Contact: 079 - 3 204 543

Een gewoon goede Uitvaart­verzekering

Een begrafenis of crematie kost veel geld. U wilt niet dat dit voor rekening van uw nabestaanden komt. Met onze uitvaartverzekering krijgen zij een geldbedrag om uw uitvaart van te betalen.

  • Verzekerd bedrag stijgt jaarlijks met 2%
  • Geen natura uitvaart maar uitkering in geld
  • Volledige vrijheid over invulling van de uitvaart
  • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Wat houdt de uitvaartverzekering in?

Hieronder leest u meer over de uitvaartverzekering. U kunt ook meer informatie vragen aan een assurantieadviseur. Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

Wie zijn er verzekerd?
  • Uzelf
  • Uw kinderen tot 18 jaar (tot € 7.500,-)
Welk bedrag kan ik verzekeren?
  • U kiest zelf het verzekerde bedrag (tussen €3.000,- en €20.000,-)
  • Met de uitvaartkostenmeter berekent u welk bedrag u moet verzekeren voor de uitvaart die u wenst
  • U kunt het verzekerde bedrag iedere vijf jaar aanpassen zonder dat u nogmaals een gezondheidsverklaring in hoeft te vullen

Veelgestelde vragen over de uitvaartverzekering

De verzekerde is de persoon van wie het overlijden is verzekerd. De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekerde en de verzekeringnemer kunnen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
U kunt vanaf iedere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten. Er geldt dus geen minimale leeftijd. De verzekerde mag maximaal 70 jaar zijn.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. U kunt er ook voor kiezen om voor uw minderjarige kind een eigen uitvaartverzekering af te sluiten. U betaalt dan extra premie, maar u bouwt ook waarde op. Hierdoor kan uw kind de verzekering tegen een gunstig tarief overnemen als het 18 wordt.
Nee, uw nabestaanden ontvangen een geldbedrag. Met dit geld kunnen zij de uitvaart regelen.
Nee, de premie is niet fiscaal aftrekbaar.
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Neem contact op met de assurantieadviseur van de overledene of met ons. U kunt ons bellen: 079 - 3 204 408. Ook kunt u mailen naar claims.personen@klaverblad.nl of schrijven naar Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Wij laten u dan weten wat de volgende stappen zijn. Lees meer over het indienen van een claim op een uitvaartverzekering.
Ja, als een kind na een zwangerschap van 20 of meer weken dood ter wereld komt, dan keren wij 25% van het verzekerde bedrag uit. Hier zit een maximum aan van € 2.500,-. Als een zwangerschap tussen de 16 en 20 weken heeft geduurd, dan keren wij 5% van het verzekerde bedrag uit.
Nee, over de uitkering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Als de uitkering wordt gebruikt om de uitvaart mee te betalen, dan hoeft er over de uitkering geen erfbelasting betaald te worden.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. U moet schriftelijk aan ons doorgeven dat u uw verzekering wilt stoppen. Stuur hiervoor een ondertekende brief naar: Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen.
Er is geen opzegtermijn. U kunt de verzekering elk moment opzeggen.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 543.

Meer informatie

Meer informatie over onze uitvaartverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Bekijk de Productwijzer Uitvaartverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars voor algemene informatie over uitvaartverzekeringen.

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen uitvaartverzekering.

Bereken en vraag aan