Vermogensbeheer

Klaverblad Verzekeringen beheert voor honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Een groot deel daarvan is bedoeld om uit te keren aan onze verzekerden. We willen altijd kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Dat is het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer.

Beleid vermogensbeheer

In ons beleid staat voor alle soorten beleggingen waarom we er wel of niet voor kiezen. Ook staat er in aan welke voorwaarden de beleggingsvorm moet voldoen als we ervoor kiezen. Wij beleggen vooral in obligaties en in aandelen, omdat deze beleggingen makkelijk te verkopen zijn als dat nodig is. Daarnaast beleggen we bijvoorbeeld in onderhandse leningen en kantoorgebouwen.

Transparantie

Transparantie is een belangrijk uitgangspunt van ons beleggingsbeleid. Daarom beleggen we bijvoorbeeld niet in beleggingsfondsen. Daarbij is het te onduidelijk of fondsbeheerders de richtlijnen toepassen zoals wij dat zouden willen. Ook is de kostenstructuur vaak ondoorzichtig.

Onze aandelen- en obligatieportefeuilles laten we beheren door professionele externe vermogensbeheerders. Voor de andere soorten doen wij dit zelf.

Duurzaam beleggen

Wij beleggen volgens de Code Duurzaam Beleggen. Dat houdt in dat we voor het beleggingsbeleid rekening houden met het milieu en met sociale en maatschappelijke belangen (bijvoorbeeld mensenrechten en arbeidsrechten). Wij willen alleen beleggen in bedrijven die laten zien dat ze zorgvuldig omgaan met mens en milieu en zorgen voor goed ondernemingsbestuur. We beleggen niet in bedrijven die tabaksartikelen of controversiële wapens (zoals antipersoonsmijnen en clustermunitie) maken.

Voor vermogen dat wij zelf beheren, passen wij de Code toe. Voor vermogen dat extern beheerd wordt, geven wij aan de vermogensbeheerders door dat wij ons willen houden aan de Code en dat wij verwachten dat de vermogensbeheerder daarnaar handelt.

We controleren steeds of de bedrijven waarin wij hebben belegd nog voldoen aan onze regels voor duurzaam beleggen. Als dat niet zo is, dan verkopen we die belegging.