Vermogensbeheer

Klaverblad Verzekeringen beheert voor honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Een groot deel daarvan is bedoeld om uit te keren aan onze verzekerden. We willen altijd kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Bij Klaverblad draait het namelijk om mensen en we willen mensen helpen met geld op het moment dat het nodig is. Dat is het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Vanuit onze missie, visie en kernwaarden hebben we in ons duurzaam beleggingsbeleid vijf duurzame thema’s opgesteld die passen bij wie we zijn. We hebben deze thema’s vervolgens gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  1. Klimaatverandering - SDG 13 (klimaatactie) en SDG 7 (betaalbare en duurzame energie)
  2. Biodiversiteit - SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land)
  3. Water – SDG 6 (schoon water en sanitair)
  4. Circulariteit – SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie)
  5. Gezondheid – SDG 3 (goede gezondheid en welzijn)

Duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen hand in hand gaat met financieel rendement. Vanuit onze coöperatieve achtergrond én onze kernwaarden (behulpzaam, doortastend, fair, grondig en bekwaam) leggen we in ons beleid vast dat we duurzaam en verantwoord beleggen.

Beleggingsbeleid

Sustainable Development Goals Nederland

In ons beleid leest u op welke vijf duurzame thema's wij ons richten en aan welke Sustainable Development Goals (SDG) deze gekoppeld zijn.

We vinden het logisch dat de premies, als onderdeel van het verzekeringsproduct, op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier worden belegd. Vanuit ons duurzaam beleggingsbeleid maken we dan ook duurzame keuzes in onze beleggingen én in onze bedrijfsvoering.

Duurzame keuzes die we nog gaan maken

Ook in 2022 zijn we bezig om Klaverblad en onze manier van ondernemen te verduurzamen. Zo hebben we de ‘biodiversity pledge’ ondertekend. Samen met andere financiële instellingen erkennen we daarmee dat de biodiversiteit erg onder druk staat en dat we willen helpen herstellen.

Daarnaast willen we in onze gehele bedrijfsvoering steeds meer duurzame keuzes maken. Zo heeft ons kantoorpand energielabel A, liggen er zonnepanelen op het dak en recyclen we afval op een milieuvriendelijke manier. En ook gebruiken we een zogenoemd ‘Warmtewiel’, waarmee we warme lucht niet afzuigen en naar buiten blazen, maar hergebruiken om ruimtes te verwarmen. Tot slot laten we in 2022 ons pand ‘De Leeuwenhoek’ slopen (op de parkeergarage na). Zoveel mogelijk sloopmateriaal zal als grondstof worden gebruikt. Wel zo duurzaam!

* Bekijk op de in- en uitsluitingenlijst in welke bedrijven, sectoren en landen Klaverblad wel en niet belegt.

"Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij begint bij jezelf en het handelen naar je overtuigingen." - Madelon Moorlag, Manager Vermogensbeheer in een interview over duurzaam ondernemen.

Aan welke duurzame initiatieven heeft Klaverblad zich gebonden?

De wereld is op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen volop in beweging. En Klaverblad ook. De afgelopen jaren hebben we ons daarom aan een aantal officiële initiatieven gebonden om zo onze duurzaamheidsbeweging voort te zetten.

IMVO-convenant

Ruim drie jaar geleden hebben we, uit én met overtuiging, het IMVO-convenant ondertekend. Het convenant is een brede en ambitieuze overeenkomst tussen de verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het zet zich in voor thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor onder andere dierenrechten. De afspraken in dit convenant passen goed bij de visie van Klaverblad. Wij willen eraan bijdragen dat mensen prettig en onbezorgd samenleven. In de eerste plaats via onze verzekeringen, maar ook door verantwoord en duurzaam te beleggen.

Klimaatakkoord

Samen met vijftig andere organisaties uit de financiële sector hebben we ons gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het nationaal klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Voor onze aandelenportefeuille monitoren we onze footprint uitgedrukt in tonnen CO2-uitstoot per miljoen euro belegd vermogen.

carbon footprint CO2-uitstoot

In 2020 hebben we al onderzocht hoe Klaverblad haar footprint verder in beeld kan brengen en kan reduceren. Zo hebben we een deel van onze polisbladen en betaalverzoeken gedigitaliseerd. Hierdoor versturen we steeds minder papieren post, wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook zie je die vermindering terug in onze beleggingen. We beleggen niet meer in kolen en olie is nu bijvoorbeeld een veel kleiner deel van onze beleggingen en dat scheelt in CO2-uitstoot.

Biodiversity pledge

Naast het verminderen van onze CO2-uitstoot, gaan we ook de strijd tegen het verlies van biodiversiteit aan. We hebben namelijk de ‘Biodiversity Pledge’ afgelegd. Samen met andere financiële instellingen erkennen we hiermee dat de biodiversiteit wereldwijd onder zware druk staat en dat we willen bijdragen aan het herstel. Wij doen ook dat onder andere door te zorgen voor bloemranden langs akkers en door te sponsoren.