Uitsluitingen

Klaverblad kiest ervoor om niet te beleggen in bepaalde bedrijven, sectoren en landen. Dat doen we als bedrijven, sectoren en landen fundamenteel ver afstaan van de overtuigingen van Klaverblad en op basis van conventies en codes die we hebben ondertekend.

Het gaat om:

  • Tabaksindustrie
  • Wapens
  • Pornografische industrie
  • Bedrijven handelend in strijd met de UN Global Compact Principles
  • Staten in strijd met (democratische) vrijheid
  • Staten met een hoge mate van corruptie

In deze uitsluitingenlijst ziet u in welke aandelen Klaverblad wel en niet belegt. Met een icoontje geven we aan dat we een belegging uitsluiten en waarom we die uitsluiten. De lijst wordt jaarlijks gepubliceerd.

Terug naar Vermogensbeheer