Van straat naar sloot

Dat het een keer flink regent, is geen toeval meer. Het probleem is dat we al dat regenwater niet goed kunnen opvangen. Zo veroorzaken deze buien veel overlast en schade, vooral in de bebouwde gebieden.

Het water kan niet weglopen omdat onze steden, dorpen en riolen daar helemaal niet op ingericht zijn. Er komen wel steeds meer maatregelen, zoals bredere rioolbuizen en plaatsen waar het regenwater kan worden opgevangen door bijvoorbeeld verdiepte speelpleinen en het aanleggen van waterbergingen onder parkeerterreinen. Maar dit is nog lang niet voldoende.

Van groen naar grijs

Kijkt u eens naar uw eigen tuin, de tuinen van uw buren en het groen bij u in de buurt. De laatste jaren heeft het groen plaats moeten maken voor grijs. Bijna overal in de stad en dorpen ziet u stoeptegels en asfalt, daardoor kan het regenwater niet de grond intrekken en worden afgevoerd. Zo veranderen straten in sloten, met veel wateroverlast tot gevolg.

Meer blogs over wateroverlast