Arbeidsongeschiktheid tijdens de coronacrisis

Het coronavirus raakt ons allemaal. Zelfstandige ondernemers worden financieel hard getroffen. Gelukkig heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om werkgelegenheid te behouden en worden er noodvoorzieningen beschikbaar gesteld. Ook begrijpen wij dat er misschien vragen zijn over hoe het zit met onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) in tijden van de coronacrisis. Daarom geven wij u hier antwoord op een paar belangrijke vragen.

Geven wij een uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van het coronavirus?

Ja, Klaverblad biedt ook een uitkering bij arbeidsongeschiktheid door het coronavirus. Wij behandelen ziekte door het coronavirus hetzelfde als andere vormen van ziekte.

Hoe werkt een ziekmelding als er ‘slechts’ lichte klachten van het coronavirus zijn en een bezoek bij de huisarts daardoor niet nodig is?

Het is belangrijk dat een ziekmelding door het coronavirus meteen op de eerste ziektedag wordt gedaan. We begrijpen dat dit lastig is. Tijdens de coronacrisis mag niet iedereen meer naar de huisarts en ook niet iedereen wordt getest op het coronavirus. Daarom moet er door de huisarts een telefoonnotitie gemaakt worden van de klachten. Dit kan later nodig zijn om aan te tonen dat er contact met de huisarts is geweest. Bij een herstel van het coronavirus, moet dit op de eerstvolgende dag gemeld worden.

Verzekert een arbeidsongeschiktheidsverzekering inkomensverlies vanwege een preventieve quarantaine?

Bij een preventieve quarantaine valt het inkomensverlies helaas niet onder de dekking van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit komt doordat een AOV alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval verzekert. Bij een preventieve quarantaine is er (nog) geen sprake van ziekte of een ongeval.

Versnelde premierestitutie

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid is er recht op een korting op de premie. Deze korting is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Restitutie vindt normaal gesproken per halfjaar plaats. Vanwege de huidige, bijzondere omstandigheden in deze coronacrisis zullen wij dit nu per kwartaal doen. Hierdoor heeft u sneller de beschikking over dit geld. Wij kunnen ons voorstellen dat dat in deze tijd fijn is. Heeft u nog vragen? Team AOV Claims is per mail te bereiken via claims.aov@klaverblad.nl of bel naar 079 - 3 204 417.

Wij hopen dat we zo meer duidelijkheid hebben gegeven over wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies verzekert bij ziekte én inkomensverlies vanwege het coronavirus. Heeft u een vraag die niet dringend is? Stuur ons dan een mail. Voor vragen waar direct een antwoord op nodig is,
kunt u bellen naar 079 – 3 204 548. Wij helpen u graag!