Rechtsbijstand tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op veel aspecten van ons leven. Zo merken ook de juridisch adviseurs van onze rechtsbijstand afdeling. Vragen over uw rechten bij bijvoorbeeld het vergoed krijgen van uw reisaanbetaling en het wel of niet doorbetalen van de kinderopvang stromen binnen. Om de belangrijkste informatie voor u op een rijtje te zetten, vindt u hieronder alle veelgestelde vragen én antwoorden met betrekking tot het contractenrecht en arbeidsrecht.

Veelgestelde vragen over uw rechten tijdens de coronacrisis

Let op: hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen rondom het arbeidsrecht tijdens de coronacrisis. Uiteindelijk moet elke zaak op zichzelf bekeken worden. Daarnaast gaat het om bijzondere omstandigheden waardoor er nog veel onduidelijk is.
Ja, in de meeste gevallen wel. Uw werkgever kan namelijk een vergoeding voor de loonkosten vragen op basis van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), een nieuwe en tijdelijke regeling. U blijft dan gewoon in dienst en krijgt in principe 100% van uw loon uitbetaald. Dit geldt ook voor vakantiegeld en pensioenpremie over de periode dat de NOW loopt.

Ook voor bijvoorbeeld uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollers, stagiaires en BBL’ers kunnen werkgevers de NOW gebruiken om hen door te betalen.
Ja, uw werkgever is op basis van de wet verplicht uw loon door te betalen bij ziekte. Meldt u op de gebruikelijke wijze ziek bij uw werkgever. Is uw werkgever het niet eens met uw ziekmelding? Vraag dan om een (telefonische) afspraak met de bedrijfsarts.

Stopt uw werkgever met het uitbetalen van loon, neem dan contact met ons op via rechtsbijstand@klaverblad.nl. Vergeet niet uw mobiele telefoonnummer en het polisnummer van uw rechtsbijstandverzekering te vermelden.
Een vermoeden van een kans op besmetting is niet voldoende. Neem contact op met uw werkgever en probeer er samen uit te komen.

Uw werkgever is in elk geval verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dus u moet minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot andere mensen. Mensen met een contactberoep zoals kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten mogen voorlopig niet werken.
Nee, dat mag niet. Als u last heeft van de volgende verkoudheidsklachten moet u thuisblijven:
• Neusverkoudheid
• Keelpijn
• Lichte hoest
• Niezen
• Loopneus
• Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden)

Let op: krijgt u (of een van uw huisgenoten) bovenop deze gezondheidsklachten koorts en/of benauwdheidsklachten, dan moet het hele huishouden thuisblijven totdat iedereen 24 uur lang geen klachten heeft. Voor mensen werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen geldt dat zij met verkoudheidsklachten of bij een zieke huisgenoot vaak wel kunnen werken. Overleg hiervoor met uw werkgever.
De overheid heeft werkgevers gevraagd om werknemers niet te ontslaan vanwege de coronacrisis. Als u nog in uw proeftijd zit of als uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, dan mag uw werkgever het dienstverband in principe wel beëindigen.

Als u in vaste dienst bent, geldt dat uw werkgever voor een ontslag vanwege geen/minder werk een ontslagvergunning moet aanvragen bij het UWV.

Als uw werkgever ontslag aanvraagt terwijl hij gebruikmaakt van de NOW, dan vordert het UWV de betaalde loonkosten terug en krijgt uw werkgever een boete van 50% van het totale bedrag. De overheid hoopt zo te voorkomen dat werkgevers toch ontslag aanvragen.
Ja, uw werkgever is door de overheid verplicht om in elk geval tot 28 april de werktijden van werknemers te spreiden. De aanpassingen moeten wel in overleg met u als werknemer gebeuren.
Nee, in principe niet. Uw werkgever kan u mogelijk wel verplichten om ADV-dagen op te nemen. Dit is afhankelijk van de cao die in uw geval van toepassing is.
Als uw vakantie eerder is goedgekeurd door uw werkgever, dan kunt u de vakantiedagen niet zonder toestemming van werkgever intrekken. Probeer hierover samen met uw werkgever afspraken te maken.
Probeer altijd eerst samen met uw werkgever een oplossing te vinden. U kunt bijvoorbeeld vragen om thuis te werken, zodat u ook voor uw kind(eren) kan zorgen. Als dit niet lukt, dan moet u helaas zelf verlof opnemen (vakantiedagen, ouderschapsverlof of onbetaald verlof).
Als uw kind ziek is en er niemand anders is die voor uw kind kan zorgen, dan kunt u zorgverlof aanvragen. De eerste twee weken krijgt u in principe 70% van uw loon. Dat is kortdurend zorgverlof. Na deze twee weken heeft u recht op maximaal zes weken langdurend zorgverlof. Dan heeft u geen recht op loon. Het is mogelijk dat u op grond van uw arbeidsovereenkomst of cao andere rechten heeft. Probeer hierover samen met uw werkgever oplossingen te vinden, zoals thuiswerken en op andere uren werken.
Let op: hieronder geven wij antwoord op veelgestelde vragen rondom het contrachtenrecht tijdens de coronacrisis. Uiteindelijk moet elke zaak op zichzelf bekeken worden. Daarnaast gaat het om bijzondere omstandigheden waardoor er nog veel onduidelijk is.
Ja, op grond van de wet heeft u dan recht op teruggave van de reissom. Dus ook een teruggave van de aanbetaling. Als u er zelf voor kiest om de reis te annuleren, dan vervalt dit recht waarschijnlijk.
Ja, u moet deze restantbetaling alsnog doen, tenzij u de reis heeft geannuleerd of als uw reisorganisatie dit heeft gedaan. Of u de reis kunt annuleren als de reisorganisatie dit niet heeft gedaan, is afhankelijk van de algemene voorwaarden. Als de reis ná uw restantbetaling nog wordt geannuleerd, dan heeft u recht op een teruggave van uw geld of een voucher vanuit de reisorganisatie. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisatie.
Ja, u moet dit betalen zolang uw abonnement loopt. Wel heeft u als klant formeel de optie om het abonnement gedeeltelijk te ontbinden. U zou ook met een andere oplossing akkoord kunnen gaan.
Nee, u kunt de overeenkomst met uw kinderopvang ontbinden. Onthoud wel dat dit fiscale gevolgen voor u kan hebben. Daarnaast bent u door het ontbinden van uw contract met de kinderopvang ook uw plek kwijt als de coronacrisis voorbij is.
Het is altijd mogelijk een internetbestelling binnen 14 dagen te annuleren, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Voor diensten kunt u de overeenkomst altijd ontbinden als vast staat dat het bedrijf uw bestelling niet kan leveren. Als de levering slechts wordt uitgesteld door het bedrijf in kwestie, dan kan de rechter vinden dat er geen reden voor ontbinding is. Dit hangt af van alle feiten en omstandigheden. Soms mag de bestelling ook na levering worden geannuleerd. Het is wel belangrijk dat alle (juridische) spelregels worden gevolgd.
Of u zelf de annuleringskosten moet betalen als u uw bruiloftsfeest nu annuleert, hangt af van de algemene voorwaarden. Er moet beoordeeld worden wat in de overeenkomst precies is afgesproken en of de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat er te hoge kosten voor annulering worden berekend. In dat geval valt u weer terug op het wettelijk stelsel en moet bekeken worden of er kosten voor annulering aan u kunnen worden berekend.
Stond uw vraag er niet tussen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Stuur een mail of bel via 079 – 3 204 549.