vrouw op vakantie

Reizen en het coronavirus (COVID-19)

Eind 2019 brak het coronavirus (COVID-19) uit in Wuhan, China. Wij houden u hier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de effecten ervan op dekking van onze doorlopende reisverzekering.

17 augustus 2020: Het coronavirus laat nog altijd zijn sporen achter. In Nederland, en ook in vele andere landen. Dit heeft uiteraard ook zo zijn invloed op het reizen. Sommige landen hebben van de overheid een positief reisadvies (code groen of geel) gekregen, maar er zijn ook nog veel landen met een negatief reisadvies. En ook zien we dat reisadviezen snel weer veranderen, zodra het aantal coronabesmettingen flink omhoog gaat. Kijk voor een actueel overzicht van alle reisadviezen en beperkingen per land altijd even op de website van Buitenlandse zaken.

Onze reisverzekering | tijdelijk verruimde voorwaarden voor Annulering

Het blijft een onzekere tijd. Omdat Klaverblad graag helpt als onverwacht de reissituatie verandert, houden wij hier in onze reisverzekering rekening mee. We hebben dan ook de voorwaarden van onze annuleringsverzekering tijdelijk verruimd. Voor alle andere modules binnen onze doorlopende reisverzekering geldt dat zolang het reisadvies positief is, de dekking is zoals u gewend bent. Geldt er een negatief reisadvies voor uw bestemming? Dan is voor alle modules (behalve Annulering) het volgende wel en niet gedekt:

Wel dekking Geen dekking
De modules Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf bij zowel situaties die verband hebben met het coronavirus als andere situaties
De modules Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten* en Persoonlijke hulp bij situaties die geen verband hebben met het coronavirus, zoals een medisch ongeval of een fototoestel dat gevallen is bij situaties die verband hebben met het coronavirus

Coronavirus: 3 stappen om annuleringskosten vergoed te krijgen

Volg altijd ons 3-stappenplan om je annuleringskosten vergoed te krijgen als je je reis annuleert vanwege het coronavirus (COVID-19).

Bekijk het stappenplan

Veelgestelde vragen over reizen en het coronavirus (COVID-19)

We kunnen het ons voorstellen als u specifieke vragen heeft waar u antwoord op wilt. Daarom beantwoorden wij hieronder een aantal veelgestelde vragen voor u.

Module annulering
Als het ministerie een negatief reisadvies geeft nadat u uw vakantie geboekt heeft, dan is dit een geldige reden om uw vakantie te annuleren. Het negatief reisadvies moet wel nog steeds gelden op de datum van vertrek. Als het ministerie een negatief reisadvies geeft terwijl u al op uw vakantiebestemming bent, dan wordt een annulering van de rest van uw reis ook gedekt door de module Annulering.

Let op: om in onzekere tijden mee te denken met onze klanten hebben we per mei 2021 de voorwaarden van onze annuleringsverzekering verruimd.

Overige modules
Voor de overige modules geldt dat als er op het moment dat u naar een land vertrekt daar een negatief reisadvies voor geldt, dan bent u niet verzekerd. Als u al op uw vakantiebestemming bent en het reisadvies wordt negatief, dan bent u wel verzekerd.

Let op: als u op reis gaat naar een land met een negatief reisadvies (uitsluitend vanwege het coronavirus) en u heeft bij uw reisverzekering de modules Vervoer en verblijf, Bagage en Personenschade, dan heeft u tijdelijk wel dekking.
Ja. Als u een reis heeft geboekt naar een land waar code groen of geel voor geldt en het reisadvies verandert naar code oranje of rood vlak voor vertrek, dan heeft u tijdelijk dekking op uw annuleringsverzekering. Per mei 2021 hebben we namelijk de voorwaarden van onze annuleringsverzekering tijdelijk verruimd. Moet u uw reis annuleren, volg dan wel altijd ons stappenplan.
Als uw situatie aan de volgende punten voldoet, dan gelden de tijdelijk verruimde voorwaarden ook voor u:
- Uw reis heeft een vertrekdatum vóór 1 juli 2022, waarbij er tijdens boeking een positief reisadvies was voor het land (of de landen) van bestemming.
- U heeft uw annuleringsverzekering uiterlijk binnen 7 dagen na het boeken van de vakantie afgesloten.
Ja, als het reisadvies positief was op het moment dat u uw reis boekte, dan krijgt u de annuleringskosten vergoed bij een positieve coronatest. Dit is onderdeel van de tijdelijk verruimde voorwaarden van onze annuleringsverzekering.

Let op: gold er een negatief reisadvies toen u de reis boekte en moet u uw reis annuleren, omdat u vlak voor vertrek positief test op corona? Dan krijgt u de annuleringskosten niet vergoed.
Neem contact op met uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij als u het niet eens bent met het aanbod. Het omboeken van een reis of het verstrekken van een voucher wordt gezien als een vergoeding voor uw schade. De kosten van de reis zijn in dit geval al gedekt door een andere voorziening, regeling of verzekering. Er is dus geen dekking voor de annuleringskosten als u geen gebruik wilt maken van de voucher of omboekingsregeling. Ook niet als u achteraf moet bijbetalen voor uw nieuwe reis.
Uw medische kosten (ook de medische kosten die u in het buitenland maakt) worden in eerste instantie vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Vergoedt uw ziektekostenverzekering deze kosten niet of slechts tot een bepaald maximum? Dan krijgt u ze alsnog vergoed als u bij uw doorlopende reisverzekering de module ‘Medische kosten’ heeft afgesloten. Ook als u door een medische oorzaak langer op uw reisbestemming moet blijven, wordt dit tot een bepaald maximum vergoed. Daarbij is wel de voorwaarde dat er nog geen negatief reisadvies (code oranje of rood) gold op het moment dat u naar uw bestemming vertrok. In geval van nood kunt u contact opnemen met onze Alarmcentrale via +31 (0)79 – 3 204 704.
Ja. Toen het coronavirus werd uitgeroepen tot een pandemie hebben wij de dekking voor onze reisverzekering al tijdelijk verruimd met een vergoeding van max. 75 euro per persoon per dag, voor maximaal 3 dagen. Per mei 2021 hebben we deze voorwaarden tijdelijk nog verder verruimd, nl. voor maximaal 7 dagen.

Het moet daarbij wel gaan om een verplicht langer verblijf op uw reisbestemming in verband met de quarantaine. En bij vertrek naar de reisbestemming moet er sprake zijn van een positief reisadvies.
U moet het gebied zo snel mogelijk verlaten. Dat zal op dit moment niet eenvoudig zijn. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op en neem contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken als u vragen heeft. Dat kan via +31 247 247 247, of met een bericht via Twitter @247BZ. De kosten voor het verlaten van het gebied zijn niet verzekerd.

Let op: kunt u wel terug maar kiest u er voor toch te blijven op uw bestemming? Dan bent u niet verzekerd onder de reisverzekering.
Ja, in dit geval bieden we tijdelijk een vergoeding voor de annuleringskosten. Wel is het belangrijk dat u niet zelf de reis annuleert, maar zelf contact opneemt met uw reisorganisatie of wacht op een bericht van hen. Bij een pakketreis is de reisorganisatie namelijk verplicht om een alternatief aan te bieden, zoals een omboeking of restitutie. Als u via de module Annulering de annuleringskosten vergoed krijgt, dan houden we daarnaast rekening met de vergoeding die de reisorganisatie moet (of zou moeten) doen.
Het reisadvies van mijn vakantiebestemming is vlak voor vertrek aangepast naar code oranje of rood vanwege het coronavirus. Ben ik verzekerd als ik alsnog op vakantie ga?

Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf:
Als vanwege het coronavirus het reisadvies van positief naar negatief verandert, dan worden de modules Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf gedekt.

Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp:
Voor de modules Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp geldt dat er alleen dekking is als de oorzaak geen enkel verband met het coronavirus heeft. Bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft door een ongeval of u moet dringend naar huis omdat een familielid is overleden.

Annulering:
De module Annulering wordt niet gedekt als u bij een negatief reisadvies alsnog besluit om af te reizen naar dat gebied. Dus moet u door het coronavirus bijvoorbeeld uw reis eerder afbreken, in quarantaine blijven of eerder terugkeren, dan bent u niet verzekerd voor de kosten die u hiervoor maakt. Bent u op vakantie in een land waar code oranje of rood geldt en moet u eerder naar huis omdat er bijvoorbeeld een familielid is overleden, dan bent u wel verzekerd via de module Annulering.

Let op: als er een negatief reisadvies is afgegeven vanwege een andere reden dan het coronavirus dan is er helemaal geen dekking op alle modules van onze doorlopende reisverzekering.

Nee, het eerder terugkomen van vakantie vanwege een veranderd reisadvies is niet verzekerd. Wel kunt u uw reisorganisatie vragen om een eventuele vergoeding van de kosten.
Ja, door de tijdelijk verruimde voorwaarden krijgt u hier een vergoeding voor via de module Annulering.

Let op: de reis moet wel zijn geboekt toen er nog een positief reisadvies gold (code groen of geel). De vergoeding is maximaal het verzekerde bedrag per persoon en alleen voor de niet gebruikte vakantiedagen. Daarnaast wordt de eventuele vergoeding die u van uw reisorganisatie krijgt nog in mindering gebracht.
Ja. Wel wordt de dekking beperkt als u niet zo spoedig mogelijk naar huis terugkeert, terwijl dat wel de bedoeling is. Hieronder vindt u een overzicht van wat er wel en niet gedekt is.

Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf:
Als vanwege het coronavirus het reisadvies van positief naar negatief verandert, dan worden de modules Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf gedekt.

Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp:
Voor de modules Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp geldt dat er alleen dekking is als de oorzaak geen enkel verband met het coronavirus heeft. Bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft door een ongeval of u moet dringend naar huis omdat een familielid is overleden.
Ja, u bent hiervoor verzekerd als de oorzaak geen enkel verband heeft met het coronavirus. Heeft de oorzaak wél te maken met het coronavirus? Dan gelden hiervoor aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld een reisadvies dat positief moet zijn op het moment van vertrek.
Nee, u kiest er namelijk zelf voor om in een land te blijven waar een negatief reisadvies voor geldt. In dat geval bent u niet meer verzekerd voor de kosten die u maakt om daar langer te blijven vanwege een lockdown of quarantaine.
Nee, het eerder terugkomen van vakantie vanwege een veranderd reisadvies is niet verzekerd. Wel kunt u uw reisorganisatie vragen om een eventuele vergoeding van de kosten.
Ja, voor alle modules (behalve Annulering) geldt dat er een volledige dekking is. Als het reisadvies weer terug verandert naar negatief zodra je op je vakantiebestemming bent, dan gelden er beperkte dekkingen.

Voor de module Annulering geldt er dekking is als u uw reis moet annuleren vanwege een andere reden dan het coronavirus. Bijvoorbeeld het overlijden van een familielid.
Ja, u krijgt van ons dan een dagvergoeding van maximaal € 75,- per persoon en per dag (voor maximaal 7 dagen). Stel u reist met een positief reisadvies en vlak voordat u weer naar huis gaat, test u (of uw reisgenoot) positief op corona, dan heb u recht op de dagvergoeding.
Nee, het maakt niet uit of u wel of niet gevaccineerd bent. Wij kijken alleen naar het geldende reisadvies voor uw land van bestemming.

Heeft u toch nog vragen?

Als uw vraag niet op onze website wordt behandeld, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen via 079 - 3 204 549. We helpen u graag! Is uw vraag niet dringend? Stel hem dan via ons contactformulier. We reageren zo snel mogelijk.

Op zomervakantie? Zo zit dat met corona en uw annuleringsverzekering.

Heeft u een vakantie op de planning staan en vraagt u zich af hoe dat zit met corona en het eventueel annuleren van de reis? We geven u alle antwoorden.
Lees verder

Code oranje of rood en op vakantie

De positieve reisadviezen maken ons allemaal blij. Maar wat is er nog precies verzekerd als het reisadvies voor je vakantiebestemming plotseling verandert...
Lees verder

Terug van vakantie in coronatijd: moet ik in thuisquarantaine?

Het is misschien wel het fijnste deel van de vakantie: thuiskomen! Je thuiskomst is door de coronacrisis mogelijk wel minder zorgeloos dan normaal. Moet j...
Lees verder

Nieuws over het coronavirus (COVID-19)

Blijf bij ons ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) en de effecten ervan op onze dienstverlening en verzekeringen.

Bekijk het nieuws