Uw nabestaanden goed verzorgd met de Klaverblad Overlijdensrisico­verzekering

Biedt uw nabestaanden financiële zekerheid na uw overlijden. Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen zij een eenmalige uitkering waarmee zij het wegvallen van uw inkomen of andere financiële gevolgen van uw overlijden kunnen opvangen.

  • Afsluiten kan tot een leeftijd van 65 jaar
  • Korting voor niet-rokers
  • Verzekering op twee levens mogelijk

Bereken direct uw premie

Klaverblad Levensverzekering N.V. verkocht

Wij hebben Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep verkocht. De Nederlandsche Bank heeft op 28 februari laten weten geen bezwaar te hebben tegen de verkoop en na overdracht van de aandelen is de verkoop inmiddels definitief.

Heeft u een levensverzekering bij ons? Uw verzekering verandert niet. Wilt u meer weten? Lees meer op deze pagina.


Onze overlijdensrisico­verzekering: de mogelijkheden en varianten

Bij onze gewoon goede overlijdensrisicoverzekering bepaalt u zelf de looptijd van de verzekering en het verzekerde bedrag, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 1.500.000,-. Ook kiest u of het verzekerde bedrag gelijk blijft of daalt. U heeft de keuze uit drie mogelijkheden:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk tijdens de looptijd van de verzekering
Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gelijk tijdens de looptijd van de verzekering

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag af.
Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag ieder jaar met hetzelfde bedrag af.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag ieder jaar met een groter bedrag af.
Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag ieder jaar met een groter bedrag af.

Daarnaast heeft u de keuze uit twee varianten van onze overlijdensrisicoverzekering: de normale overlijdensrisicoverzekering en de verzekering die stopt als u stopt met betalen.

Normale overlijdensrisicoverzekering

Met de normale overlijdensrisicoverzekering kunt u elk moment stoppen met premie betalen. Als u dit doet dan loopt de verzekering door met een lager verzekerd bedrag. Voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekering voldoende waarde heeft opgebouwd.

Verzekering die stopt als u stopt met betalen

Met de overlijdensrisicoverzekering die stopt als u stopt met betalen kunt u ook elk moment stoppen met premie betalen. Maar als u dit doet dan stopt de verzekering meteen. De verzekering bouwt geen waarde op. In plaats daarvan krijgt u korting op uw premie. Deze korting kan oplopen tot 37 procent.

Kijk voor meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering op de verzekeringskaart:

Verzekeringskaart

Bent u benieuwd naar de kosten voor onze overlijdensrisicoverzekering?
Bereken direct uw premie


Welke overlijdensrisico­verzekering past het beste bij u?

Welke mogelijkheid (gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend) en variant (normaal of de verzekering die stopt als u stopt met betalen) van onze overlijdensrisicoverzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Wilt u hierover graag advies van een assurantieadviseur?

Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over onze overlijdensrisicoverzekering? Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen:

Met een overlijdensrisicoverzekering (soms ook wel een levensverzekering genoemd) verzekert u het ‘risico’ van overlijden. Van uzelf of van een ander. Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kiest u:
- de verzekerde persoon (of personen);
- het verzekerde bedrag (het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd moet worden aan de nabestaanden);
- de looptijd van de verzekering;
- de ingangsdatum;
- het soort overlijdensrisicoverzekering dat u af wilt sluiten.
Onder andere op basis van deze keuzes wordt de premie berekend die u voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt.
Overlijdt de verzekerde persoon (of een van de verzekerde personen) voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering (dus tijdens de looptijd van de verzekering)? Dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n). De begunstigde kan een nabestaande zijn, maar ook een ander persoon of, in geval van verpanding, een geldverstrekker (bank).
Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Een uitvaartverzekering keert altijd een bedrag uit bij overlijden van de verzekerde persoon. Dus ook als u geen premie meer hoeft te betalen. Met de uitkering kunnen dan bijvoorbeeld de kosten voor een uitvaart betaald worden.
Nee, een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Maar sluit u een hypotheek af om een huis te kopen? Dan kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wel verplicht gesteld worden door de hypotheekverstrekker. Wordt de verzekering verpand aan de hypotheekverstrekker? Dan ontvangt hij het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde persoon. De uitkering wordt dan gebruikt om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen.
Wanneer u onze overlijdensrisicoverzekering afsluit wordt u gevraagd om gegevens van de verzekerde (of verzekerden) en gegevens van de aanvrager. De verzekerde is de persoon van wie het overlijden is verzekerd. De aanvrager (of verzekeringnemer) is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekerde en de verzekeringnemer kunnen dezelfde persoon zijn maar dat hoeft niet.
Dat is degene die het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgt bij het overlijden van de verzekerde persoon (of een van de verzekerde personen) voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering (dus tijdens de looptijd van de verzekering). Wij werken met een standaardbegunstiging (in deze volgorde):
1. u als (eerste) aanvrager/verzekeringnemer)
2. de langstlevende verzekerde (bij een verzekering op twee levens)
3. uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
4. uw kinderen
5. uw erfgenamen

U kunt deze standaardbegunstiging wijzigen. Daarvoor is een schriftelijk verzoek nodig. Voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen.

Is de verzekering verpand? Dan keren we uit aan de pandnemer (geldverstrekker). De pandnemer gaat voor op de begunstigde(n).

Alle informatie over begunstiging vindt u in de polisvoorwaarden.
De verzekerde én de aanvrager/verzekeringnemer moeten minimaal 18 jaar zijn. De verzekerde mag maximaal 65 jaar zijn.
Het niet-rokerstarief van onze overlijdensrisicoverzekering houdt in dat u korting krijgt op uw premie als u niet rookt en dat ook de afgelopen 24 maanden niet heeft gedaan. Als u tijdens de looptijd van de verzekering alsnog gaat roken dan moet u ons dat direct laten weten. Uw korting vervalt dan.
Nee, de premie voor onze overlijdensrisicoverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.
Op de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering stopt de verzekering. U betaalt geen premie meer en wij keren ook niet meer uit bij overlijden.
Ja, wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Wij doen dit bijvoorbeeld als dat moet van de wet of als dit nodig is om te kunnen blijven uitkeren. Als wij dit doen, dan laten wij schriftelijk aan u weten wat wij gaan veranderen en op welke datum. U kunt uw verzekering stoppen als u het hier niet mee eens bent.
Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft aangevraagd kijken wij of we alle informatie hebben gekregen die we nodig hebben. Als we meer informatie willen hebben dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren dan sturen we u de polis zo snel mogelijk.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen dan laten we u dat (met onze redenen daarvoor) zo snel mogelijk weten.
Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie ’.
U moet alleen medisch gekeurd worden als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit waarvan het verzekerde bedrag meer dan € 300.000,- bedraagt. Hierbij tellen alle verzekeringen met een overlijdensrisico die u de afgelopen drie jaar heeft afgesloten mee. Voor verzekeringen met een verzekerd bedrag onder de € 300.000,- hoeft u niet medisch gekeurd te worden.
Nee, wij betalen de kosten van uw medische keuring.
Als de verzekerde is overleden kunt u dit melden. Wij keren dan het verzekerde bedrag in één keer uit. Neem om het overlijden te melden contact op met de assurantieadviseur van de overledene of direct met ons.
U kunt direct met ons contact opnemen door ons te bellen op 079 - 3 204 408, een e-mail te sturen naar claims.levensverzekeringen@klaverblad.nl of een brief te sturen naar
Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

Wij laten u dan weten wat de volgende stappen zijn. U kunt uw overlijden ook online melden.
Ja, bij ons is een overlijden aan het coronavirus gewoon gedekt door onze overlijdensrisicoverzekering.
Nee, over de uitkering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Als de verzekerde en de aanvrager/verzekeringnemer van de overlijdensrisicoverzekering dezelfde persoon zijn moet er erfbelasting worden betaald over de uitkering.

Bent u niet in gemeenschap van goederen getrouwd met uw partner? Dan kunt u voorkomen dat er erfbelasting moeten worden betaald over de uitkering. De ene partner moet dan het overlijdensrisico van de andere partner verzekeren. Dit kan door de polis ‘kruislings’ op te maken. Bij een verzekering op twee levens moet een zogeheten premiesplitsingsclausule worden opgenomen.
U kiest zelf of u uw premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 543. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Heeft u een assurantieadviseur? Dan moet u uw overlijdensrisicoverzekering via hem of haar opzeggen. Heeft u geen assurantieadviseur? Dan kunt u uw overlijdensrisicoverzekering rechtstreeks bij ons opzeggen door een ondertekende brief te sturen naar:
Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

U kunt deze brief ook inscannen en per e-mail versturen naar onze verzekeringsadministratie administratie@klaverblad.nl.
Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen.
Er is geen opzegtermijn: u kunt uw overlijdensrisicoverzekering elk moment opzeggen. De verzekering stopt dan op de eerstvolgende premievervaldag.

Staat uw vraag er niet bij of vindt u het antwoord niet duidelijk genoeg? Stel uw vraag dan via ons contactformulier of bel ons op 079 - 3 204 543 (wij nemen dag en nacht de telefoon op).

Meer informatie

Meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze overlijdensrisicoverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Sluit zelf uw verzekering af

Regel snel en gemakkelijk uw eigen overlijdensrisicoverzekering.

Bereken direct uw premie