Contact: 079 - 3 204 543 (dag en nacht)

Een gewoon goede Overlijdensrisico­verzekering

U biedt uw nabestaanden graag financiële zekerheid na uw overlijden. Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen zij een eenmalige uitkering. Hiermee kunnen zij het wegvallen van uw inkomen of andere financiële gevolgen van uw overlijden opvangen.

  • Speciaal tarief voor niet-rokers
  • Afsluiten kan tot leeftijd van 65 jaar
  • Verzekering op twee levens is mogelijk
  • Altijd 30 dagen bedenktijd


Welke overlijdens­risico­verzekering
past het beste bij u?

Welke overlijdensrisicoverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Wilt u graag advies van een assurantieadviseur? Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

U bepaalt zelf hoe lang de verzekering duurt. Ook kiest u zelf welk bedrag u verzekert, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 1.500.000,-. Daarnaast kiest u of het verzekerde bedrag gelijk blijft of daalt. Er zijn drie mogelijkheden:

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekerde bedrag blijft gelijk tijdens de looptijd van de verzekering
Het verzekerde bedrag blijft gelijk tijdens de looptijd van de verzekering

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met hetzelfde bedrag af.
Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met hetzelfde bedrag af.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met een groter bedrag af.
Het verzekerde bedrag neemt ieder jaar met een groter bedrag af.

Verder heeft u de keuze uit twee varianten van onze overlijdensrisicoverzekering:

Normale overlijdensrisicoverzekering

U kunt elk moment stoppen met premie betalen. Als u dit doet, dan loopt de verzekering door met een lager verzekerd bedrag. Voorwaarde is wel dat u voldoende waarde heeft opgebouwd.

Verzekering die stopt als u stopt met betalen

U kunt elk moment stoppen met premie betalen. Als u dit doet, dan stopt de verzekering. U bouwt geen waarde op. In plaats daarvan krijgt u korting op de premie.

Deze kan oplopen tot 37%.

Bereken direct uw premie

Veelgestelde vragen over de
overlijdens­risico­verzekering

De verzekerde is de persoon van wie het overlijden is verzekerd. De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekerde en de verzekeringnemer kunnen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
De verzekerde én de verzekeringnemer moeten minimaal 18 jaar zijn. De verzekerde mag maximaal 65 jaar zijn.
U krijgt korting op de premie als u niet rookt en dat ook de afgelopen 24 maanden niet heeft gedaan. Als u tijdens de looptijd van de verzekering alsnog gaat roken, dan moet u ons dat direct laten weten. Uw korting vervalt dan.
Nee, de premie is niet fiscaal aftrekbaar.
Op de einddatum stopt de verzekering. U betaalt geen premie meer en wij keren ook niet meer uit bij overlijden.
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.
Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie ’.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
U moet zich laten keuren als u voor meer dan € 300.000,- bent verzekerd. Hierbij tellen alle verzekeringen met een overlijdensrisico die u de afgelopen drie jaar heeft afgesloten mee.
Nee, wij betalen de kosten van de keuring.
Neem contact op met de assurantieadviseur van de overledene of met ons. U kunt ons bellen: 079 - 3 204 408. Ook kunt u mailen naar claims.personen@klaverblad.nl of schrijven naar Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Wij laten u dan weten wat de volgende stappen zijn. Lees meer over het indienen van een claim op een overlijdensrisicoverzekering.
Nee, over de uitkering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Als de verzekerde en de verzekeringnemer dezelfde persoon zijn, dan moet er erfbelasting worden betaald.
Partners die niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, kunnen voorkomen dat ze erfbelasting moeten betalen. De ene partner moet dan het overlijdensrisico van de andere partner verzekeren. Dit kan door de polis ‘kruislings’ op te maken. Bij een verzekering op twee levens moet een zogeheten premiesplitsingsclausule worden opgenomen.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. U moet schriftelijk aan ons doorgeven dat u uw verzekering wilt stoppen. Stuur hiervoor een ondertekende brief naar: Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment opzeggen.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 - 3 204 543.

Meer informatie

Meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze overlijdensrisicoverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen overlijdensrisicoverzekering.

Bereken en vraag aan

Laat u adviseren

Een assurantieadviseur kan u advies geven bij het afsluiten van een verzekering.

Vind een assurantieadviseur