Klaverblad Levensverzekering N.V. verkocht

Wij hebben Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep verkocht. De Nederlandsche Bank heeft op 28 februari 2020 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de verkoop en na overdracht van de aandelen is de verkoop inmiddels definitief.

Het is niet mogelijk om een nieuwe levensverzekering bij ons af te sluiten. Heeft u een lopende levensverzekering bij ons? Uw verzekering verandert niet. Wilt u meer weten? Lees meer op deze pagina.

Heeft u een vraag?

Heeft u bij ons een lopende overlijdensrisicoverzekering en heeft u hier een vraag over? Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen:

Met een overlijdensrisicoverzekering (soms ook wel een levensverzekering genoemd) verzekert u het ‘risico’ van overlijden. Van uzelf of van een ander. Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kiest u:
- de verzekerde persoon (of personen);
- het verzekerde bedrag (het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd moet worden aan de nabestaanden);
- de looptijd van de verzekering;
- de ingangsdatum;
- het soort overlijdensrisicoverzekering dat u af wilt sluiten.
Onder andere op basis van deze keuzes wordt de premie berekend die u voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt.
Overlijdt de verzekerde persoon (of een van de verzekerde personen) voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering (dus tijdens de looptijd van de verzekering)? Dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde(n). De begunstigde kan een nabestaande zijn, maar ook een ander persoon of, in geval van verpanding, een geldverstrekker (bank).
Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Een uitvaartverzekering keert altijd een bedrag uit bij overlijden van de verzekerde persoon. Dus ook als u geen premie meer hoeft te betalen. Met de uitkering kunnen dan bijvoorbeeld de kosten voor een uitvaart betaald worden.
Nee, een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Maar sluit u een hypotheek af om een huis te kopen? Dan kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wel verplicht gesteld worden door de hypotheekverstrekker. Wordt de verzekering verpand aan de hypotheekverstrekker? Dan ontvangt hij het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde persoon. De uitkering wordt dan gebruikt om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen.
Wanneer u onze overlijdensrisicoverzekering afsluit wordt u gevraagd om gegevens van de verzekerde (of verzekerden) en gegevens van de aanvrager. De verzekerde is de persoon van wie het overlijden is verzekerd. De aanvrager (of verzekeringnemer) is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekerde en de verzekeringnemer kunnen dezelfde persoon zijn maar dat hoeft niet.
Dat is degene die het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgt bij het overlijden van de verzekerde persoon (of een van de verzekerde personen) voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering (dus tijdens de looptijd van de verzekering). Wij werken met een standaardbegunstiging (in deze volgorde):
1. u als (eerste) aanvrager/verzekeringnemer)
2. de langstlevende verzekerde (bij een verzekering op twee levens)
3. uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
4. uw kinderen
5. uw erfgenamen

U kunt deze standaardbegunstiging wijzigen. Daarvoor is een schriftelijk verzoek nodig. Voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen.

Is de verzekering verpand? Dan keren we uit aan de pandnemer (geldverstrekker). De pandnemer gaat voor op de begunstigde(n).

Alle informatie over begunstiging vindt u in de polisvoorwaarden.
De verzekerde én de aanvrager/verzekeringnemer moeten minimaal 18 jaar zijn. De verzekerde mag maximaal 65 jaar zijn.
Het niet-rokerstarief van onze overlijdensrisicoverzekering houdt in dat u korting krijgt op uw premie als u niet rookt en dat ook de afgelopen 24 maanden niet heeft gedaan. Als u tijdens de looptijd van de verzekering alsnog gaat roken dan moet u ons dat direct laten weten. Uw korting vervalt dan.
Nee, de premie voor onze overlijdensrisicoverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.
Op de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering stopt de verzekering. U betaalt geen premie meer en wij keren ook niet meer uit bij overlijden.
Ja, wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Wij doen dit bijvoorbeeld als dat moet van de wet of als dit nodig is om te kunnen blijven uitkeren. Als wij dit doen, dan laten wij schriftelijk aan u weten wat wij gaan veranderen en op welke datum. U kunt uw verzekering stoppen als u het hier niet mee eens bent.
Allereerst wensen we uiteraard veel sterkte met dit verlies. Daarnaast verwijzen we u voor het melden van een overlijden door naar Lifetri. U kunt het overlijden melden door te bellen met Lifetri via 085 - 020 89 06. Sinds de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep is uw overlijdensrisicoverzekering bij hen in goede handen. Zij helpen u dan ook graag verder.

Heeft u een assurantieadviseur? Hij of zij staat dan voor u klaar om u te helpen bij het melden van een overlijden.
Ja, bij ons is een overlijden aan het coronavirus gewoon gedekt door onze overlijdensrisicoverzekering.
Nee, over de uitkering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Als de verzekerde en de aanvrager/verzekeringnemer van de overlijdensrisicoverzekering dezelfde persoon zijn moet er erfbelasting worden betaald over de uitkering.

Bent u niet in gemeenschap van goederen getrouwd met uw partner? Dan kunt u voorkomen dat er erfbelasting moeten worden betaald over de uitkering. De ene partner moet dan het overlijdensrisico van de andere partner verzekeren. Dit kan door de polis ‘kruislings’ op te maken. Bij een verzekering op twee levens moet een zogeheten premiesplitsingsclausule worden opgenomen.
U kiest zelf of u uw premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
U kunt hiervoor bellen met Lifetri via 085 - 020 89 06. Sinds de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep is uw overlijdensrisicoverzekering bij hen in goede handen. Zij helpen u dan ook graag verder bij het betalen van uw premie.

Heeft u een assurantieadviseur? Dan kunt u bij hem of haar terecht voor het opzeggen van uw overlijdensrisicoverzekering.

Heeft u geen assurantieadviseur? U kunt dan bellen met Lifetri via 085 - 020 89 06. Sinds de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep is uw overlijdensrisicoverzekering bij hen in goede handen. Zij helpen u dan ook graag verder bij het opzeggen van uw verzekering.
Er is geen opzegtermijn: u kunt uw overlijdensrisicoverzekering elk moment opzeggen. De verzekering stopt dan op de eerstvolgende premievervaldag.

Meer informatie

Meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering vindt u in polisvoorwaarden:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze overlijdensrisicoverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Vragen over de overlijdensrisicoverzekering?

Voor vragen over uw overlijdensrisicoverzekering, het melden van een overlijden of het doorgeven van wijzigingen kunt u vanaf nu bellen met Lifetri via 085 - 020 89 06. Sinds de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep is uw overlijdensrisicoverzekering bij hen in goede handen. Zij helpen u dan ook graag verder.