De Klaverblad Aansprakelijkheids­verzekering

Veroorzaakt u of uw kind schade bij iemand anders en bent u aansprakelijk? Dan kan diegene een schadevergoeding van u eisen. Met onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bent u hiervoor verzekerd.

 • Ruime dekking bij schade door vriendendienst
 • Uitwonende studerende kinderen verzekerd
 • Wereldwijd verzekerd
 • Altijd 14 dagen bedenktijd

Bereken en vraag aan

Wat is een aansprakelijk­heids­verzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u volgens de wet aansprakelijk bent voor schade. Bijvoorbeeld wanneer u iemand per ongeluk verwondt of per ongeluk iemands spullen beschadigt. Voor de aansprakelijkheidsverzekering betaalt u premie en van die premie vergoedt uw verzekeraar de schade die u heeft veroorzaakt.

Welke soorten aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er?

E zijn twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
 • aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de schade die ontstaat doordat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die u heeft veroorzaakt aan (de bezittingen van) een andere particulier.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de schade die ontstaat als u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die u bedrijfsmatig heeft veroorzaakt aan (de bezittingen van) een derde (een particulier of een bedrijf) tijdens de uitoefening van uw beroep.

Wie zijn er verzekerd op een AVP?

In alle gevallen bent u als aanvrager uiteraard verzekerd wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluit. Ook kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld gezinsleden, andere huisgenoten, uitwonende kinderen, logés en zelfs huisdieren mee te verzekeren. Als zij dan schade veroorzaken, valt deze ook onder uw dekking.

Kiest u ervoor om uw gezinsleden mee te verzekeren? Dan vallen al uw gezinsleden, ouders, schoonouders en ongehuwde familieleden die bij u inwonen onder uw dekking. En als uw ongehuwde kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen voor een dagstudie tijdelijk ergens anders gaan wonen dan blijven ze meeverzekerd.

Welke schade wordt er precies vergoed op een AVP?

Met de aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als iemand anders u aansprakelijk stelt voor schade en u de schade volgens de wet moet betalen. Dit wordt ook wel de wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van zaakschade en personenschade. Een voorbeeld van een schade waar u aansprakelijk voor kan worden gesteld is als uw kind per ongeluk een bal door de ruit van de buurman schiet. Sommige schades vergoeden wij niet. Bijvoorbeeld schade die veroorzaakt wordt wanneer u iets doet wat in strijd is met de wet, als u onder invloed bent of als gevolg van een natuurramp. In de polisvoorwaarden leest u hier meer over.

Is een AVP verplicht?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet verplicht. Maar het is wel verstandig want een ongeluk zit vaak in een klein hoekje.

Onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Bij onze gewoon goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren:

 • Bent u verzekerd als u volgens de wet aansprakelijk bent voor schade, tenzij uitgesloten volgens de voorwaarden.
 • Kiest u zelf welk bedrag u wilt verzekeren: € 1.250.000,- of € 2.500.000,- (per gebeurtenis voor alle verzekerden bij elkaar).
 • Kiest u zelf wie u verzekert: alleen uzelf of uw hele gezin.
 • Bent u ook verzekerd voor schade die uw kind maakt terwijl iemand anders op hem of haar past, schade bij een vriendendienst (ook als u niet aansprakelijk bent), schade door uw huisdier, schade door uw eigen woning (bijvoorbeeld door vallende dakpannen) en schade aan gehuurde of geleende spullen. Zie de polisvoorwaarden voor de precieze dekking.
 • Bent u verzekerd in alle landen van de wereld (wereldwijde dekking).
 • Kiest u zelf voor een extra module rechtsbijstand: u bent dan verzekerd voor rechtshulp om uw schade te verhalen op iemand die aansprakelijk is.
 • Kiest u zelf voor een eigen risico in ruil voor korting op uw premie.

Bent u benieuwd naar de kosten voor onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Bereken direct uw premie

Welke aansprakelijkheidsverzekering past het beste bij u?

Welke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Wilt u hierover graag advies van een assurantieadviseur? Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

Makkelijk overstappen naar Klaverblad

Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk om over te stappen naar Klaverblad. Via de Overstapservice kunt u heel eenvoudig gratis uw huidige verzekering opzeggen. In het stappenplan overstappen leest u precies hoe dit werkt en waar u nog even op moet letten.

Heeft u een vraag? 

Heeft u een vraag over onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren? Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen:

We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als u schade veroorzaakt en u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dan is het belangrijk om de schade te melden. Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden. Vervolgens informeren wij u over het verdere verloop.
Hiervoor bent u niet verzekerd. Stel de persoon die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Deze moet de schade dan bij zijn verzekeraar melden. Het is belangrijk dat u alle spullen bewaart die beschadigd zijn.
Wij beoordelen eerst of u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Als dat zo is, dan vergoeden wij in de meeste gevallen de schade. In de polisvoorwaarden staat welke schade wij vergoeden. Als u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.
U bent minder snel aansprakelijk dan u zelf denkt. Betaal dus ook geen schadevergoeding voor de tegenpartij, als wij nog niet hebben vastgesteld dat u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Dan houdt u zich aan de polisvoorwaarden én voorkomt u eventueel onnodige kosten.
Ja, de Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking dekt ook de schade die uw kind bij een ander veroorzaakt.
Ja, de Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking dekt ook de schade die uw partner bij een ander veroorzaakt.
Ja, met de Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u door iemand anders aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Als het gaat om schade die bij een ander is veroorzaakt door uw huisdier, dan geldt er risicoaansprakelijkheid voor u als huisdiereigenaar. Dit betekent dat de schade meestal gedekt wordt als u daadwerkelijk aansprakelijk bent.
Ja, met de Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd in alle landen van de wereld.
Nee, een aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan een ander. Schade aan uw eigen mobiele telefoon valt daar dus niet onder.
Nee, een aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan een ander. Schade aan uw eigen fiets valt daar dus niet onder. Kijk voor een gewoon goede fietsverzekering op Fietsverzekering | Klaverblad Verzekeringen.
Nee, een aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan een ander. Schade aan uw eigen inboedel valt daar dus niet onder. Daarvoor kunt u uiteraard wel een Klaverblad Inboedelverzekering afsluiten.
Nee, een aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan een ander. Schade aan uw eigen auto valt daar dus niet onder. De Klaverblad Autoverzekering is er om uw eigen auto gewoon goed te verzekeren.
Nee, een aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan een ander. Schade aan uw eigen drone valt daar dus niet onder. Veroorzaakt uw drone schade aan een ander? Dan wordt de schade die een ander oploopt wel gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering als uw drone 25 kg of minder weegt. Let er wel op dat u zich wel dient te houden aan de huidige wet- en regelgeving rondom het gebruik van drones. De meest recente afspraken hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Nee, het is verstandig dat hij of zij zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Alleen als uw kind ongehuwd is en voor een dagstudie tijdelijk ergens anders woont, dan is hij of zij nog verzekerd onder uw aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking. Een eigen verzekering is dan niet nodig.
Ja. Als uw kind ongehuwd is en voor een dagstudie tijdelijk ergens anders woont, dan is hij of zij nog verzekerd onder uw aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 549. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Nee, u heeft geen eigen risico. U kunt wel kiezen voor een algemeen eigen risico van € 90,- of voor een eigen risico van € 155,- voor schade veroorzaakt door kinderen. Hierdoor wordt uw premie lager.
Ja, voor schades veroorzaakt als voetganger of als fietser bent u verzekerd. Dit geldt ook voor schade met een e-bike (max. 25 km/u). Voor schade met elektronisch kinderspeelgoed zoals een hoverboard (max. 16 km/u) bent u verzekerd als is voldaan aan de wettelijke regels voor het gebruik. Dit betekent dat schade op de openbare weg met of door bijvoorbeeld een hoverboard niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt. Verder bent u niet verzekerd voor schade veroorzaakt met een motorrijtuig of met een (lucht)vaartuig.
Dat hangt af van de situatie. Als uw ongehuwde kind voor een dagstudie tijdelijk ergens anders gaat wonen dan valt hij nog onder uw verzekering. Dit geldt niet als uw kind het huis uit gaat om zelfstandig te gaan wonen.
Nee, een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Wel is het een belangrijke verzekering om tegen een redelijke premie bepaalde risico’s af te dekken die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Zowel aannemelijke als onverwachte risico’s.
Ja, de verzekering is overal ter wereld geldig. Wel is er één uitzondering. Aansprakelijkheid voor gebrekkig opstal is alleen verzekerd binnen de Europese Unie. Wij gaan de polisvoorwaarden aanpassen, zodat de aansprakelijkheid voor een gebrekkig opstal in het Verenigd Koninkrijk ook weer gewoon verzekerd is. Tot die tijd kunt u ervan uit gaan dat wij de voorwaarden al zo toepassen.

Staat uw vraag er niet bij of vindt u het antwoord niet duidelijk genoeg? Stel uw vraag dan via ons contactformulier of bel ons op 079 - 3 204 549.

Meer informatie

Meer informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze aansprakelijkheidsverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Bereken en vraag aan