Fraudebeleid

Fraude en vertrouwen

Wij waarderen onze klanten. En ook hun eerlijkheid. Aangezien u, als eerlijke klant, ook de dupe bent als iemand anders fraudeert, is dat voor ons des te meer reden om fraude te bestrijden. En ook om meer uitleg te geven over fraude en de gevolgen ervan. Wist u bijvoorbeeld dat de verzekeraars in Nederland in 2021 maar liefst 85 miljoen euro hebben bespaard door fraudeonderzoek?

Wat is fraude?

Wij vertrouwen erop dat onze klanten altijd eerlijk zijn bij het aanvragen van een verzekering of het indienen van een schadeclaim. Als klanten echter onterecht geld of een service van ons proberen te krijgen, is sprake van fraude. U kunt hierbij denken aan het volgende:

 • Bewust onjuiste informatie invullen bij een verzekeringsaanvraag. U vermeldt bijvoorbeeld niet eerlijk dat uw kind in de te verzekeren auto rijdt en niet u.
 • Bij een schademelding iets anders vertellen dan wat er echt gebeurd is. U zegt bijvoorbeeld dat u telefoon binnenshuis is gevallen in plaats van buiten op straat.
 • Bewust informatie achterhouden. Bijvoorbeeld dat uw geclaimde goederen al eerder waren beschadigd.
 • Het indienen van valse documenten of nota's (met bijvoorbeeld een aangepaste datum of een aangepast bedrag).
 • Bij een schademelding liegen over het bedrag of de hoeveelheid spullen.

De gevolgen voor andere verzekerden

Samen met onze andere klanten draagt u de financiële risico’s wanneer er iets misgaat. Als eerlijke klant betaalt u ook mee aan onterechte claims van fraudeurs. Als er fraude wordt gepleegd, raakt dit alle klanten die premie betalen. De premies gaan uiteindelijk omhoog en zo bent ook u de dupe van fraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars kost het de consument € 50,- tot € 100,- per jaar om de financiële schade door fraude te compenseren. Daarom onderzoeken wij verdachte schadeclaims en nemen we maatregelen als er daadwerkelijk fraude is gepleegd.

Wat doen wij als er fraude is gepleegd?

Als iemand betrapt wordt op fraude dan kan dat de volgende gevolgen voor die klant hebben:

 • De ingediende schadeclaim wordt niet uitbetaald.
 • De uitbetaalde schadeclaim moet worden terugbetaald.
 • De verzekering(en) wordt geweigerd of stopgezet.
 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Er worden kosten in rekening gebracht voor ons onderzoek*.
 • De fraudeur wordt geregistreerd in het waarschuwingssysteem van de stichting CIS. Alle verzekeraars kunnen in dit systeem kijken. De fraudeur kan zich hierdoor moeilijker verzekeren (tegen normale premies).

* Via SODA wordt er een standaard schadevergoeding voor onze interne onderzoekskosten in rekening gebracht. Dit bedrag hangt af van hoeveel tijd er in het dossier moest worden gestoken. Naast deze kosten, vorderen wij ook andere onterecht gemaakte kosten terug. Bijvoorbeeld de externe onderzoeks- en expertisekosten. Voor meer informatie kunt u naar de website van SODA.

Regels waar wij ons aan houden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Ook houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld.