Fraudebeleid

Fraude en vertrouwen

Wij waarderen onze klanten. En ook hun eerlijkheid. Aangezien u, als eerlijke klant, ook de dupe bent als iemand anders fraudeert, is dat voor ons des te meer reden om fraude te bestrijden. En ook om meer uitleg te geven over fraude en de gevolgen ervan. Wist u bijvoorbeeld dat de verzekeraars in Nederland in 2022 maar liefst 80 miljoen euro hebben bespaard door fraudeonderzoek?

Wat is fraude?

Wij vertrouwen erop dat onze klanten altijd eerlijk zijn bij het aanvragen van een verzekering of het indienen van een schadeclaim. Als klanten echter onterecht geld of een service van ons proberen te krijgen, is sprake van fraude. U kunt hierbij denken aan het volgende:

 • Bewust onjuiste informatie invullen bij een verzekeringsaanvraag. U vermeldt bijvoorbeeld niet eerlijk dat uw kind in de te verzekeren auto rijdt en niet u.
 • Bij een schademelding iets anders vertellen dan wat er echt gebeurd is. U zegt bijvoorbeeld dat u telefoon binnenshuis is gevallen in plaats van buiten op straat.
 • Bewust informatie achterhouden. Bijvoorbeeld dat uw geclaimde goederen al eerder waren beschadigd.
 • Het indienen van valse documenten of nota's met bijvoorbeeld een aangepaste datum of een aangepast bedrag.
 • Bij een schademelding liegen over het bedrag of de hoeveelheid spullen.

De gevolgen voor andere verzekerden

Samen met onze andere klanten draagt u de financiële risico’s wanneer er iets misgaat. Als eerlijke klant betaalt u ook mee aan onterechte claims van fraudeurs. Wanneer er fraude wordt gepleegd, raakt dit alle klanten die premie betalen. De premies gaan uiteindelijk omhoog en zo bent ook u de dupe van fraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars kost het de consument € 50,- tot € 100,- per jaar om de financiële schade door fraude te compenseren. Daarom onderzoeken we verdachte schadeclaims en nemen we maatregelen als er daadwerkelijk fraude is gepleegd.

Hoe gaat nader onderzoek in zijn werk?

Soms doen we ook onderzoek omdat we meer informatie nodig hebben om een goed beeld te krijgen en een besluit te nemen over de verdere behandeling van de claim. Dat betekent niet altijd dat er sprake is van fraude.

Als een claim nader onderzocht moet worden, dan heeft dat meestal invloed op de doorlooptijd ervan. In het voorbeeld hieronder van het Verbond van Verzekeraars ziet u hoe nader onderzoek van een claim in zijn werk gaat.

Klik op de onderstaande afbeelding om deze groter weer te geven.

Wat doen wij als er fraude is gepleegd?

Als er sprake is van verzekeringsfraude kunnen wij het volgende doen:

 • Onze kosten* bij u in rekening brengen.
 • De vergoeding terugvorderen die we u of een andere partij betaalden.
 • Al uw verzekeringen stoppen.
 • Aangifte doen bij de politie.
 • De persoonsgegevens van de fraudeur registreren in de database bij de Stichting CIS. De fraudeur kan zich dan moeilijker verzekeren tegen normale premies.

  * Via SODA wordt er een standaard schadevergoeding voor onze interne onderzoekskosten in rekening gebracht. Dit bedrag hangt af van hoeveel tijd er in het dossier moest worden gestoken. Naast deze kosten, vorderen wij ook andere onterecht gemaakte kosten terug. Bijvoorbeeld de externe onderzoeks- en expertisekosten. Voor meer informatie kunt u naar de website van SODA.

  Regels waar wij ons aan houden

  Voor het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Ook houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld.