Klachten

Wij vinden het belangrijk om u goed te helpen. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent. Als dit zo is, dan kunt u een klacht indienen bij ons klachtenbureau. Dit kan ook via uw assurantieadviseur. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en zo snel mogelijk.

Zelf een klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Dat kan schriftelijk of digitaal. Vermeld hierbij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en polis- of dossiernummer. U kunt bijlagen meesturen om uw klacht te verduidelijken. Ook kunt u aangeven hoe wij de klacht volgens u het beste kunnen oplossen. Stuur uw klacht naar:

Klaverblad Verzekeringen
T.a.v. Klachtenbureau
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer
E-mail: klachtenbureau@klaverblad.nl
Telefoon: 079 - 3 204 802

Wij sturen u een ontvangstbevestiging zodra we uw klacht hebben ontvangen. Normaal gesproken geven we u binnen tien werkdagen een inhoudelijke reactie. Als dit niet lukt, dan laten we u weten wanneer u wel een reactie krijgt.

Klacht indienen via uw assurantieadviseur

Als u een assurantieadviseur heeft, dan hoeft u uw klacht niet zelf in te dienen. Uw assurantieadviseur doet dit dan voor u. Hiervoor kan hij extra kosten in rekening brengen. Wij willen u graag tegemoet komen in deze kosten.

Wij mogen uw assurantieadviseur niet meer rechtstreeks betalen. Daarom is er de herstelkostenregeling. Als wij meer dan één keer een fout in een polis of een offerte hebben gemaakt, dan kunt u gebruik maken van deze regeling. Wij betalen de kosten die uw assurantieadviseur maakt voor het extra werk, met een maximum van € 150,-.

Meer weten? Lees dan alle informatie over de Herstelkostenregeling.

Gebruik maken van de herstelkostenregeling

Denkt u dat u recht heeft op een vergoeding? Stuur dan een e-mail naar levensverzekeringen@klaverblad.nl. Vermeld in deze e-mail uw polisnummer en stuur een kopie van de rekening van uw assurantieadviseur mee.

Privacy

Bij het behandelen van uw klacht verwerken wij uw persoonsgegevens. In ons privacy-statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Is uw klacht niet opgelost?

We hopen dat u tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld. Is dit toch niet het geval? Dan kunt u terecht bij een klachteninstantie of de rechter.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Als consument kunt u terecht bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is pas mogelijk om het Kifid in te schakelen nadat het Klachtenbureau van Klaverblad uw klacht heeft behandeld. De contactgegevens van het Kifid zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 3 338 999
www.kifid.nl

ODR-Platform

Als u als consument uw verzekering online heeft afgesloten, dan kunt u uw klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. De Europese Unie (EU) heeft dit platform opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Bevoegde rechter

Als consument en als zakelijke klant kunt u er ook voor kiezen om een procedure te starten bij de bevoegde rechter.

Aantal klachten

In 2018 hebben we in totaal 210 klachten binnengekregen. Als we een klacht krijgen, dan probeert het afdelingshoofd eerst met de klant tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld door een extra toelichting te geven, de klant gelijk te geven of uit coulance de klant toch tegemoet te komen. Bij 145 klachten is dit gelukt. De overige 65 klachten zijn beoordeeld door het Klachtenbureau. Deze klachten zijn als volgt beoordeeld:

Beoordeling klacht Aantal
Terecht 5
Deels terecht 6
Coulance 2
Niet terecht 52
Totaal 65