Klachten

Wij proberen u en onze andere leden altijd zo goed en fair mogelijk te helpen. Soms gaat er onbedoeld toch iets mis of bent u om een andere reden teleurgesteld. Dat vinden wij heel vervelend en daarom zijn wij blij als u dit aangeeft. Daar kunnen wij van leren en onze dienstverlening blijven verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Wilt u een klacht indienen? Dat kan heel eenvoudig. Kies wat het beste bij u past.

Heeft u een klacht over de uitvoering van uw rechtsbijstandverzekering? Klik dan hier.


Vermeld altijd uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en polis- of dossiernummer. Heeft u bijlagen die uw klacht verder toelichten? Stuur deze dan mee. Ook horen wij graag van u hoe wij uw klacht volgens u het beste kunnen oplossen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

U krijgt binnen een werkdag een ontvangstbevestiging. Binnen 5 werkdagen belt de teamleider om uw klacht met u te bespreken. Komt u er samen niet uit? Dan gaat het Klachtenbureau met uw klacht aan de slag. Wij sturen u dan een e-mail waarin u ook leest wanneer u uiterlijk antwoord mag verwachten. Het Klachtenbureau onderzoekt uw klacht grondig en streeft er altijd naar u zo snel mogelijk antwoord te geven.

Privacy

Bij het behandelen van uw klacht verwerken wij uw persoonsgegevens. In ons privacystatement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat hebben wij geleerd?

Wij behandelen onze leden zo fair mogelijk. Dit betekent dat wij altijd toetsen of iemand recht heeft op vergoeding van schade. Wat een verzekering biedt staat in de polisvoorwaarden. En daar hoort een bepaalde premie bij. Zo houden we de premies betaalbaar voor al onze leden en zijn we transparant. Wij merkten dat mensen dat zeker waarderen, maar niet altijd op het moment dat een eigen schade niet (geheel) vergoed wordt. In deze lastige financiële tijd begrijpen wij dat, maar het is niet fair naar andere leden toe. Dus helpen wij door de mensen te geven waar ze recht op hebben.

Klaverblad neemt fraude heel serieus, om de branche en onze andere leden te beschermen. Wij merkten dat mensen pas schrikken als zij de gevolgen van fraudemaatregelen ervaren in het dagelijks leven.

Zodra wij merken dat informatie op onze website niet duidelijk genoeg is, passen wij deze aan. Dit doen wij om eventuele misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Is uw klacht niet opgelost?

We hopen dat u tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld. Is dit toch niet het geval? Dan kunt u terecht bij een klachteninstantie of de rechter.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Als consument kunt u terecht bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is pas mogelijk om het Kifid in te schakelen nadat het Klachtenbureau van Klaverblad uw klacht heeft behandeld. De contactgegevens van het Kifid zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 3 338 999
www.kifid.nl

ODR-Platform

Als u als consument uw verzekering online heeft afgesloten, dan kunt u uw klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. De Europese Unie (EU) heeft dit platform opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Bevoegde rechter

Als consument en als zakelijke klant kunt u er ook voor kiezen om een procedure te starten bij de bevoegde rechter.