Het melden van een overlijden

Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd. Had de overledene een levensverzekering met een uitkering bij overlijden, bijvoorbeeld een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering?

Voor alle levensverzekeringen kunt u bij Lifetri terecht

Neem voor vragen over uw levensverzekering, het melden van een overlijden of het doorgeven van wijzigingen contact op met Lifetri. Door de verkoop aan Lifetri kunnen wij uw levensverzekering namelijk niet meer inzien.