Contact: 079 - 3 204 549 (dag en nacht)

Een gewoon goede Woonhuis­verzekering

Uw huis is de grootste aankoop van uw leven. Verzeker het tegen schade door brand, storm of inbraak met onze woonhuisverzekering.

  • Geen eigen risico, behalve bij schade door storm
  • Garantie tegen onderverzekering, onbeperkt als uw huis na 1944 is gebouwd
  • Verzekerd bedrag stijgt automatisch mee met bouwkosten

Welke woonhuisverzekering past het beste bij u?

Welke woonhuisverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Wilt u graag advies van een assurantieadviseur? Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

U heeft de keuze uit twee varianten van onze woonhuisverzekering: Budget en Royaal. Het verschil hiertussen ziet u in het volgende overzicht:

Budget Royaal
Brand of ontploffing
Slecht weer, zoals storm, bliksem, hagel of regen Ja, exclusief inslaan van hagelstenen Ja, inclusief inslaan van hagelstenen
Inbraak, diefstal of vandalisme Ja, exclusief vandalisme buitenkant woonhuis Ja, inclusief vandalisme buitenkant woonhuis
Lekkage van leidingen, sanitair of apparaten Ja, exclusief losgeschoten vulslang Ja, inclusief losgeschoten vulslang
Kosten om kapotte leiding te repareren
Een boom of ander voorwerp valt op uw huis
Vrijwel alle andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, ook als u deze zelf veroorzaakt
Kosten om verontreinigde grond te saneren
Garantie tegen onderverzekering

Aanvullende verzekering

Naast een woonhuisverzekering kunt u ook een glasverzekering afsluiten.

Glasverzekering

Voor slechts € 30,- per jaar verzekert u de ruiten van uw huis mee. Deze verzekering geldt ook voor het glas in bijvoorbeeld een windscherm of een terras- of balkonafscheiding.

Veelgestelde vragen over de woonhuisverzekering

Alles wat vastzit en wat u niet gemakkelijk los kunt krijgen, hoort bij uw woonhuis. Denk bijvoorbeeld aan een wastafel. Alles wat loszit of wat u gemakkelijk los kunt krijgen, hoort bij uw inboedel. Denk bijvoorbeeld aan kliklaminaat. Uw inboedel verzekert u met onze inboedelverzekering.
Alleen voor schade door storm geldt een eigen risico. Dit is € 250,- bij de Royaal woonhuisverzekering en € 450,- bij de Budget woonhuisverzekering.
Bij schade kan blijken dat het verzekerde bedrag te laag is. U bent dan onderverzekerd. Dit betekent dat wij de schade in de meeste gevallen niet volledig vergoeden. Dit kunt u voorkomen door uw woonhuis te verzekeren met garantie tegen onderverzekering. Bij huizen die zijn gebouwd na 1944 is deze garantie onbeperkt. Bij oudere huizen vergoeden wij maximaal 150% van het verzekerde bedrag. U kunt deze garantie krijgen als uw huis na 1900 is gebouwd en de herbouwwaarde lager is dan € 500.000,-. U moet onze Waardemeter woonhuis invullen om de garantie te krijgen.
Dit baseren wij op de herbouwwaarde. Dat is wat het kost om uw huis helemaal opnieuw te bouwen. Dit bedrag is meestal lager dan de aankoopprijs. Voor de herbouwwaarde telt de waarde van de grond namelijk niet mee. Bovendien heeft de ligging minder invloed op de herbouwwaarde dan op de aankoopprijs.
Dit doet u met onze Waardemeter woonhuis. Op basis van de inhoud, de soort woning en de afwerking van uw keuken en badkamer stelt u de herbouwwaarde vast.
Om ervoor te zorgen dat u goed verzekerd blijft, passen wij het verzekerde bedrag jaarlijks aan de bouwkosten aan. Dit noemen wij indexering van het verzekerde bedrag. Hiervoor kijken wij naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
U moet een verbouwing in ieder geval aan ons doorgeven als de inhoud van uw woonhuis met meer dan 50 m³ is toegenomen. Of als u een bijgebouw heeft geplaatst met een oppervlakte van meer dan 25 m².
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden. Doe bij inbraak of vandalisme ook zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Stuur een kopie van het proces-verbaal op naar uw assurantieadviseur of naar ons.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 - 3 204 549.

Meer informatie

Meer informatie over onze woonhuisverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze woonhuisverzekering. De verzekeringskaarten helpen u om onze woonhuisverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen woonhuisverzekering.

Bereken en vraag aan

Laat u adviseren

Een assurantieadviseur kan u advies geven bij het afsluiten van een verzekering.

Vind een assurantieadviseur