Copyright

Alle gegevens die wij op deze website afbeelden, zijn eigendom van Klaverblad Verzekeringen. Hiermee bedoelen we onder andere:

• Teksten

• Foto's

• Illustraties

• Grafisch materiaal

• (Handels-)namen

• Woord- en beeldmerken

• Logo's

Al deze gegevens worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en enig ander

intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden om het materiaal op deze website (al dan niet in

bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te

maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke

toestemming.