De Klaverblad Auto­verzekering

Met onze Royaal autoverzekering is uw auto gewoon goed verzekerd tegen een aantrekkelijke premie.

  • Schade wordt snel uitbetaald
  • Kies zelf bij welke garage u uw auto laat repareren
  • Geen bijkomende polis- en administratiekosten


Let op:
een Autoverzekering met enkel WA-dekking kunt u alleen in combinatie met andere Klaverblad verzekeringen afsluiten.
Bereken direct uw premie

Welke autoverzekeringen zijn er?

In Nederland is het verplicht om uw auto te verzekeren. U moet uw auto minimaal verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). U bent dan verzekerd als u bij iemand anders schade veroorzaakt. Wilt u eigen schade verhalen bij degene die de schade heeft veroorzaakt? Dan kunt u hiervoor een aparte rechtsbijstanddekking afsluiten.

U kunt ook de schade aan uw eigen auto verzekeren. Kiest u voor WA + beperkt casco, dan is uw auto verzekerd voor schade waar u zelf niets aan kunt doen, met uitzondering van vandalisme. Denk hierbij aan diefstal, brand, een botsing met dieren en hagel- of stormschade. Wilt u uw auto liever allrisk verzekeren? Kies dan voor WA + volledig casco. Uw auto is dan niet alleen verzekerd voor schade buiten uw schuld, maar ook voor schade door eigen schuld. Ook geldt er een nieuwwaarderegeling waarbij u bij totaalverlies of diefstal het eerste jaar de nieuwwaarde van uw auto en tot en met het zevende jaar de waarde van de auto volgens de ANWB-koerslijst + 10% vergoed krijgt.

Vergelijk de dekking van de autoverzekeringen in het volgende overzicht.

WA WA +
beperkt casco
WA +
volledig casco
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid bij letsel of overlijden
€ 6.070.000,-
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid bij letsel of overlijden
€ 6.070.000,-
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid bij letsel of overlijden
€ 6.070.000,-
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid bij schade aan spullen
€ 2.500.000,-
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid bij schade aan spullen
€ 2.500.000,-
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid bij schade aan spullen
€ 2.500.000,-
Schade aan uw eigen auto door brand of ontploffing Schade aan uw eigen auto door brand of ontploffing Schade aan uw eigen auto door brand of ontploffing
Schade aan uw eigen auto door diefstal of inbraak Schade aan uw eigen auto door diefstal of inbraak Schade aan uw eigen auto door diefstal of inbraak
Schade aan uw eigen auto door storm of hagel Schade aan uw eigen auto door storm of hagel Schade aan uw eigen auto door storm of hagel
Ruitschade Ruitschade Ruitschade
Schade door een verkeersongeluk Schade door een verkeersongeluk Schade door een verkeersongeluk
Nieuwwaarderegeling bij totaal verlies of diefstal Nieuwwaarderegeling bij totaal verlies of diefstal Nieuwwaarderegeling bij totaal verlies of diefstal

Welke aanvullende verzekeringen zijn er?

U kunt twee aanvullende verzekeringen afsluiten bij uw autoverzekering:

Schadeverzekering inzittenden

Bent u door een ongeluk arbeidsongeschikt geraakt en heeft u daardoor geen inkomen meer? Of is er sprake van letsel of een overlijdensgeval? Dan zijn de bestuurder en passagiers hiervoor verzekerd. Ook als het de eigen schuld is van de bestuurder. Per gebeurtenis is een bedrag van € 1.000.000,- verzekerd.

Verzekering voor verkeersrechtsbijstand

Wilt u verkeersschade verhalen op degene die de schade heeft veroorzaakt? Heeft de politie uw auto of rijbewijs in beslag genomen? Of moet u voor de rechter komen vanwege een verkeersfout? Dan krijgt u met deze verzekering de rechtshulp die u nodig heeft.

Let op: wij hebben ook een rechtsbijstandverzekering voor particulieren met de modules Motorrijtuigen en Verkeer. Deze producten bieden een meer uitgebreide dekking. Meer informatie vindt u op de Klaverblad Rechtsbijstandverzekering.

Wat kost een autoverzekering?

De premie van de autoverzekering hangt onder andere af van het aantal jaren dat u zonder schade heeft gereden, uw leeftijd, uw woonplaats, de leeftijd van de auto en de kenmerken van de auto. De premiekorting door het aantal schadevrije jaren zit geïntegreerd in de premieberekening. Hoe langer u geen schade heeft gehad, hoe lager uw premie is bij de start van de verzekering. U kunt zo flink besparen op uw verzekering.

Bent u benieuwd wat het kost om uw auto te verzekeren of wilt u de autoverzekering direct afsluiten?

Direct premie berekenen

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over onze autoverzekering? Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen:

Wij gebruiken verschillende factoren om de premie vast te stellen. Denk aan uw leeftijd, uw woonplaats
en kenmerken van uw auto. Verder gebruiken wij uw schadevrije jaren om uw premie te bepalen. Rijdt u schadevrij, dan betaalt u een lagere premie dan wanneer u wel schade maakt. Ieder verzekeringsjaar bekijken we opnieuw hoeveel schadevrije jaren u heeft. Ook berekenen wij dan uw premie opnieuw voor het aankomende verzekeringsjaar. Daarin nemen wij niet alleen het nieuwe aantal schadevrije jaren mee, maar bijvoorbeeld ook het ouder worden van uw auto en uzelf.
Als u een autoverzekering heeft, dan krijgt u voor elk jaar dat u zonder schade rijdt er een schadevrij jaar bij. Als u al jaren zonder schade rijdt, betaalt u een lagere verzekeringspremie dan iemand die veel schades heeft gedeclareerd. Had u al eerder een autoverzekering, dan kunt u uw schadevrije jaren overzetten naar de nieuwe verzekering. Maar als u naast uw nieuwe autoverzekering ook een andere autoverzekering op uw naam aanhoudt, kunt u de opgebouwde schadevrije jaren niet voor beide verzekeringen gebruiken. U kiest voor welke verzekering u uw schadevrije jaren inzet. Bij de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) kunt u uw schadevrije jaren opvragen. Als beide auto’s bij Klaverblad verzekerd worden, dan kunt u misschien gebruik maken van de kortingsregeling voor een tweede gezinsauto. Neem hiervoor contact met ons op.
Dit hangt af van uw verzekering. Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico. Bij de cascoverzekering is het eigen risico € 100,-.
Bij een volledige cascoverzekering verhogen wij het eigen risico met € 150,- wanneer er sprake is van:
• De bestuurder bij de schade is jonger dan 24 jaar èn
• De bestuurder bij de schade is bij ons niet bekend als regelmatige bestuurder.
Er geldt alleen geen eigen risico als u een sterretje in uw autoruit laat repareren door een glasherstelbedrijf met een eigen, vaste werkplaats.
Als de eigenaar, bestuurder of kentekenhouder van uw auto wijzigt, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan Klaverblad doorgeeft. Mogelijk is deze wijziging namelijk van invloed op de dekking of premie van uw verzekering. Als u de wijziging niet doorgeeft, kan dit invloed hebben op de schade uitkering.
Beveiliging is verplicht als de nieuwwaarde van uw auto bij de eerste afgifte van het kentekenbewijs hoger is dan € 50.000,-. Ook in sommige andere gevallen kunnen wij eisen dat u uw auto beveiligt.
Neem contact op met ons of uw assurantieadviseur. Wij melden uw kenteken dan af en stoppen uw verzekering.
Bij een volledig cascoverzekering (allrisk) is er een nieuwwaarderegeling. Deze geldt voor personenauto’s waarvan de nieuwwaarde bij aanschaf maximaal € 75.000,- was en die niet ouder zijn dan 7 jaar. Het eerste jaar vergoeden wij bij totaalverlies of diefstal de nieuwwaarde van de auto. Daarna vergoeden wij tot en met het zevende jaar de waarde van de auto volgens de ANWB-koerslijst + 10%.
Ja, u heeft recht op hulp als u na schade niet meer verder kunt rijden. Dat is zo als u of een passagier niet meer kan rijden of als de auto of de aanhanger niet meer kan rijden. Dit geldt ook in het buitenland. Welke hulp u precies krijgt, leest u in de polisvoorwaarden.
Nee, dat heeft u alleen als u een volledig cascoverzekering heeft én de pech vindt plaats in het buitenland. U heeft dan recht op dezelfde hulp als na een schade + maximaal € 125,- voor hulp langs de weg + vergoeding van de verzending van onderdelen. De onderdelen zelf zijn niet gedekt.
Dit is niet mogelijk, uw auto is het hele jaar verzekerd.
Ja, de volgende personen zijn verzekerd: de verzekeringnemer, de bezitter, de houder, de bestuurder en de passagiers van de auto.
Ja, u kunt de verzekering ook voor zakelijk gebruik afsluiten. Let op: dit geldt niet als u de auto gebruikt voor verhuur, koeriers- of taxidiensten.
Heeft u een beperkt cascoverzekering? Dan vergoeden wij voor schade aan accessoires en meeruitvoering maximaal 10% van de waarde van uw auto vlak voor de schade zonder die accessoires en meeruitvoering. Heeft u een volledige cascoverzekering (allrisk)? Dan vergoeden wij zo nodig boven het verzekerde bedrag € 1.500,- voor schade aan accessoires en meeruitvoering. Dit geldt voor accessoires en meeruitvoering die niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw auto zitten.
Als u een tweede gezinsauto verzekert bij Klaverblad, kunt u een korting krijgen op de premie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk:
• De eerste gezinsauto moet ook bij Klaverblad verzekerd zijn met minimaal 6 schadevrije jaren.
• Beide auto’s moeten particulier gebruikt worden
• De bestuurder van de tweede gezinsauto moet minimaal 24 jaar oud zijn en 0 of meer schadevrije jaren bezitten.
• De bestuurder van de tweede gezinsauto is ook de bestuurder van de eerste auto of zijn/haar partner die op hetzelfde adres woont.

De premie van de tweede gezinsauto wordt berekend met hetzelfde aantal schadevrije jaren als voor de eerste auto geldt (tot maximaal 15 schadevrije jaren). Als de verzekering van de eerste gezinsauto wordt beëindigd, komt de korting op de tweede gezinsauto te vervallen.
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. We nemen contact met u op als we meer informatie willen hebben. Als we uw aanvraag accepteren, ontvangt u zo snel mogelijk de polis.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan hoort u dat zo snel mogelijk.
U kiest zelf vanaf wanneer u de auto wilt verzekeren. Wij kunnen uw auto niet met terugwerkende kracht verzekeren.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 549. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Heeft u een assurantieadviseur? Dan moet u uw verzekering via uw adviseur opzeggen. Regelt u uw verzekeringen zelf? Dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen via ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw schriftelijke opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Na een aanrijding moet u een Europees schadeformulier invullen. Beide partijen die bij de aanrijding betrokken zijn, moeten dit formulier ondertekenen. Stuur het op naar uw assurantieadviseur of naar ons via sch.motor@klaverblad.nl. Het is belangrijk dat u altijd een Europees schadeformulier in uw auto heeft.
Wij sturen u een Europees schadeformulier op als u een verzekering bij ons heeft afgesloten. Verder kunt u hier een Europees Schadeformulier uitprinten. Wilt u dat we een Europees schadeformulier naar u opsturen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 549.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste contact met hem opnemen. Hij meldt de schade bij ons. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u eenzijdige schade online bij ons melden.
U mag zelf kiezen waar u uw auto laat repareren. U profiteert wel van een aantal voordelen als u dit laat doen bij een ASN-, AAS- of ABS-autoschadeherstelbedrijf. Zij zorgen bijvoorbeeld voor vervangend vervoer en handelen de kosten direct af met Klaverblad.
U bent met een beperkt en volledig cascodekking verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de auto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak. U kunt direct een afspraak maken voor reparatie of vervanging van uw autoruit met Autotaalglas, GlasGarage, Carglass of een ander FOCWA-autoruitherstelbedrijf. U hoeft de schade dan niet bij ons te melden. Bij reparatie van een ster heeft u geen eigen risico. Laat u uw ruit repareren door een glasherstelbedrijf dat niet gerenommeeerd is en niet over een eigen vaste werkplaats beschikt, dan geldt er bij reparatie van een ster een eigen risico van € 100,-. Als uw ruit vervangen moet worden geldt er altijd een eigen risico van € 100,-.
Doe direct aangifte bij de politie. Bel verder de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV): 071-3 641 777. Deze registreert autodiefstallen. U vergroot met uw melding de kans dat uw auto wordt teruggevonden. Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste ook aan hem doorgeven dat uw auto is gestolen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de diefstal bij ons melden op telefoonnummer: 079 - 3 204 412.

Staat uw vraag er niet bij, of vindt u het antwoord niet duidelijk genoeg? Stel uw vraag dan via ons contactformulier of bel ons op 079 – 3 204 549.

Bereken direct uw premie

Meer informatie over de autoverzekering

Meer informatie over onze autoverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze autoverzekeringen. De verzekeringskaarten helpen u om onze autoverzekeringen te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart Royaal autoverzekering WA

Verzekeringskaart Royaal autoverzekering WA + beperkt casco

Verzekeringskaart Royaal autoverzekering WA + volledig casco

Verzekeringskaart Schadeverzekering inzittenden

Verzekeringskaart Verkeersrechtsbijstand Royaal autoverzekering

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Uw autoverzekering direct afsluiten

Uw autoverzekering snel en gemakkelijk geregeld via internet.

Bereken direct uw premie