Contact: 079 - 3 204 548 (dag en nacht)

Verzekerd van inkomen met de Klaverblad Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Bent u zelfstandig ondernemer en raakt u arbeidsongeschikt? Dan kan uw inkomen flink dalen. Met onze AOV verzekert u zich van een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

  • Eerste 3 jaar korting op de premie voor nieuwe klanten
  • Ontvang ook een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt, maar geen verlies van inkomsten heeft
  • Keuze eindleeftijd tot 67 jaar
  • Dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn

Bereken en vraag aan


Welke arbeids­ongeschiktheids­verzekering past het
beste bij u?

Bij ons heeft u de keuze uit drie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: de Royaal Plus AOV, de Royaal AOV en de Royaal Opstap AOV. Deze varianten verschillen in:

  • De manier waarop we u weer aan het werk proberen te helpen.
  • De manier waarop we uw uitkering vaststellen.
  • Hoe lang u maximaal een uitkering krijgt.

Hieronder leggen we het uit.

Royaal Plus AOV

Met onze Royaal Plus AOV krijgt u bij arbeidsongeschiktheid hulp om weer binnen uw eigen bedrijf aan het werk te gaan. Lukt dit niet? Dan hoeft u met de Royaal Plus AOV geen ander werk te doen dan uw eigen werk, ook al zou u dit kunnen.

Uw uitkering wordt gedurende de hele verzekering gebaseerd op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep.

De uitkering duurt maximaal tot de door u gekozen eindleeftijd.

Royaal AOV

Met onze Royaal AOV krijgt u, wanneer u arbeidsongeschikt bent hulp om weer binnen uw bedrijf aan het werk te gaan. Als dit niet lukt, dan helpen wij u werk te vinden buiten uw bedrijf. De eerste drie jaar ontvangt u een uitkering op basis van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna baseren we uw uitkering op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor uw nieuwe beroep. Hiervan nemen we het gemiddelde. Kunt u wel ander werk doen, maar geen ander werk vinden? Dan houdt u een uitkering op basis van uw eigen beroep. De uitkering duurt maximaal tot de door u gekozen eindleeftijd.

Royaal Opstap AOV

Onze Royaal Opstap AOV heeft dezelfde voorwaarden als de Royaal Plus AOV, maar met een maximale uitkeringsduur van vijf jaar. Hierdoor is de premie die u betaalt flink lager dan bij andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

U kunt binnen drie jaar na het afsluiten van de Royaal Opstap AOV eenvoudig overstappen naar de Royaal Plus AOV.

Bereken direct uw premie

Premie

Wilt u onze Royaal Plus AOV of een Royaal AOV? Dan heeft u de keuze uit twee tarieven: het standaardtarief of het combinatietarief.

Standaardtarief

Bij het standaardtarief stellen wij de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vast op basis van uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Deze premie* betaalt u vervolgens tijdens de hele looptijd van de verzekering.
Bij het standaardtarief stellen wij de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vast op basis van uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Deze premie* betaalt u vervolgens tijdens de hele looptijd van de verzekering.

Combinatietarief

Bij het combinatietarief is de premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van uw leeftijd. Als u een jaar ouder wordt, dan stijgt de premie*. Het voordeel van het combinatietarief is  dat u op jongere leeftijd een lagere premie betaalt.
Bij het combinatietarief is de premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van uw leeftijd. Als u een jaar ouder wordt, dan stijgt de premie*. Het voordeel van het combinatietarief is dat u op jongere leeftijd een lagere premie betaalt.

Wilt u onze Royaal Opstap AOV? Dan verloopt het tarief als volgt:

Bij het Royaal Opstap AOV-tarief stijgt de premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ieder jaar, behalve de laatste vijf jaar voor de eindleeftijd. Dan daalt de premie juist. *
Bij het Royaal Opstap AOV-tarief stijgt de premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ieder jaar, behalve de laatste vijf jaar voor de eindleeftijd. Dan daalt de premie juist. *

* De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kan (ook) veranderen als het verzekerde bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door indexering.

Bereken direct uw premie

Andere verschillen tussen de Royaal Plus AOV, de Royaal AOV en de Royaal Opstap AOV

Naast de bovengenoemde verschillen zijn er nog enkele andere verschillen tussen de Royaal Plus AOV en de Royaal AOV enerzijds en de Royaal Opstap AOV anderzijds. Graag zetten we de belangrijkste verschillen tussen de verzekeringen voor u op een rij:

Royaal AOV en Royaal Plus AOV Royaal Opstap AOV
U kiest zelf de eindleeftijd: 58, 60, 62, 65 of 67 jaar. Wij bepalen de eindleeftijd op basis van uw beroep.
Uitkeringsduur is tot maximaal de eindleeftijd. Uitkeringsduur is tot maximaal 5 jaar.
U kiest uw eigenrisicotermijn: 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. U kiest uw eigenrisicotermijn: 14, 30, 60 of 90 dagen.
Indexering: het verzekerde bedrag stijgt automatisch mee met de consumentenprijzen. Indexering: het verzekerde bedrag stijgt automatisch mee met de consumentenprijzen.
Jaarlijks stijgende uitkering: uw uitkering stijgt elk jaar met 2% en uw koopkracht blijft op peil. Jaarlijks stijgende uitkering: uw uitkering stijgt elk jaar met 2% en uw koopkracht blijft op peil.
Optierecht: u mag het verzekerde bedrag tot uw 56e elk jaar met 10% verhogen, zonder keuring of gezondheidsverklaring. Optierecht: u mag het verzekerde bedrag tot uw 56e elk jaar met 10% verhogen, zonder keuring of gezondheidsverklaring.

Veelgestelde vragen over de
arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als zelfstandig ondernemer van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering keert maandelijks een bedrag uit als u arbeidsongeschikt raakt.
Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, zijn er een aantal factoren van invloed op de premie:
- uw leeftijd;
- uw beroep;
- het verzekerde bedrag (het bedrag waarop wij uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid baseren);
- het soort arbeidsongeschiktheidsverzekering dat u af wilt sluiten;
- de eindleeftijd (de leeftijd waarop uw verzekering stopt);
- de eigenrisicotermijn (hoe lang het duurt voordat uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt).

Onder andere op basis van deze keuzes berekenen wij de premie die u voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt. Raakt u onverhoopt voor minimaal 25% arbeidsongeschikt? Dan keren wij (een deel van) het verzekerde bedrag aan u uit. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Uw uitkering is altijd een percentage van het verzekerde bedrag. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wij gaan altijd uit van het verzekerd bedrag. Ook als uw werkelijke inkomen op dat moment hoger of lager is. U kunt arbeidsongeschikt zijn zonder dat u inkomsten misloopt. Bijvoorbeeld doordat uw personeel uw bedrijf draaiende houdt. Wij verlagen uw uitkering dan niet. Ook inkomen uit ander werk heeft geen invloed op uw uitkering.

Bent u zelfstandig ondernemer (met of zonder personeel) of directeur grootaandeelhouder?
Dan bent u meestal niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Wilt u uw inkomen veiligstellen als u arbeidsongeschikt raakt? Dan is het aan te raden om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U kunt zich alleen bij ons verzekeren als u zelfstandig ondernemer of directeur grootaandeelhouder bent.

Bent u als werknemer in dienst bij een werkgever?
Dan bent u in principe via uw werkgever voor arbeidsongeschiktheid verzekerd.
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht. Maar het is wel verstandig, want het verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid is een groot financieel risico.
Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 85.000,- per jaar. U kunt maximaal 80% van uw inkomen verzekeren.
Als u voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons afsluit, dan krijgt u de eerste drie jaar korting op de premie.

Bij de Royaal AOV en de Royaal Plus AOV bedraagt de korting:
- 30% in het eerste jaar,
- 15% in het tweede jaar en
- 5% in het derde jaar.

Bij de Royaal Opstap AOV bedraagt de korting:
- 15% in het eerste jaar,
- 10% in het tweede jaar en
- 5% in het derde jaar.
Of u kunt overstappen van onze Royaal AOV naar onze Royaal Plus AOV hangt af van uw leeftijd en gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met uw assurantieadviseur of direct met ons.
Ja, u bent de eerste drie maanden in het buitenland verzekerd. Blijft u langer dan drie maanden in het buitenland? Dan moet u dat van tevoren aan ons doorgeven. Wij beoordelen dan of u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons kunnen voortzetten.
Ja, wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Wij doen dit bijvoorbeeld als dat moet van de wet of als dit nodig is om te kunnen blijven uitkeren. Als wij dit doen, dan laten wij schriftelijk aan u weten wat wij gaan veranderen en op welke datum. U kunt uw verzekering stoppen als u het hier niet mee eens bent.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft aangevraagd, dan kijken wij of we alle informatie hebben gekregen die we nodig hebben. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan ontvangt u uw polis. Accepteren we uw aanvraag niet, dan laten we u dit uiteraard ook snel weten.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we u dat (met onze redenen daarvoor) zo snel mogelijk weten.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.
Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie ’.
Een medische keuring is alleen nodig als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit met een gewenst verzekerd bedrag hoger dan € 50.000,-. Hierbij tellen ook de verzekerde bedragen bij andere verzekeraars mee. Er is dan ook een aanvullend bloedonderzoek nodig. Er is ook een medische keuring nodig als de door u ingevulde gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft.
Nee, wij betalen de kosten van uw medische keuring.
Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden.

Heeft u een assurantieadviseur? Neem dan contact met uw adviseur op.

Regelt u zelf uw verzekeringen? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheid rechtstreeks bij ons melden met behulp van ons online formulier: Arbeidsongeschiktheid melden of telefonisch 079 - 3 204 417.

Let op: neem ook zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. Wij kunnen uw arbeidsongeschiktheid pas beoordelen wanneer u bij een (huis)arts bent geweest. Dit beïnvloedt dus de startdatum van uw uitkering.
U ontvangt van ons een uitkering als u 25% of meer arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering. Bent u meer dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering na het verstrijken van de eigenrisicotermijn. U bent in deze termijn wel arbeidsongeschikt, maar u krijgt dan nog geen uitkering van de verzekering.
U ontvangt een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt raakt. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Uw uitkering is altijd een percentage van het verzekerde bedrag. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, drukken wij uit in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij de Royaal Plus AOV en de Royaal Opstap AOV baseren we dit percentage op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Bij de Royaal AOV baseren we dit percentage de eerste drie jaar op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna nemen we het gemiddelde van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor aangepaste werkzaamheden.
Ja, als u zwanger bent, heeft u recht op een bevallingsuitkering. U heeft dan recht op een uitkering voor een periode van zestien weken. Wij trekken hier de eigenrisicotermijn nog van af. Om een uitkering te krijgen, moet u minstens 24 weken zwanger zijn. Verder moet de vermoedelijke bevallingsdatum minstens een jaar na de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheidsverzekering liggen. De uitkering is gebaseerd op 100% van het verzekerde bedrag.
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is in principe netto. U moet belasting (loonheffing) betalen over de uitkering en wij zijn wettelijk verplicht om de loonheffing in te houden. Daarom keren wij dus een nettobedrag uit. Er is wel een uitzondering: als de verzekeringnemer een bv, nv, vereniging of stichting is dan houden wij geen loonheffing in. De verzekeringnemer moet dan zelf loonheffing betalen aan de Belastingdienst.
Als u arbeidsongeschikt bent geraakt, dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Hij maakt samen met u een plan om weer aan het werk te gaan. Eerst onderzoeken we of u weer binnen uw eigen bedrijf kunt gaan werken. Misschien is dit mogelijk als u bijvoorbeeld uw werkplek anders inricht of de taken binnen uw bedrijf anders verdeelt.

Lukt het niet om weer binnen uw bedrijf te gaan werken en heeft u een Royaal AOV? Dan helpen wij u daarna om werk te vinden buiten uw bedrijf. Naast de arbeidsdeskundige krijgt u dan zo nodig hulp van andere experts. Denk hierbij aan een organisatie-expert, een mental coach of een ergonoom.
Ja, als u arbeidsongeschikt bent en in het buitenland verblijft dan moet u naar Nederland kunnen komen voor controle. Dit hoeft niet als u in het buitenland in het ziekenhuis ligt.
U kiest zelf of u uw premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 548. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Ja, u moet premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent. Maar vanaf het tweede jaar krijgt u korting op uw premie. Deze korting is gelijk aan het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
Heeft u een assurantieadviseur? Dan moet u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering via hem of haar opzeggen.

Heeft u geen assurantieadviseur? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering rechtstreeks bij ons opzeggen door een ondertekende brief te sturen naar:
Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

U kunt deze brief ook inscannen en per e-mail versturen naar onze verzekeringsadministratie administratie@klaverblad.nl.

Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen. Vergeet uw handtekening niet.
Er is geen opzegtermijn: u kunt uw verzekering elk moment schriftelijk opzeggen. De verzekering stopt dan op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. U kunt ook een datum in de toekomst opgeven waarop u de verzekering wilt stoppen.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 548.

Bereken direct uw premie

Meer informatie

Meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeringskaarten helpen u om onze AOV verzekeringen te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart Royaal Plus AOV

Verzekeringskaart Royaal AOV

Verzekeringskaart Royaal Opstap AOV

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bereken en vraag aan

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur