gezin op reis wintersport

Doorlopende annuleringsverzekering

Gaat u regelmatig op reis? Sluit dan onze doorlopende reisverzekering af. Dankzij de annuleringsdekking bent u altijd goed verzekerd. Bijvoorbeeld als uw reisdocument op de dag van vertrek wordt gestolen. Of als een familielid tijdens uw vakantie overlijdt. In veel gevallen krijgt u dan de annuleringskosten vergoed. Wel zo prettig, want u heeft wel wat anders aan uw hoofd.

Doorlopende annuleringsverzekering: wanneer is de annulering van mijn vakantie of reis gedekt?

Wat vervelend als u uw zonvakantie, wintersport of andere reis moet annuleren. Gelukkig heeft u voor uw reis een goede doorlopende annuleringsverzekering. Dit zijn de 5 meest voorkomende gevallen waarin u de annuleringskosten van uw reis vergoed krijgt via uw doorlopende annuleringsverzekering:

  • U of een familielid wordt ernstig ziek of overlijdt
  • Uw ouder(s) of kind(eren) hebben zorg nodig die alleen u kunt geven
  • U kunt verplichte inentingen om medische redenen niet krijgen
  • U krijgt geen visum (en dit is niet uw schuld)
  • U verliest op de dag van vertrek uw reisdocument (en het nieuwe document is niet op tijd klaar)

Er zijn natuurlijk meer situaties waarin u de annuleringskosten voor uw reis vergoed krijgt. Bekijk de polisvoorwaarden van de Klaverblad Doorlopende reisverzekering. Hierin leest u alle gevallen die uw annuleringsverzekering dekt.

Reis annuleren: deze kosten krijgt u met uw doorlopende annuleringsverzekering vergoed

Wat jammer dat u uw vakantie of reis moet annuleren. Kosten maken is vervelend. Gelukkig kunt u met uw doorlopende annuleringsverzekering veel kosten vergoed krijgen. Heeft u voor uw reis een doorlopende annuleringsverzekering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u per reis maximaal het verzekerde bedrag vergoed. Welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding? De kosten die u al betaald heeft voor uw vakantie of reis (inclusief eventuele toeslagen). Heeft u een deel van uw vakantie of reis gemist? Zó berekenen wij de vergoeding voor annuleren: gemiste dagen = reisduur * persoonlijke reissom. Lag u tijdens (een deel van) uw vakantie of reis in het ziekenhuis? Dan tellen wij deze dagen óók als gemiste dagen.

Mijn annuleringsverzekering: wat zijn de uitzonderingen?

Een vakantie of reis annuleren is nooit leuk. Gelukkig vergoedt uw doorlopende annuleringsverzekering een deel van uw kosten. Wel zijn er een paar uitzonderingen waarbij u geen vergoeding voor een geannuleerde reis krijgt. Bijvoorbeeld als de annulering komt door inkomstenverlies als u uw baan verliest. Ook krijgt u helaas geen vergoeding bij een algemene uitsluiting voor alle modules van de annuleringsverzekering. Wilt u alle uitsluitingen nog eens rustig nalezen? Lees dan de polisvoorwaarden. Houd er ook rekening mee dat u uw annuleringsverzekering binnen 7 dagen na de boeking van uw vakantie of reis afsluit.

Coronavirus (COVID-19): reisadvies en annuleringsverzekering

U gaat op reis en corona gooit opeens roet in uw eten. Neem dan contact op met uw vervoerder of reisbureau. Kunnen zij uw reis niet (kosteloos) annuleren of omboeken? Maak dan aanspraak op uw annuleringsverzekering. U krijgt uw annuleringskosten vergoed als u aan deze voorwaarden voldoet*:

  • Uw annuleringsverzekering sloot u binnen 7 kalenderdagen af na het boeken van uw reis
  • Uw reis boekte u vóórdat er een negatief reisadvies gold (oranje en rood)
  • Uw reis boekte u vóór 12 maart 2020
  • Op uw vertrekdatum geldt een negatief reisadvies voor uw bestemming

* Elke schademelding behandelen we apart. In bijzondere situaties kunnen er meerdere of andere voorwaarden gelden.

Veel reisorganisaties of vervoerders annuleren zelf uw reis of verblijf

Vaak bieden zij u dan de mogelijkheid om uw reis of verblijf gratis om te boeken. Of u krijgt uw geld terug of een tegoedbon. Dan hoeft u geen aanspraak te maken op uw annuleringsverzekering.

Hoort u niets van uw reisorganisatie?

Dan raden we aan om niet zelf uw vakantie te annuleren vóór de geplande vertrekdatum. Een negatief reisadvies is namelijk pas op de dag zelf bekend.

Annuleert uw reisorganisatie of vervoerder niet zelf uw reis of verblijf? Check dan uw annuleringsverzekering. Volg altijd ons 3-stappenplan om uw annuleringskosten vergoed te krijgen als u vanwege het coronavirus uw reis annuleert.

Bekijk het 3-stappenplan

Let op: géén vergoeding voor alle reizen die geboekt zijn vanaf 12 maart 2020

Voor alle reizen die geboekt zijn vanaf 12 maart 2020 geldt dat er géén uitkering wordt gedaan bij annulering vanwege het coronavirus. Dus ook niet voor reizen die in 2021 geboekt zijn of nog gaan worden. U kunt namelijk verwachten dat er vanwege het coronavirus voor uw bestemming een negatief reisadvies of inreisverbod geldt of gaat gelden.

Reis geannuleerd: wanneer krijg ik mijn vergoeding?

Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering? En diende u een claim in voor uw geannuleerde reis? Wij doen ons best om binnen 2 weken een terugkoppeling te geven over de uitkomst van uw schadeclaim. Hoe snel een (eventuele) schadevergoeding voor het annuleren van uw vakantie of reis op uw rekening staat? Dat hangt ook af van andere factoren. Daarom is het voor ons lastig om u hier een garantie over te geven.

Veelgestelde vragen over doorlopende reisverzekering en annuleringsdekking

We bekijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer gegevens of een toelichting willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Nee, wij verzekeren alleen recreatieve reizen.
Als u na schade hulp nodig heeft, dan bent u verplicht om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze alarmcentrale. Dit kan via telefoonnummer +31 (0)79- 3 204 704. U moet de aanwijzingen van de alarmcentrale opvolgen. Wilt u schade melden? Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden.
Met de module Personenschade vergoeden wij de schade die ontstaat doordat u blijvend invalide bent geworden. Dit doen wij zo snel mogelijk nadat vastgesteld is dat u blijvend invalide bent geworden. Soms is het niet meteen duidelijk of u blijvend invalide bent geworden, omdat u nog kunt herstellen. Wij stellen binnen twee jaar na de melding vast of u blijvend invalide bent geworden.
Onze alarmcentrale bepaalt aan de hand van uw situatie wat voor soort hulp u krijgt. Vervangend vervoer is ook een optie.
Hoeveel een reisverzekering kost, hangt af van de hoeveelheid personen die u wilt verzekeren en van de aanvullende modules die u afsluit. Ook uw verzekerde gebied bepaalt de maandelijkse premie voor uw doorlopende reisverzekering. U kiest hierbij uit een Europadekking of Werelddekking.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 549. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
Nee, studenten krijgen geen korting op de premie. Als iemand jonger is dan 28 jaar, ongehuwd is en voor een studie ergens anders woont, dan is diegene standaard meeverzekerd op de polis van de ouders.
Bij de module Bagage geldt een eigen risico van € 50,-. Bij de rest van de modules heeft u geen eigen risico.
Ja, het is mogelijk om uw verzekering aan te passen. U moet dit schriftelijk aan ons doorgeven.
Medische kosten die u in het buitenland maakt, worden meestal niet (volledig) vergoed door uw zorgverzekering. Ook kan het zijn dat u een eigen risico heeft bij uw zorgverzekering. Met de module Medische kosten bent u verzekerd voor de kosten die uw zorgverzekering niet vergoed. Voor deze module geldt, samen met de module Persoonlijke hulp, een maximale vergoeding van € 5.000.000,-.
Bij onze reisverzekering kunt u zelf uw verzekerde gebied kiezen. Wij bieden een Europadekking en werelddekking. Onder de Europadekking vallen alle landen van Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de landen aan de Middellandse Zee (Marokko, Algerije, Libië, Tunesië, Egypte, Israël, Libanon, Syrië en Turkije).
Het ministerie van Buitenlandse zaken brengt per land de veiligheidssituatie in kaart. Dit doen zij aan de hand van kleurcodes groen, geel, oranje en rood. Oranje en rood zien wij als een negatief reisadvies. Bekijk de reisadviezen op de website van het ministerie.
Module annulering
Als het ministerie een negatief reisadvies geeft nadat u uw vakantie geboekt heeft, dan is dit een geldige reden om uw vakantie te annuleren. Het negatief reisadvies moet wel nog steeds gelden op de datum van vertrek. Als het ministerie een negatief reisadvies geeft terwijl u al op uw vakantiebestemming bent, dan wordt een annulering van de rest van uw reis ook gedekt door de module Annulering.

Overige modules
Voor de overige modules geldt dat als er op het moment dat u naar een land vertrekt daar een negatief reisadvies voor geldt, dan bent u niet verzekerd. Als u al op uw vakantiebestemming bent en het reisadvies wordt negatief, dan bent u wel verzekerd. Het is daarbij wel van belang dat u niet langer op de bestemming blijft dan nodig is. U moet het gebied of land dus zo spoedig mogelijk verlaten. Blijft u toch langer dan nodig is, dan bent u niet meer verzekerd.

Als uw vakantiebestemming een negatief reisadvies (kleurcode: oranje en rood) heeft gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding van uw annuleringskosten. U moet dan wel onze doorlopende reisverzekering met module Annulering hebben. De reisverzekering (of de uitbreiding van uw reisverzekering met de module Annulering) moet zijn afgesloten binnen 7 dagen na de boeking van uw vakantie. Daarnaast moet uw reis geboekt zijn vóórdat dit negatief reisadvies gold en het negatief reisadvies moet nog steeds geldig zijn op het moment van vertrek. Wij adviseren u wel aan om eerst contact op te nemen met uw vervoerder om de mogelijkheid van (kosteloos) annuleren of omboeken te bespreken.
Als u expres iets doet waarmee u uzelf in gevaar brengt, dan bent u niet verzekerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijzondere en gevaarlijke sporten als bungeejumpen, parachutespringen, bergbeklimmen of autoracen. Als u iets doet dat in strijd is met de wet, dan bent u ook niet verzekerd.
Als u kiest voor een reisverzekering voor een gezin t/m zes personen, dan zijn kinderen die voor hun studie ergens anders wonen meeverzekerd. Dit geldt alleen als ze nog niet getrouwd zijn en jonger zijn dan 28 jaar. Hetzelfde geldt voor stief- en pleegkinderen.
Ja, recreatief duiken is standaard meeverzekerd.
Nee, huisdieren zijn niet standaard meeverzekerd.
Ja, een camera is meeverzekerd onder de module 'Bagage'.
Ja, een telefoon is meeverzekerd onder de module 'Bagage'.
Ja, een laptop is meeverzekerd onder de module 'Bagage'.
Ja, als u een reisverzekering afsluit voor twee of meer personen dan is uw baby of kind standaard meeverzekerd.
Ja, een skipak is meeverzekerd onder de module 'Bagage'.
Ja, ski's zijn meeverzekerd onder de module 'Bagage'. Schade aan de staalkanten en het belag van ski's is niet verzekerd.
Nee. U krijgt alleen de gemiste dagen vergoed.
De annuleringsverzekering sluit u af binnen 7 kalenderdagen na het boeken van uw reis.
Nee. Ook als u zelf losse onderdelen heeft geboekt, komt u in aanmerking voor vergoeding door de annuleringsverzekering.
Neem contact op met uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij als u het niet eens bent met het aanbod. Het omboeken van een reis of het verstrekken van een voucher wordt gezien als een vergoeding voor uw schade. De kosten van de reis zijn in dit geval al gedekt door een andere voorziening, regeling of verzekering. Er is dus geen dekking voor de annuleringskosten als u geen gebruik wilt maken van de voucher of omboekingsregeling. Ook niet als u achteraf moet bijbetalen voor uw nieuwe reis.
Uw medische kosten (ook de medische kosten die u in het buitenland maakt) worden in eerste instantie vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Vergoedt uw ziektekostenverzekering deze kosten niet of slechts tot een bepaald maximum? Dan krijgt u ze alsnog vergoed als u bij uw doorlopende reisverzekering de module ‘Medische kosten’ heeft afgesloten. Ook als u door een medische oorzaak langer op uw reisbestemming moet blijven, wordt dit tot een bepaald maximum vergoed. Daarbij is wel de voorwaarde dat er nog geen negatief reisadvies (code oranje of rood) gold op het moment dat u naar uw bestemming vertrok. In geval van nood kunt u contact opnemen met onze Alarmcentrale via +31 (0)79 – 3 204 704.
Nee, in principe zijn deze extra kosten niet gedekt. Wij hebben echter besloten om deze extra verblijfskosten wel te vergoeden tot maximaal € 75,- per persoon per dag voor maximaal 3 dagen. Daarbij is wel de voorwaarde dat er nog geen negatief reisadvies (code oranje of rood) gold op het moment dat u naar uw bestemming vertrok.
Heeft u geboekt via een reisorganisatie? Neem dan contact op met uw reisorganisatie.

Als u niet bij een reisorganisatie heeft geboekt, dan kunt u zich aanmelden bij www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Houd er rekening mee dat u per persoon een eigen bijdrage betaalt. Dit is € 300,- binnen Europa en € 900,- buiten Europa. Dit is niet verzekerd op uw doorlopende reisverzekering. Extra kosten die u maakt tot aan de terugkeer zijn ook niet verzekerd.
U moet het gebied zo snel mogelijk verlaten. Dat zal op dit moment niet eenvoudig zijn. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op en neem contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken als u vragen heeft. Dat kan via +31 247 247 247, of met een bericht via Twitter @247BZ. De kosten voor het verlaten van het gebied zijn niet verzekerd. Als het niet lukt om zelf uw terugreis te regelen kunt u zich melden via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. De alarmcentrales coördineren en organiseren vervolgens het noodzakelijke vervoer naar Nederland.

Let op: kunt u wel terug maar kiest u er voor toch te blijven op uw bestemming? Dan bent u niet verzekerd onder de reisverzekering.
Met de module Annulering bent u verzekerd tegen specifieke gebeurtenissen die in de voorwaarden staan beschreven én die u van te voren niet aan had kunnen zien komen. Dit wordt ook wel een onvoorziene gebeurtenis genoemd. Op 11 maart 2020 is het coronavirus (COVID-19) door de WHO aangemerkt als pandemie, wat betekent dat alle landen getroffen zijn of kunnen worden door het coronavirus.

Als u na 11 maart 2020 een reis heeft geboekt dan kon u verwachten dat er op uw bestemming het coronavirus heerst of dat voor uw bestemming zelfs een negatief reisadvies of inreisverbod geldt of gaat gelden. Omdat dit geen onvoorziene gebeurtenis meer is, is hier geen dekking voor. Deze regel geldt voor alle reizen die geboekt zijn vanaf 12 maart 2020. Dus ook voor reizen die in 2021 geboekt zijn of nog gaan worden.

Persoonlijk advies over de Klaverblad Doorlopende reisverzekering

Wilt u nog meer weten over de Klaverblad Doorlopende reisverzekering? Een assurantieadviseur staat voor u klaar om meer informatie te geven over een reisverzekering en aanvullende modules.

Onze reisverzekering

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen reisverzekering.

Bereken en vraag aan