vrouw op vakantie

Reizen en het coronavirus (COVID-19)

Eind 2019 brak het coronavirus (COVID-19) uit in Wuhan, China. Het coronavirus hield ons in 2020, 2021 en een deel van 2022 in de greep, maar inmiddels (voorjaar 2023) geven wetenschappers aan dat er niet langer sprake is van een pandemie, maar van een endemische fase. Dat betekent dat Klaverblad de versoepelingen aanpast die gelden met betrekking tot het annuleren vanwege het coronavirus. Met ingang van 1 april 2023 gelden de voorwaarden weer zoals opgenomen in de polisvoorwaarden. Als het gaat om het coronavirus, dan zijn er twee relevante annuleringsredenen die dekking bieden:

  • Als u of een familielid ernstig ziek wordt door het coronavirus (positief testen op het coronavirus is dus niet langer zonder meer een geldige reden om een beroep te doen op uw annuleringsverzekering).
  • Als op het moment van vertrek uw reisbestemming een negatief reisadvies heeft, terwijl op het moment van boeken het reisadvies nog positief was.
In aanvulling op de polisvoorwaarden bieden wij verder nog steeds dekking in de volgende situatie:
  • U test positief op corona, waardoor geen toegang mogelijk is tot het land van bestemming, omdat het land van bestemming een bewijs vereist waaruit blijkt dat men geen corona heeft. Wij vergoeden deze situatie alleen als u een positieve PCR-test kunt overleggen, uitgevoerd door een commerciële instelling.

In al deze 3 gevallen geldt dat we alleen dekking bieden als de module Annulering uiterlijk binnen 7 dagen na het boeken van de reis is afgesloten.

Voor de andere dekkingen in onze reisverzekering gelden geen coronagerelateerde verruimingen meer.

Veelgestelde vragen over reizen en het coronavirus (COVID-19)

We kunnen het ons voorstellen als u specifieke vragen heeft waar u antwoord op wilt. Daarom beantwoorden wij hieronder een aantal veelgestelde vragen voor u.

Module annulering
Als het ministerie een negatief reisadvies geeft nadat u uw vakantie geboekt heeft, dan is dit een geldige reden om uw vakantie te annuleren. Het negatief reisadvies moet wel nog steeds gelden op de datum van vertrek. Als het ministerie een negatief reisadvies geeft terwijl u al op uw vakantiebestemming bent, dan wordt een annulering van de rest van uw reis ook gedekt door de module Annulering.

Overige modules
Voor de overige modules geldt het volgende. Geldt er op het moment dat u naar een land vertrekt een negatief reisadvies voor dat land? Dan bent u niet verzekerd. Als u al op uw vakantiebestemming bent en het reisadvies wordt negatief, dan bent u wel verzekerd. Het is daarbij wel van belang dat u niet langer op de bestemming blijft dan nodig is. U moet het gebied of land dus zo spoedig mogelijk verlaten. Blijft u toch langer dan nodig is, dan bent u niet meer verzekerd.
Dat hangt ervan af; u krijgt de annuleringskosten alleen vergoed als u ernstig ziek bent. Een positieve coronatest is onvoldoende om een beroep te doen op uw annuleringsverzekering, ook als het een PCR-test is die is uitgevoerd door een commerciële instelling.
Ja, in dit geval bieden we een vergoeding voor de annuleringskosten. Wij vergoeden deze situatie alleen als u een positieve PCR-test kunt overleggen, uitgevoerd door een commerciële instelling. U moet dan wel de module Annulering hebben afgesloten uiterlijk binnen 7 dagen nadat u de reis geboekt heeft.
Ja, in dit geval bieden we een vergoeding voor de annuleringskosten. Het is belangrijk dat u niet zelf de reis annuleert, maar eerst contact opneemt met uw reisorganisatie of wacht op een bericht van hen. Bij een pakketreis is de reisorganisatie namelijk verplicht om een alternatief aan te bieden, zoals een omboeking of restitutie. Als u via de module Annulering de annuleringskosten vergoed krijgt, dan houden we rekening met de vergoeding die de reisorganisatie moet (of zou moeten) doen.
U moet dan wel de module Annulering hebben afgesloten uiterlijk binnen 7 dagen nadat u de reis geboekt heeft. Daarnaast moet uw reis geboekt zijn vóórdat dit negatief reisadvies gold en het negatief reisadvies moet nog steeds geldig zijn op het moment van vertrek.

Heeft u toch nog vragen?

Als uw vraag niet op onze website wordt behandeld, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen via 079 - 3 204 549. We helpen u graag! Is uw vraag niet dringend? Stel hem dan via ons contactformulier. We reageren zo snel mogelijk.