vrouw op vakantie

Reizen en het coronavirus (COVID-19)

Eind 2019 brak het coronavirus (COVID-19) uit in Wuhan, China. Het coronavirus hield ons in 2020, 2021 en een deel van 2022 in de greep, maar inmiddels (voorjaar 2023) geven wetenschappers aan dat er niet langer sprake is van een pandemie, maar van een endemische fase. Dat betekent dat Klaverblad de versoepelingen aanpast die gelden met betrekking tot het annuleren vanwege het coronavirus. Met ingang van 1 april 2023 gelden de voorwaarden weer zoals opgenomen in de polisvoorwaarden. Als het gaat om het coronavirus, dan zijn er twee relevante annuleringsredenen die dekking bieden:

  • Als u of een familielid ernstig ziek wordt door het coronavirus (positief testen op het coronavirus is dus niet langer zonder meer een geldige reden om een beroep te doen op uw annuleringsverzekering).
  • Als op het moment van vertrek uw reisbestemming een negatief reisadvies heeft, terwijl op het moment van boeken het reisadvies nog positief was.
In aanvulling op de polisvoorwaarden bieden wij verder nog steeds dekking in de volgende situatie:
  • U test positief op corona, waardoor geen toegang mogelijk is tot het land van bestemming, omdat het land van bestemming een bewijs vereist waaruit blijkt dat men geen corona heeft. Wij vergoeden deze situatie alleen als u een positieve PCR-test kunt overleggen, uitgevoerd door een commerciële instelling.

In al deze 3 gevallen geldt dat we alleen dekking bieden als de module Annulering uiterlijk binnen 7 dagen na het boeken van de reis is afgesloten.

Voor de andere dekkingen in onze reisverzekering gelden geen coronagerelateerde verruimingen meer.

Veelgestelde vragen over reizen en het coronavirus (COVID-19)

We kunnen het ons voorstellen als u specifieke vragen heeft waar u antwoord op wilt. Daarom beantwoorden wij hieronder een aantal veelgestelde vragen voor u.

Module annulering
Als het ministerie een negatief reisadvies geeft nadat u uw vakantie geboekt heeft, dan is dit een geldige reden om uw vakantie te annuleren. Het negatief reisadvies moet wel nog steeds gelden op de datum van vertrek. Als het ministerie een negatief reisadvies geeft terwijl u al op uw vakantiebestemming bent, dan wordt een annulering van de rest van uw reis ook gedekt door de module Annulering.

Let op: om in onzekere tijden mee te denken met onze klanten hebben we per mei 2021 de voorwaarden van onze annuleringsverzekering verruimd.

Overige modules
Voor de overige modules geldt dat als er op het moment dat u naar een land vertrekt daar een negatief reisadvies voor geldt, dan bent u niet verzekerd. Als u al op uw vakantiebestemming bent en het reisadvies wordt negatief, dan bent u wel verzekerd.

Let op: als u op reis gaat naar een land met een negatief reisadvies (uitsluitend vanwege het coronavirus) en u heeft bij uw reisverzekering de modules Vervoer en verblijf, Bagage en Personenschade, dan heeft u tijdelijk wel dekking.
Ja. Als u een reis heeft geboekt naar een land waar code groen of geel voor geldt en het reisadvies verandert naar code oranje of rood vlak voor vertrek, dan heeft u tijdelijk dekking op uw annuleringsverzekering. Per mei 2021 hebben we namelijk de voorwaarden van onze annuleringsverzekering tijdelijk verruimd.
Als uw situatie aan de volgende punten voldoet, dan gelden de tijdelijk verruimde voorwaarden ook voor u:
- Uw reis heeft een vertrekdatum vóór 1 juli 2022, waarbij er tijdens boeking een positief reisadvies was voor het land (of de landen) van bestemming.
- U heeft uw annuleringsverzekering uiterlijk binnen 7 dagen na het boeken van de vakantie afgesloten.
Ja, als het reisadvies positief was op het moment dat u uw reis boekte, dan krijgt u de annuleringskosten vergoed bij een positieve coronatest. Dit is onderdeel van de tijdelijk verruimde voorwaarden van onze annuleringsverzekering.

Let op: gold er een negatief reisadvies toen u de reis boekte en moet u uw reis annuleren, omdat u vlak voor vertrek positief test op corona? Dan krijgt u de annuleringskosten niet vergoed.
Neem contact op met uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij als u het niet eens bent met het aanbod. Het omboeken van een reis of het verstrekken van een voucher wordt gezien als een vergoeding voor uw schade. De kosten van de reis zijn in dit geval al gedekt door een andere voorziening, regeling of verzekering. Er is dus geen dekking voor de annuleringskosten als u geen gebruik wilt maken van de voucher of omboekingsregeling. Ook niet als u achteraf moet bijbetalen voor uw nieuwe reis.
Uw medische kosten (ook de medische kosten die u in het buitenland maakt) worden in eerste instantie vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Vergoedt uw ziektekostenverzekering deze kosten niet of slechts tot een bepaald maximum? Dan krijgt u ze alsnog vergoed als u bij uw doorlopende reisverzekering de module ‘Medische kosten’ heeft afgesloten. Ook als u door een medische oorzaak langer op uw reisbestemming moet blijven, wordt dit tot een bepaald maximum vergoed. Daarbij is wel de voorwaarde dat er nog geen negatief reisadvies (code oranje of rood) gold op het moment dat u naar uw bestemming vertrok. In geval van nood kunt u contact opnemen met onze Alarmcentrale via +31 (0)79 – 3 204 704.
Ja. Toen het coronavirus werd uitgeroepen tot een pandemie hebben wij de dekking voor onze reisverzekering al tijdelijk verruimd met een vergoeding van max. 75 euro per persoon per dag, voor maximaal 3 dagen. Per mei 2021 hebben we deze voorwaarden tijdelijk nog verder verruimd, nl. voor maximaal 7 dagen.

Het moet daarbij wel gaan om een verplicht langer verblijf op uw reisbestemming in verband met de quarantaine. En bij vertrek naar de reisbestemming moet er sprake zijn van een positief reisadvies.
U moet het gebied zo snel mogelijk verlaten. Dat zal op dit moment niet eenvoudig zijn. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op en neem contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken als u vragen heeft. Dat kan via +31 247 247 247, of met een bericht via Twitter @247BZ. De kosten voor het verlaten van het gebied zijn niet verzekerd.

Let op: kunt u wel terug maar kiest u er voor toch te blijven op uw bestemming? Dan bent u niet verzekerd onder de reisverzekering.
Ja, in dit geval bieden we tijdelijk een vergoeding voor de annuleringskosten. Wel is het belangrijk dat u niet zelf de reis annuleert, maar zelf contact opneemt met uw reisorganisatie of wacht op een bericht van hen. Bij een pakketreis is de reisorganisatie namelijk verplicht om een alternatief aan te bieden, zoals een omboeking of restitutie. Als u via de module Annulering de annuleringskosten vergoed krijgt, dan houden we daarnaast rekening met de vergoeding die de reisorganisatie moet (of zou moeten) doen.
Het reisadvies van mijn vakantiebestemming is vlak voor vertrek aangepast naar code oranje of rood vanwege het coronavirus. Ben ik verzekerd als ik alsnog op vakantie ga?

Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf:
Als vanwege het coronavirus het reisadvies van positief naar negatief verandert, dan worden de modules Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf gedekt.

Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp:
Voor de modules Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp geldt dat er alleen dekking is als de oorzaak geen enkel verband met het coronavirus heeft. Bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft door een ongeval of u moet dringend naar huis omdat een familielid is overleden.

Annulering:
De module Annulering wordt niet gedekt als u bij een negatief reisadvies alsnog besluit om af te reizen naar dat gebied. Dus moet u door het coronavirus bijvoorbeeld uw reis eerder afbreken, in quarantaine blijven of eerder terugkeren, dan bent u niet verzekerd voor de kosten die u hiervoor maakt. Bent u op vakantie in een land waar code oranje of rood geldt en moet u eerder naar huis omdat er bijvoorbeeld een familielid is overleden, dan bent u wel verzekerd via de module Annulering.

Let op: als er een negatief reisadvies is afgegeven vanwege een andere reden dan het coronavirus dan is er helemaal geen dekking op alle modules van onze doorlopende reisverzekering.

Nee, het eerder terugkomen van vakantie vanwege een veranderd reisadvies is niet verzekerd. Wel kunt u uw reisorganisatie vragen om een eventuele vergoeding van de kosten.
Ja, door de tijdelijk verruimde voorwaarden krijgt u hier een vergoeding voor via de module Annulering.

Let op: de reis moet wel zijn geboekt toen er nog een positief reisadvies gold (code groen of geel). De vergoeding is maximaal het verzekerde bedrag per persoon en alleen voor de niet gebruikte vakantiedagen. Daarnaast wordt de eventuele vergoeding die u van uw reisorganisatie krijgt nog in mindering gebracht.
Ja. Wel wordt de dekking beperkt als u niet zo spoedig mogelijk naar huis terugkeert, terwijl dat wel de bedoeling is. Hieronder vindt u een overzicht van wat er wel en niet gedekt is.

Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf:
Als vanwege het coronavirus het reisadvies van positief naar negatief verandert, dan worden de modules Bagage, Personenschade en Vervoer en Verblijf gedekt.

Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp:
Voor de modules Calamiteiten en Aansprakelijkheid, Medische kosten en Persoonlijke hulp geldt dat er alleen dekking is als de oorzaak geen enkel verband met het coronavirus heeft. Bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft door een ongeval of u moet dringend naar huis omdat een familielid is overleden.
Ja, u bent hiervoor verzekerd als de oorzaak geen enkel verband heeft met het coronavirus. Heeft de oorzaak wél te maken met het coronavirus? Dan gelden hiervoor aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld een reisadvies dat positief moet zijn op het moment van vertrek.
Nee, u kiest er namelijk zelf voor om in een land te blijven waar een negatief reisadvies voor geldt. In dat geval bent u niet meer verzekerd voor de kosten die u maakt om daar langer te blijven vanwege een lockdown of quarantaine.
Nee, het eerder terugkomen van vakantie vanwege een veranderd reisadvies is niet verzekerd. Wel kunt u uw reisorganisatie vragen om een eventuele vergoeding van de kosten.
Ja, voor alle modules (behalve Annulering) geldt dat er een volledige dekking is. Als het reisadvies weer terug verandert naar negatief zodra je op je vakantiebestemming bent, dan gelden er beperkte dekkingen.

Voor de module Annulering geldt er dekking is als u uw reis moet annuleren vanwege een andere reden dan het coronavirus. Bijvoorbeeld het overlijden van een familielid.
Ja, u krijgt van ons dan een dagvergoeding van maximaal € 75,- per persoon en per dag (voor maximaal 7 dagen). Stel u reist met een positief reisadvies en vlak voordat u weer naar huis gaat, test u (of uw reisgenoot) positief op corona, dan heb u recht op de dagvergoeding.
Nee, het maakt niet uit of u wel of niet gevaccineerd bent. Wij kijken alleen naar het geldende reisadvies voor uw land van bestemming.

Heeft u toch nog vragen?

Als uw vraag niet op onze website wordt behandeld, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen via 079 - 3 204 549. We helpen u graag! Is uw vraag niet dringend? Stel hem dan via ons contactformulier. We reageren zo snel mogelijk.