Klaverblad Levensverzekering N.V. verkocht

Wij hebben Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep verkocht. De Nederlandsche Bank heeft op 28 februari 2020 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de verkoop en na overdracht van de aandelen is de verkoop inmiddels definitief.

Heeft u een levensverzekering bij ons? Uw verzekering verandert niet. Wilt u meer weten? Lees meer op deze pagina.

Heeft u een vraag?

Heeft u bij ons een lopende uitvaartverzekering en heeft u hier een vraag over? Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen:

De verzekerde is de persoon van wie het overlijden is verzekerd. De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit. De verzekerde en de verzekeringnemer kunnen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
De kosten van een uitvaart hangen sterk af van uw wensen. Een eenvoudige uitvaart kost ongeveer € 4.000,- tot € 5.000,-. Bij een gemiddelde uitvaart bent u ongeveer € 8.000,- tot € 10.000,- kwijt. Als u veel wensen heeft en er komen veel nabestaanden, dan kost een uitvaart al snel rond de € 15.000,-.
U kunt vanaf iedere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten. Er geldt dus geen minimale leeftijd. De verzekerde mag maximaal 70 jaar zijn.
Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd wanneer u nu een nieuwe uitvaartverzekering afsluit. Deze kinderen hoeft u dus niet apart aan te melden. U kunt er ook voor kiezen om voor uw minderjarige kind een eigen uitvaartverzekering af te sluiten. U betaalt dan extra premie, maar u bouwt ook waarde op. Hierdoor kan uw kind de verzekering tegen een gunstig tarief overnemen als het 18 wordt.

Let op: Heeft u al een uitvaartverzekering? Als u de polisvoorwaarden UK09, UK10, SU12, SU16 of SU18 heeft, dan zijn kinderen tot 18 jaar automatisch meeverzekerd. U vindt de verwijzing naar de polisvoorwaarden terug op uw polisblad. Als u andere polisvoorwaarden heeft, dan hebben kinderen tot 18 jaar een eigen uitvaartverzekering nodig.
Nee, uw nabestaanden ontvangen een geldbedrag. Met dit geld kunnen zij de uitvaart regelen.
Nee, de premie is niet fiscaal aftrekbaar.
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.
Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie ’.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als de verzekerde is overleden kunt u dit melden. Wij keren dan het verzekerde bedrag in één keer uit. Neem om het overlijden te melden contact op met de assurantieadviseur van de overledene of direct met ons.
U kunt direct met ons contact opnemen door ons te bellen op 079 - 3 204 408, een e-mail te sturen naar claims.levensverzekeringen@klaverblad.nl of een brief te sturen naar
Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

Wij laten u dan weten wat de volgende stappen zijn. U kunt uw overlijden ook online melden.
Ja, bij ons is een overlijden aan het coronavirus gewoon gedekt door onze uitvaartverzekering.
Ja, als een kind na een zwangerschap van 20 of meer weken dood ter wereld komt, dan keren wij 25% van het verzekerde bedrag uit. Hier zit een maximum aan van € 2.500,-. Als een zwangerschap tussen de 16 en 20 weken heeft geduurd, dan keren wij 5% van het verzekerde bedrag uit. Hier zit een maximum aan van € 1.000,-.
Nee, over de uitkering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Als de uitkering wordt gebruikt om de uitvaart mee te betalen, dan hoeft er over de uitkering geen erfbelasting betaald te worden.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 543. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. U moet schriftelijk aan ons doorgeven dat u uw verzekering wilt stoppen. Stuur hiervoor een ondertekende brief naar: Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen.
In alle gevallen is het mogelijk om uw uitvaartverzekering af te kopen of premievrij te maken. Op het polisoverzicht kunt u de hoogte van de afkoopwaarde en premievrije waarde terugvinden.
Er is geen opzegtermijn. U kunt de verzekering elk moment opzeggen.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Als u zelf online een uitvaartverzekering wilt afsluiten, dan zijn wij wettelijk verplicht om distributiekosten in rekening te brengen. Hiermee bedoelen we alle kosten die gemaakt worden om deze verzekering online aan te bieden. De distributiekosten zijn eenmalig en worden tegelijk met de eerste premie bij u in rekening gebracht.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 543.

Meer informatie

Meer informatie over onze uitvaartverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze overlijdensrisicoverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze overlijdensrisicoverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart