man timmert aan dak

Gezondheidsverklaring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wilt u een Klaverblad Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Een medisch adviseur van onze medische dienst beoordeelt uw gezondheidssituatie. Wat dit betekent, leest u hieronder.

Hoe groot is het risico op arbeidsongeschiktheid?

Willen wij de hoogte van uw premie bepalen? Dan moeten we weten hoeveel risico u tijdens de looptijd van uw verzekering loopt om arbeidsongeschikt te raken. Daarom hebben we ook informatie nodig over uw gezondheid en leefstijl. Deze informatie geeft u op in de gezondheidsverklaring. Op basis hiervan maakt een medisch adviseur een inschatting van uw kans op arbeidsongeschiktheid. Hier hangt de hoogte van uw AOV-premie vanaf. Ook kunnen we bepaalde dekkingen beperken.

Medisch advies

Als u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, beoordeelt de medisch adviseur deze. Hij of zij geeft ons daarna advies op basis waarvan wij de definitieve beslissing maken. Bij goedkeuring noemen wij dit medische acceptatie. U ontvangt hierbij altijd een uitleg van de medisch adviseur. Bovendien is het mogelijk om dit medisch advies te ontvangen voordat het naar ons wordt verstuurd.

Medische acceptatie regelt u in 4 stappen

Vraagt u een AOV bij ons aan? Dan moeten we uw aanvraag eerst medische accepteren. Via een gezondheidsverklaring kijken we naar uw gezondheid. Aan de hand daarvan beoordelen wij hoe groot uw kans op arbeidsongeschiktheid is. Zo werkt het:

  1. Vul uw gezondheidsverklaring in. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Doe dit eerlijk, zorgvuldig en zo volledig mogelijk.
  2. Een medisch adviseur bekijkt of meer informatie nodig is. Is extra informatie nodig? Dan krijgt u een brief of e-mail.
  3. Vertel het ons als uw gezondheidssituatie verandert. Verandert uw gezondheid in de tijd tussen het indienen van de gezondsverklaring en de acceptatie van uw aanvraag? Geef dit dan direct door. Anders loopt u het risico dat u geen of een lagere uitkering krijgt.
  4. Een medisch adviseur adviseert ons over uw situatie. Hij of zij geeft ons advies over het wel of niet accepteren van uw aanvraag of dat we uw aanvraag accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Als er extra medische informatie nodig is

Soms is de ingevulde informatie in de gezondheidsverklaring niet voldoende om uw gezondheid goed te kunnen beoordelen. De medisch adviseur kan dan extra informatie opvragen bij uw arts. Daarvoor is altijd uw toestemming voor nodig. Ook kan de medisch adviseur besluiten dat een medische keuring nodig is. Deze keuring moet u ondergaan als u wilt dat wij uw verzekering accepteren.

Eerlijk en volledig invullen

Het invullen van een gezondheidsverklaring ligt soms gevoelig. Voor de voortgang van het acceptatieproces is het wel belangrijk dat u elke klacht, ziekte of aandoening meldt. Oók medische gebeurtenissen van lang geleden. Laat u bewust informatie over uw gezondheidssituatie weg? Of bent u niet eerlijk? Dan zijn dit de eventuele gevolgen:

  • Uw aanvraag loopt vertraging op
  • We stoppen de verzekering
  • We geven geen uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid
  • We vragen een (deel van de) uitkering terug
  • U kunt ingeschreven worden in een frauderegister van verzekeraars

Veranderingen in uw gezondheidssituatie

Uiteraard kan er altijd wat veranderen aan uw gezondheidssituatie. Ontstaan gezondheidsklachten nadat u uw gezondheidsverklaring heeft opgestuurd? Dan is het belangrijk dat u deze klachten meldt. Ontstaan gezondheidsklachten nadat uw verzekeringsaanvraag is goedgekeurd? Dan willen wij dit wel weten, maar hoeft u niet uw gezondheidsverklaring aan te passen.

Uw privacy bij een gezondheidsverklaring

Bij het invullen van een gezondheidsverklaring geeft u veel persoonlijke informatie prijs. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om. Iedereen die betrokken is bij de medische beoordeling heeft bovendien een geheimhoudingsplicht.

Heeft u twijfels bij het invullen van uw gezondheidsverklaring?

Of bent u benieuwd waarom u een bepaald antwoord moet geven? Uiteraard helpen wij u graag. Neem gerust contact op met onze Medische dienst via 079 - 3 204 542. Ook kunt u een verzekeringsadviseur vragen om meer informatie over een gezondheidsverklaring bij arbeidsongeschiktheid.

Klaverblad AOV

Handige documenten

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een verzekeringsadviseur.

Vind een verzekeringsadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bereken en vraag aan