man timmert aan dak

Medische acceptatie bij arbeidsongeschiktheid

Vraagt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan? Dan moeten we uw aanvraag eerst medisch accepteren. Dit doen we met een gezondheidsverklaring. Dit betekent dat wij op basis van advies van onze medische dienst beoordelen of wij uw aanvraag accepteren, afwijzen of aanvullende voorwaarden opstellen.

Gezondheidsverklaring

Na de aanvraag van uw AOV, vult u een gezondheidsverklaring in. Dit kan per post of via internet. Vermeldt u op deze gezondheidsverklaring een aandoening, ziekte of klacht? Dan kan de medische dienst meer informatie nodig hebben. Heeft u géén aandoening, ziekte of klacht? En heeft u volgens onze medische dienst een gezond gewicht? Dan gaan we vanuit medisch oogpunt akkoord met uw AOV-aanvraag.

Medische dienst

Het kan dus zo zijn dat onze medische dienst meer informatie van u nodig heeft om een beslissing te nemen. Ze kunnen u een extra vragenlijst opsturen. Of u vragen om een medische keuring te ondergaan bij een andere arts dan uw huisarts. Een andere mogelijkheid is dat de medische dienst uw huisarts wat vragen wil stellen. Dan ontvangt u altijd een bericht van ons. Bovendien hebben wij uw toestemming nodig om dit te mogen doen. Deze geldt alléén voor het inwinnen van informatie over de ziekte, aandoening of klacht die u heeft vermeld op de gezondheidsverklaring.

Afwijzing of acceptatie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering-aanvraag

Op basis van uw gezondheidsverklaring en op de verdere informatie die de medische dienst mogelijk over u verkregen heeft, kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Het risico dat u arbeidsongeschikt raakt is dan te groot. Een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid hoeft niet altijd een afwijzing te betekenen. We kunnen uw aanvraag alsnog accepteren met daarbij een voorstel over bijvoorbeeld:

  • Een hogere premie
  • Een uitsluiting
  • Een beperking van de eindleeftijd
  • Een langere eigenrisicotermijn
  • Een combinatie van bovenstaande

Als we alle gezondheidsgegevens hebben ontvangen, geven wij vaak binnen 5 werkdagen een reactie. De tijd die u nodig heeft om de vragen te beantwoorden en/of een keuring te ondergaan, vallen daarbuiten. Dit geldt ook voor tijd die een huisarts of specialist nodig heeft om de vragen te beantwoorden. Helaas kan het soms wel enkele weken duren voordat wij een reactie van een arts ontvangen. Uiteraard is het onze bedoeling om u zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven.

Persoonlijk advies over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wilt u nog meer weten over medische acceptatie bij arbeidsongeschiktheid of over de Klaverblad Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Een verzekeringsadviseur staat klaar voor u om meer informatie te geven en om u de best passende AOV te adviseren.

Klaverblad AOV

Handige documenten

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een verzekeringsadviseur.

Vind een verzekeringsadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bereken en vraag aan