Medische kosten in het buitenland

Als u tijdens vakantie medische kosten in het buitenland maakt, dan wordt dat niet altijd vergoed door uw zorgverzekering. De rekening kan daardoor snel oplopen en dat is, naast de medische zorgen zelf, niet waar u op zit te wachten tijdens vakantie. Gelukkig kunt u uw Klaverblad Doorlopende reisverzekering aanvullen met de module Medische kosten zodat u ook verzekerd bent voor de medische kosten die uw basis zorgverzekering niet vergoedt.

Wanneer bent u verzekerd voor medische kosten?

Met medische kosten bedoelen wij geneeskundige en tandheelkundige kosten. Deze kosten moesten zijn ontstaan door een ongeval op vakantie. Ook medische kosten door een ongeval tijdens wintersport zijn verzekerd als u de module Wintersport als aanvulling op uw Klaverblad Doorlopende reisverzekering heeft.

Om recht te hebben op een vergoeding, moeten de medische kosten wel aan de volgende zes voorwaarden voldoen:

 • De medische kosten moeten onverwachts ontstaan zijn.
 • De medische kosten moeten zijn voor een behandeling die niet uitgesteld kan worden tot na de vakantie. Ook moet de behandeling nodig zijn door ziekte of een ongeval, ontstaan op vakantie.
 • De eerste behandeling is tijdens uw vakantiereis.
 • U wordt behandeld door een arts of in een ziekenhuis, beiden erkend door de bevoegde instanties.
 • U heeft in Nederland een geldige zorgverzekering.
 • U woont in Nederland.

Welke medische kosten vergoeden wij?

Als u een reisverzekering met Medische kosten heeft aangevuld, dan vergoeden wij op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Wij hebben het dan over de volgende medische kosten:

 • De kosten voor geneeskundige behandelingen en onderzoeken.
 • De kosten voor medicijnen en verbandmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven.
 • De kosten voor een fysio- of manuele therapie die door een arts is voorgeschreven.
 • De kosten voor een eerste prothese die u nodig heeft als gevolg van een ongeval tijdens vakantie.
 • De vervoerskosten van en naar de plaats waar de geneeskundige behandeling plaatsvindt.

Als u als gevolg van een ongeval tijdens vakantie geneeskundige kosten in Nederland maakt, dan vergoeden wij maximaal € 1.250,- per persoon en per vakantiereis. Er moet dan een de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De kosten worden gemaakt door een ongeval tijdens uw vakantie in het buitenland.
 • Bij dit ongeval bent u gewond geraakt.
 • De kosten worden gemaakt binnen een jaar na het ongeval.

Bij het maken van tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval tijdens vakantie, moet u er rekening mee houden dat wij nooit meer dan € 750,- per persoon en per vakantiereis vergoeden. Onder tandheelkundige kosten verstaan wij het volgende:

 • De kosten voor tandheelkundige behandelingen en onderzoeken.
 • De kosten voor medicijnen en verbandmiddelen die door een tandarts zijn voorgeschreven.
 • De reiskosten van en naar de plaats waar de tandheelkundige behandeling plaatsvindt.

Wij vergoeden de bovenstaande tandheelkundige kosten sowieso als u deze in het buitenland maakt. Als de tandheelkundige kosten in Nederland worden gemaakt dan gelden er dezelfde voorwaarden als voor geneeskundige kosten die in Nederland worden gemaakt.

Wanneer vergoedt onze verzekering geen medische kosten?

Als u een reisverzekering met medische kosten als aanvullende module heeft, dan zijn er alsnog enkele gevallen waarin wij geen medische kosten vergoeden. U kunt hierbij aan de volgende situaties denken:

 • U had tijdens uw vakantie geen geldige zorgverzekering in Nederland.
 • Toen u uit Nederland vertrok, stond al vast dat u kosten voor de medische behandeling zou gaan maken.
 • U kreeg op vakantie medische klachten die u had kunnen voorzien.
 • U ging (mede) op reis voor de medische behandeling.
 • U was al in het buitenland onder behandeling toen u vertrok.
 • U had met de behandeling kunnen wachten totdat u weer in Nederland was.


Let op: wilt u via de module Medische kosten een vergoeding krijgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering? Dan vergoeden wij tot maximaal het verplichte eigen risico als u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

Advies over de Klaverblad Doorlopende reisverzekering

Wilt u nog meer weten over de Klaverblad Doorlopende reisverzekering? Een verzekeringsadviseur staat voor u klaar om meer informatie te geven over een reisverzekering en aanvullende modules.

Onze reisverzekering

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een verzekeringsadviseur.

Vind een verzekeringsadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen reisverzekering.

Bereken en vraag aan