De Klaverblad Royaal Plus AOV en Klaverblad Royaal AOV

Heeft u een eigen bedrijf en ontvangt u daaruit een inkomen? Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, kan dit inkomen gedeeltelijk wegvallen. Met onze Royaal (Plus) AOV verzekert u zich van een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot de door u gekozen eindleeftijd.

  • Hele uitgebreide AOV
  • Uitkering tot de door u gekozen eindleeftijd
  • Korting voor nieuwe klanten

Bereken en vraag aan

De Klaverblad Royaal Plus AOV

Onze Royaal Plus AOV is de meest uitgebreide AOV die u zich kunt wensen.

U ontvangt al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering tot de door u gekozen eindleeftijd. Om dit te beoordelen kijken we alleen naar uw beroep. U hoeft van ons geen ander werk te doen. En heeft u nog andere inkomsten, dan verrekenen wij deze niet met de uitkering die u van ons ontvangt.

We staan voor u klaar om u te helpen arbeidsongeschiktheid te voorkomen, maar ook als u gaat re-integreren als u arbeidsongeschikt bent. Een persoonlijke coach gaat samen met u kijken wat u nodig heeft om weer lekker aan het werk te kunnen. En zolang u nog minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, zorgen wij ervoor dat u uw arbeidsongeschiktheidsuitkering iedere maand ontvangt. Zo komt u niet zonder inkomen te zitten.

De Klaverblad Royaal AOV

Onze Royaal AOV is een hele uitgebreide AOV, bijna net zo compleet als de Royaal Plus AOV.

U ontvangt ook vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering tot de door u gekozen eindleeftijd. Om dit te beoordelen kijken we de eerste drie jaar alleen naar uw beroep. Het verschil met de Royaal Plus AOV is dat we vanaf het vierde jaar kijken naar nieuw werk dat u zou kunnen doen en wat bij u past. We berekenen uw arbeidsongeschiktheidspercentage dan als het gemiddelde van het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw huidige beroep en het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw nieuwe werk. Is er geen passend werk voor u binnen of buiten uw bedrijf, dan stellen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage vast volgens uw huidige beroep.

Hoe wordt de premie bepaald?

  • Uw leeftijd
  • Uw beroep
  • Het verzekerde bedrag (het bedrag waarop wij uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid baseren)
  • De AOV die u kiest
  • De eindleeftijd (de leeftijd waarop uw verzekering stopt)
  • De eigenrisicotermijn

Twee tarieven voor premie Klaverblad Royaal Plus AOV en Klaverblad Royaal AOV

Bij onze Royaal Plus AOV en Royaal AOV heeft u de keuze uit twee tarieven: het standaardtarief of het combinatietarief.

Standaardtarief

Bij het standaardtarief stellen wij de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vast op basis van uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Deze premie* betaalt u vervolgens tijdens de hele looptijd van de verzekering.
Bij het standaardtarief stellen wij de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vast op basis van uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Deze premie* betaalt u vervolgens tijdens de hele looptijd van de verzekering.

Combinatietarief

Bij het combinatietarief is de premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van uw leeftijd. Als u een jaar ouder wordt, dan stijgt de premie*. Het voordeel van het combinatietarief is  dat u op jongere leeftijd een lagere premie betaalt.
Bij het combinatietarief is de premie die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk van uw leeftijd. Als u een jaar ouder wordt, dan stijgt de premie*. Het voordeel van het combinatietarief is dat u op jongere leeftijd een lagere premie betaalt.

* De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kan (ook) veranderen als het verzekerde bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door indexering.

Premievoorbeelden

Yoga-instructrice - 25 jaar

Klaverblad Royaal Plus AOV Klaverblad Royaal AOV
Verzekerd bedrag € 20.000 € 20.000
Eindleeftijd 68 jaar 68 jaar
Eigenrisicotermijn 30 dagen 30 dagen
Jaarlijks stijgende uitkering Nee Nee
Premie (Combinatietarief) € 73 per maand € 64 per maand
Instapkorting Ja Ja
Kledingverkoper

Verkoper kledingwinkel - 35 jaar

Klaverblad Royaal Plus AOV Klaverblad Royaal AOV
Verzekerd bedrag € 30.000 € 30.000
Eindleeftijd 68 jaar 68 jaar
Eigenrisicotermijn 30 dagen 30 dagen
Jaarlijks stijgende uitkering Nee Nee
Premie (Combinatietarief) € 143 per maand € 124 per maand
Instapkorting Ja Ja
Timmerman

Timmerman - 45 jaar

Klaverblad Royaal Plus AOV Klaverblad Royaal AOV
Verzekerd bedrag € 40.000 € 40.000
Eindleeftijd 68 jaar 68 jaar
Eigenrisicotermijn 30 dagen 30 dagen
Jaarlijks stijgende uitkering Nee Nee
Premie (Combinatietarief) € 468 per maand € 407 per maand
Instapkorting Ja Ja
Accountant

Accountant - 50 jaar

Klaverblad Royaal Plus AOV Klaverblad Royaal AOV
Verzekerd bedrag € 50.000 € 50.000
Eindleeftijd 68 jaar 68 jaar
Eigenrisicotermijn 30 dagen 30 dagen
Jaarlijks stijgende uitkering Nee Nee
Premie (Combinatietarief) € 350 per maand € 304 per maand
Instapkorting Ja Ja

Bereken direct uw premie

Keuzes bij Klaverblad Royaal Plus AOV en Klaverblad Royaal AOV

Verzekerd bedrag

U kiest welk inkomen u wilt verzekeren. Dit kan maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen zijn.

Eigenrisicotermijn

U hoeft bij arbeidsongeschiktheid niet direct op de eerste dag een uitkering te ontvangen. Als u bijvoorbeeld zelf een financiële buffer heeft om twee maanden zonder inkomen te kunnen, kunt u de uitkering ook na twee maanden in laten gaan. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. De Klaverblad Royaal Plus AOV en de Klaverblad Royaal AOV hebben eigenrisicotermijnen van 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen. Bij sommige beroepen is de minimale eigenrisicotermijn 30 dagen. Als u eenmaal arbeidsongeschikt bent, dan kunt u deze periode niet meer veranderen.

Eindleeftijd

U kiest op welke leeftijd u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of bij arbeidsongeschiktheid uw arbeidsongeschiktheidsuitkering wilt stoppen. De Klaverblad Royaal Plus AOV en de Klaverblad Royaal AOV hebben een eindleeftijd van 58, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar.

Wel of geen stijging van het verzekerde bedrag

Jaarlijks veranderen de prijzen van producten. Wilt u uw verzekerde bedrag ieder jaar laten aanpassen met hetzelfde percentage als de prijzen wijzigen? Kies dan voor indexering. Dan regelen wij dit voor u. Wij baseren ons hierbij op de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als het verzekerde bedrag wijzigt, dan wijzigt uw premie ook.

Wel of geen stijging van de uitkering

Als u langdurig arbeidsongeschikt wordt en uw uitkering is niet geïndexeerd, dan gaat uw koopkracht ieder jaar achteruit. Wilt u uw koopkracht op peil houden. Kies dan voor een jaarlijks stijgende uitkering. Als u een uitkering krijgt, dan stijgt deze elk jaar met 2%.

Klaverblad AOV

Bereken direct uw premie

Veelgestelde vragen over de
arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Sinds 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod voor complexe- en impactvolle verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Naar aanleiding daarvan heeft het Verbond van Verzekeraars in opdracht van het Ministerie van Financiën de herstelkostenregeling opgesteld. Deze regeling zorgt ervoor dat u als klant een vergoeding krijgt op het moment dat uw verzekeringsadviseur herstelkosten bij u in rekening brengt. Op die manier komt er ook geen onnodige druk te staan op de relatie tussen u en uw adviseur en tussen uw adviseur en verzekeraar.
Uiteraard doen wij er alles aan om geen fouten te maken bij het opstellen van offertes, polissen en andere contractdocumenten. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat en uw verzekeringsadviseur vervolgens kosten bij u in rekening brengt voor het herstellen van de fout. Deze herstelkosten kunt u bij ons declareren en vergoeden wij aan u als ze vallen onder de herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars.

Goed om te weten: kosten die u maakt door de gevolgen van een verkeerde offerte of polis vallen buiten de herstelkostenregeling.
Als er sprake is van onderstaande situaties, dan heeft u recht op een vergoeding van herstelkosten:
- U heeft na 1 januari 2013 een Klaverblad AOV aangevraagd of afgesloten en wij hebben twee keer achter elkaar een fout gemaakt bij de offerte of polis van uw verzekering.
- Na de tweede keer dat u van ons een verkeerde offerte of polis ontving, heeft u ons een zogenaamde ‘kennisgeving van tekortkoming’ gestuurd.
Als er sprake is van onderstaande situaties, dan heeft u geen recht op een vergoeding van herstelkosten:
- U heeft voor 1 januari 2013 een Klaverblad AOV aangevraagd of afgesloten. U betaalt uw verzekeringsadviseur dan via de premie voor zijn of haar service.
- Als wij de offerte of polis na de eerste of tweede keer zelf hebben hersteld.
- Als u geen extra kosten heeft gemaakt door onze fout.
- Als de fout door u of uw verzekeringsadviseur is gemaakt.
- Als we onze twijfels hebben bij de fout in kwestie.
- Als er naast ons als verzekeraar en uw verzekeringsadviseur nog andere financiële dienstverleners een rol hebben gespeeld bij de fout in kwestie.
- Als er een gerechtelijke procedure wordt gestart.
Als u volgens de herstelkostenregeling recht heeft op een vergoeding, dan kunt u bij ons de kosten declareren die uw verzekeringsadviseur bij u in rekening brengt voor het herstel. Daarnaast kijken wij naar de werkzaamheden die uw verzekeringsadviseur heeft gedaan om de fout te herstellen. Het uurtarief van uw adviseur mag voor de herstelwerkzaamheden niet hoger zijn dan het tarief dat hij op zijn website vermeldt, met een maximum van € 150,- per uur. Het maximum van de herstelkostenvergoeding bedraagt € 1.000,-.

Stuur voor een vergoeding van de herstelkosten de gespecificeerde factuur die u van uw verzekeringsadviseur heeft gekregen naar ons via acceptatie.aov@klaverblad.nl. Fijn als u voor de volledigheid uw naam, adres, het eventuele polisnummer en uw bankrekeningnummer daarin kunt vermelden, als dat niet op de nota staat. Een uitbetaling van de herstelkosten vindt altijd rechtstreeks aan u plaats. In verband met het provisieverbod mogen wij namelijk geen geld overmaken aan uw verzekeringsadviseur.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft aangevraagd, dan kijken wij of we alle informatie hebben gekregen die we nodig hebben. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan ontvangt u uw polis. Accepteren we uw aanvraag niet, dan laten we u dit uiteraard ook snel weten. Lees meer over ons AOV aanvraagproces.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we u dat (met onze redenen daarvoor) zo snel mogelijk weten.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, moet u ook een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie’.
Meestal is de informatie op de gezondheidsverklaring voor ons voldoende om te bepalen of wij u kunnen verzekeren. Hebben wij naar aanleiding van de gezondheidsverklaring en/of het aanvraagformulier toch meer informatie nodig om de aanvraag te beoordelen? Dan kunnen wij u om een (kort) gericht onderzoek, medische keuring en/of een bloedonderzoek (inclusief hiv test) vragen. De kosten van het (kort) gericht onderzoek, de keuring en/of het bloedonderzoek betalen wij.
Nee, wij betalen de kosten van uw medische keuring.
Als verzekeraar moeten wij kunnen vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn van onze zakelijke relaties. Bijvoorbeeld als er een verzekering wordt aangevraagd, als we geld uitkeren of als er iets wijzigt in de bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we uit dat degenen met wie we zaken doen, voorkomen op een sanctielijst. We voldoen hiermee aan de Nederlandse wet- en regelgeving om onder andere witwassen en terrorisme tegen te gaan en mogen zo uw verzekering in stand houden en betalingen aan u doen.

We leggen u op deze pagina graag meer uit over wat uiteindelijk belanghebbenden zijn en hoe u weet wie de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf zijn.
Een AOV is een complex product. Daarom is het afnemen van een kennis- en ervaringstoets verplicht wanneer een AOV op basis van execution-only wordt aangevraagd. U kunt bij ons een AOV zonder advies afsluiten als u voldoende kennis heeft. Het is u dan duidelijk dat u weet waarvoor u kiest. We toetsen uw kennis met de kennis- en ervaringstoets. Als u slaagt voor deze toets kunt u rechtstreeks een AOV bij ons afsluiten. Slaagt u niet, dan verwijzen wij u door naar een verzekeringsadviseur.
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als zelfstandig ondernemer van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering keert maandelijks een bedrag uit als u arbeidsongeschikt raakt.
Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, zijn er een aantal factoren van invloed op de premie:
- uw leeftijd;
- uw beroep;
- het verzekerde bedrag (het bedrag waarop wij uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid baseren);
- het soort arbeidsongeschiktheidsverzekering dat u af wilt sluiten;
- de eindleeftijd (de leeftijd waarop uw verzekering stopt);
- de eigenrisicotermijn (hoe lang het duurt voordat uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt).

Onder andere op basis van deze keuzes berekenen wij de premie die u voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt. Raakt u onverhoopt voor minimaal 25% arbeidsongeschikt? Dan keren wij (een deel van) het verzekerde bedrag aan u uit. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Uw uitkering is altijd een percentage van het verzekerde bedrag. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wij gaan altijd uit van het verzekerd bedrag. Ook als uw werkelijke inkomen op dat moment hoger of lager is. U kunt arbeidsongeschikt zijn zonder dat u inkomsten misloopt. Bijvoorbeeld doordat uw personeel uw bedrijf draaiende houdt. Wij verlagen uw uitkering dan niet. Ook inkomen uit ander werk heeft geen invloed op uw uitkering.

Bent u zelfstandig ondernemer (met of zonder personeel) of directeur grootaandeelhouder?
Dan bent u meestal niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Wilt u uw inkomen veiligstellen als u arbeidsongeschikt raakt? Dan is het aan te raden om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U kunt zich alleen bij ons verzekeren als u zelfstandig ondernemer of directeur grootaandeelhouder bent.

Bent u als werknemer in dienst bij een werkgever?
Dan bent u in principe via uw werkgever voor arbeidsongeschiktheid verzekerd.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is op dit moment niet verplicht. In 2019 is bij het pensioenakkoord afgesproken dat er een verplichting moet komen op het afsluiten van een AOV. Over de daadwerkelijke invulling daarvan wordt op dit moment uitvoerig gesproken. Het kan echter nog een paar jaar duren voordat dit ingevoerd gaat worden.
Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 85.000,- per jaar. U kunt maximaal 80% van uw inkomen verzekeren.
Als het optierecht is meeverzekerd, dan heeft u het recht om jaarlijks het verzekerde bedrag met maximaal 10% te verhogen, zonder dat u een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. U kunt hiervan gebruik maken tot uw 56e verjaardag. Als u uw verzekerde bedrag wilt verhogen, vul dan de 'Verklaring gebruikmaking van het optierecht' in.

Misschien wilt u het verzekerde bedrag met meer dan 10% verhogen. Heeft u een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw adviseur. Bent u rechtstreeks bij ons verzekerd? Neem dan contact met ons op via 079 – 3 204 548.
Als u voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons afsluit, dan krijgt u de eerste drie jaar korting op de premie.

Bij de Royaal AOV en de Royaal Plus AOV bedraagt de korting:
- 30% in het eerste jaar,
- 15% in het tweede jaar en
- 5% in het derde jaar.

Bij de Klaverblad AOV Flex bedraagt de korting:
- 25% in het eerste jaar,
- 15% in het tweede jaar en
- 5% in het derde jaar.
Of u kunt overstappen van onze Royaal AOV naar onze Royaal Plus AOV hangt af van uw leeftijd en gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur of direct met ons.
Ja, bij een verblijf van maximaal drie maanden bent u gewoon verzekerd. Blijft u langer dan drie maanden in het buitenland? Dan moet u dat van tevoren aan ons doorgeven. Wij beoordelen dan of u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons kunt voortzetten.
Ja, wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Wij doen dit bijvoorbeeld als dat moet van de wet of als dit nodig is om te kunnen blijven uitkeren. Als wij dit doen, dan laten wij schriftelijk aan u weten wat wij gaan veranderen en op welke datum. U kunt uw verzekering stoppen als u het hier niet mee eens bent.
Heeft u een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw adviseur. Bent u rechtstreeks bij ons verzekerd? Neem dan contact met ons op via 079 – 3 204 548.
Hier kunnen wij geen uitspraak over doen, omdat wij geen hypotheken verstrekken. Alleen een hypotheekverstrekker kan hier antwoord op geven. Een hypotheek heeft in ieder geval geen invloed op de hoogte van het verzekerde bedrag bij een AOV.
Als u de AOV privé afsluit, dan is de premie fiscaal aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dit doet u door de AOV-premie af te trekken van ‘inkomen uit werk en woning’(box 1). U kunt de verzekering ook afsluiten via uw vennootschap (BV, NV, vereniging of stichting), als u die heeft.

Dan is de premie aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Als u recht heeft op een AOV-uitkering, dan wordt die aan de vennootschap uitbetaald.

Voor meer informatie hierover, zie ook 'uw aov en de belastingen'.
U kiest zelf of u uw premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij, bij maandbetaling, de eerste keer eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Maak de premie over op IBAN NL66 RABO 0300 0065 78 onder vermelding van het polisnummer of bel ons op nummer 079 - 3 204 548. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Ja, u moet premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent. Maar vanaf het tweede jaar krijgt u korting op uw premie. Deze korting is gelijk aan het percentage waarop uw uitkering is vastgesteld.
Heeft u een verzekeringsadviseur? Dan moet u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering via hem of haar opzeggen.

Als u geen verzekeringsadviseur heeft, dan kunt u uw AOV gewoon online en op ieder moment stopzetten.

Ook kunt u uw AOV rechtstreeks bij ons opzeggen door een ondertekende brief te sturen naar:
Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

U kunt deze brief ook inscannen en per e-mail versturen naar onze verzekeringsadministratie administratie@klaverblad.nl.

Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen. Vergeet uw handtekening niet.
Er is geen opzegtermijn: u kunt uw verzekering elk moment schriftelijk opzeggen. De verzekering stopt dan op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. U kunt ook een datum in de toekomst opgeven waarop u de verzekering wilt stoppen.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Als u slaagt voor de kennis- en ervaringstoets en zelf online een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wilt afsluiten, dan zijn wij wettelijk verplicht om distributiekosten in rekening te brengen. Hiermee bedoelen we alle kosten die gemaakt worden om deze verzekering online aan te bieden. De distributiekosten zijn eenmalig en worden tegelijk met de eerste premie bij u in rekening gebracht.
Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden.

Heeft u een verzekeringsadviseur? Neem dan contact met uw adviseur op.

Regelt u zelf uw verzekeringen? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheid rechtstreeks bij ons melden met behulp van ons online formulier: Arbeidsongeschiktheid melden of telefonisch 079 - 3 204 417.

Let op: neem ook zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. Wij kunnen uw arbeidsongeschiktheid pas beoordelen wanneer u bij een (huis)arts bent geweest. Dit beïnvloedt dus de startdatum van uw uitkering.
U ontvangt van ons een uitkering als u 25% of meer arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering. Bent u voor meer dan 25% arbeidsongeschikt verklaard? Dan heeft u recht op een uitkering na het verstrijken van de eigenrisicotermijn. U bent in deze termijn wel arbeidsongeschikt, maar u krijgt dan nog geen uitkering van de verzekering.
U ontvangt een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt raakt. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Uw uitkering is altijd een percentage van het verzekerde bedrag.
Wij stellen vast voor hoeveel procent u uw eigen werk niet meer kunt doen. Wij beoordelen welke werkzaamheden normaal gesproken bij uw eigen werk horen en welke werkzaamheden u zelf deed. Dit vergelijken wij met de werkzaamheden die u met uw arbeidsongeschiktheid nog kunt. Als het arbeidsongeschiktheidspercentage minder is dan 25%, dan krijgt u geen uitkering.
De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, drukken wij uit in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij de Royaal Plus AOV en de Klaverblad AOV Flex baseren we dit percentage op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Bij de Royaal AOV baseren we dit percentage de eerste drie jaar op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna nemen we het gemiddelde van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor aangepaste werkzaamheden.
Ja, als u zwanger bent, heeft u recht op een bevallingsuitkering. U heeft dan recht op een uitkering voor een periode van zestien weken. Wij trekken hier de eigenrisicotermijn nog van af. Om een uitkering te krijgen, moet u minstens 24 weken zwanger zijn. Verder moet de vermoedelijke bevallingsdatum minstens een jaar na de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheidsverzekering liggen. De uitkering is gebaseerd op 100% van het verzekerde bedrag.
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is in principe netto. U moet belasting (loonheffing) betalen over de uitkering en wij zijn wettelijk verplicht om de loonheffing in te houden. Daarom keren wij dus een nettobedrag uit. Er is wel een uitzondering: als de verzekeringnemer een bv, nv, vereniging of stichting is dan houden wij geen loonheffing in. De verzekeringnemer moet dan zelf loonheffing betalen aan de Belastingdienst.
Als u arbeidsongeschikt bent geraakt, dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Hij maakt samen met u een plan om weer aan het werk te gaan. Eerst onderzoeken we of u weer binnen uw eigen bedrijf kunt gaan werken. Misschien is dit mogelijk als u bijvoorbeeld uw werkplek anders inricht of de taken binnen uw bedrijf anders verdeelt.

Lukt het niet om weer binnen uw bedrijf te gaan werken en heeft u een Royaal AOV? Dan helpen wij u daarna om werk te vinden buiten uw bedrijf. Naast de arbeidsdeskundige krijgt u dan zo nodig hulp van andere experts. Denk hierbij aan een organisatie-expert, een mental coach of een ergonoom.
Ja, als u arbeidsongeschikt bent en in het buitenland verblijft dan moet u naar Nederland kunnen komen voor controle. Dit hoeft niet als u in het buitenland in het ziekenhuis ligt.
Er moet sprake zijn van psychische afwijkingen die vastgesteld worden volgens normen die medisch gangbaar zijn en niet aangeboren zijn.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 548.

Meer informatie

Meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeringskaarten helpen u om onze AOV verzekeringen te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart Royaal AOV

Verzekeringskaart Royaal Plus AOV

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een verzekeringsadviseur.

Vind een verzekeringsadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bereken en vraag aan