Wie zijn de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf?

Als verzekeraar moeten wij vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn van onze zakelijke relaties. Bijvoorbeeld als er een verzekering wordt aangevraagd, als we geld uitkeren of als er iets wijzigt in de bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we uit dat degenen met wie we zaken doen, voorkomen op een sanctielijst. Wat UBO’s nou precies zijn, hoe u weet wie de UBO’s van uw bedrijf zijn en waarom wij dit van u willen weten, leest u op deze pagina.

UBO uitvraag ook voor leveranciers

Ook van onze leveranciers moeten wij weten wie de UBO’s zijn. We controleren dus niet alleen onze verzekeringsrelaties maar ook onze leveranciers.

Wat zijn uiteindelijk belanghebbenden?

UBO staat in het Nederlands voor uiteindelijk belanghebbenden; hiermee wordt een natuurlijk persoon bedoeld die een aanzienlijk belang heeft in een onderneming of daarover zeggenschap heeft. In een onderneming kunnen meerdere belanghebbenden zijn. Hieronder leggen we uit wie er allemaal als belanghebbenden worden gezien.

Is uw organisatie een rechtspersoon?

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse vorm, dan is een uiteindelijk belanghebbende bijvoorbeeld:

 • de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van minimaal 25% in het kapitaal van uw bedrijf
 • de natuurlijk persoon die direct of indirect minimaal 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen
 • de natuurlijke persoon die minimaal 25% ontvangt van het vermogen van uw bedrijf
 • de natuurlijke persoon die een vastgelegd, bijzonder zeggenschap heeft over minimaal 25% van het vermogen van uw bedrijf
 • de natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap* heeft over uw bedrijf
Let op: als de aandelen van uw bedrijf in handen zijn van een Stichting Administratiekantoor, dan is het, op basis van bovenstaande punten, mogelijk dat de certificaathouders hiervan uiteindelijk belanghebbenden zijn.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap?

Is uw organisatie een eenmanszaak, een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is een uiteindelijk belanghebbende bijvoorbeeld:

 • de natuurlijke rechtspersoon die bij ontbinding van uw bedrijf recht heeft op minimaal 25% van de ontbonden gemeenschap
 • de natuurlijke persoon die recht heeft op minimaal 25% van de winsten van uw bedrijf
 • de natuurlijke persoon die minimaal 25% van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw bedrijf een meerderheid van de stemmen is vereist
 • de natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap* heeft over uw bedrijf

Let op: bij een eenmanszaak is de eigenaar de enige belanghebbende. In dat geval vragen we daarom niet naar de uiteindelijk belanghebbenden. Wel zullen we controleren of de eigenaar voorkomt op de sanctielijst(en) om zo te voldoen aan de wet- en regelgeving.

* Wanneer is er sprake van feitelijk zeggenschap?

Als een natuurlijke persoon:

 1. de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan;
 2. de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten;
 3. op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie;
 4. het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van het bedrijf te beschikken.

Let op: er moet altijd minimaal 1 persoon zijn met feitelijke zeggenschap

Waarom willen we de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf weten?

De overheid neemt maatregelen om onder andere witwassen en terrorisme te bestrijden. Een van de maatregelen is het hanteren van Nederlandse en buitenlandse sanctielijsten. Als verzekeraar moeten we voldoen aan de sanctiewetgeving om te voorkomen dat we (financiële) middelen bieden aan personen of bedrijven die op een sanctielijst staan. Als wij de UBO’s hebben getoetst kunnen wij uw verzekering aangaan of in stand houden en betalingen aan u doen.

Bij een betaling moeten we controleren of degene die de betaling krijgt op een sanctielijst voorkomt. Ook moet er regelmatig gecontroleerd worden of onze relaties op een sanctielijst voorkomen. Daarvoor moeten we van al onze zakelijke relaties weten wie de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie zijn. Als wij de deze uiteindelijk belanghebbenden hebben getoetst, kunnen we uw verzekering aangaan of in stand houden en betalingen aan u blijven doen.

4 vragen om de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf te achterhalen

Om erachter te komen wie de uiteindelijk belanghebbenden binnen uw bedrijf zijn, kunt u zichzelf een paar vragen stellen. Antwoord u ‘ja’, dan is diegene dus een belanghebbende. Antwoord u meerdere keren ‘ja’, dan zijn er ook meerdere belanghebbenden om aan ons door te geven.

 1. Zijn er natuurlijke personen die minimaal 25% van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?
 2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op óf bijzondere zeggenschap hebben over minimaal 25% van het vermogen van het bedrijf?
 3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van minimaal 25% in de winsten van het bedrijf?
 4. Zijn er natuurlijke personen die minimaal 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van het bedrijf?

Let op: ook personen met feitelijke zeggenschap zijn uiteindelijk belanghebbenden. Hierbij kunt u denken aan bestuurders en/of tekeningsbevoegde functionarissen of bijvoorbeeld het bestuur van een kerkgenootschap of carnavalsvereniging

Geef de UBO's van uw bedrijf door

Gebruik het invulbare PDF-formulier om de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf door te geven. Zo blijft u verzekerd en kunnen wij betalingen aan u blijven doen.

UBO formulier
UBO formulier leveranciers

Heeft u nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. U kunt ze mailen naar ubo@klaverblad.nl. We helpen u graag! Bent u verzekerd via een verzekeringsadviseur? Hij of zij helpt u graag verder.