foto geldlade

De Klaverblad Bedrijfsschadeverzekering

De Klaverblad Bedrijfsschade­verzekering

Na schade door bijvoorbeeld brand of storm ligt een bedrijf vaak even stil. Hierdoor loopt u inkomsten mis, terwijl u nog wel vaste lasten heeft. Met onze bedrijfsschadeverzekering bent u hiervoor verzekerd.

  • Garantie tegen onderverzekering mogelijk
  • Inductie gratis meeverzekerd voor kantoren, detailhandel en horeca


Ontvang passend advies

Wat houdt de bedrijfs­schade­verzekering in?

Hieronder leest u meer over de bedrijfsschadeverzekering. U kunt ook meer informatie vragen aan een assurantieadviseur. Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

Waarvoor ben ik verzekerd?
Financiële schade die u lijdt door bedrijfsstilstand. Deze bedrijfsstilstand kan komen door onder andere:
  • Brand of ontploffing.
  • Storm, blikseminslag, hagel of regen.
  • Inbraak of diefstal.
  • Een storing in de levering van elektriciteit, gas of water.
  • Slechte bereikbaarheid door incident in de buurt.
Welk bedrag kan ik verzekeren?
U verzekert het jaarbelang: de bruto opbrengst min de variabele kosten. Als u een garantie tegen onderverzekering heeft, dan stellen we dit jaarlijks vast op basis van informatie van uw accountant.
Wat zijn de extra opties?
Garantie tegen onderverzekering is mogelijk.

Bereken direct uw premie

Vraag uw adviseur naar onze bedrijfsschadeverzekering

Een verzekeringsadviseur kan u goed adviseren welke zakelijke verzekeringen passen bij uw situatie. Vind een adviseur bij u in de buurt en vraag naar onze bedrijfsschadeverzekering.

Zoek een adviseur

Veelgestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering

U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 583. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een verzekeringsadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen verzekeringsadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Als u een verzekeringsadviseur heeft, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden. Bij schade door een strafbaar feit moet u ook zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Stuur een kopie van het proces-verbaal op naar uw verzekeringsadviseur of naar ons.
We bekijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als verzekeraar moeten wij kunnen vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn van onze zakelijke relaties. Bijvoorbeeld als er een verzekering wordt aangevraagd, als we geld uitkeren of als er iets wijzigt in de bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we uit dat degenen met wie we zaken doen, voorkomen op een sanctielijst. We voldoen hiermee aan de Nederlandse wet- en regelgeving om onder andere witwassen en terrorisme tegen te gaan en mogen zo uw verzekering in stand houden en betalingen aan u doen.

We leggen u op deze pagina graag meer uit over wat uiteindelijk belanghebbenden zijn en hoe u weet wie de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf zijn.
U kunt het verzekerde bedrag het beste samen met uw accountant bepalen. Daarbij kunt u uitgaan van het jaarbelang. Het jaarbelang is de bruto-opbrengst min de variabele kosten in een jaar. Non-profitinstellingen kunnen uitgaan van de exploitatiekosten.
Als uw bedrijf stilligt, dan ontvangt u uw uitkering gedurende 52 weken. U kunt dit uitbreiden naar 104 weken. Op deze manier heeft u meer tijd om uw schade te herstellen.
Bij schade kan blijken dat het verzekerde bedrag lager is dan het jaarbelang. Dit is onderverzekering. U krijgt dan maar een deel van de schade vergoed. Met garantie tegen onderverzekering krijgt u de schade volledig vergoed tot 130% van het verzekerde bedrag.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 583.

Meer informatie

Meer informatie over onze bedrijfsschadeverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze bedrijfsschadeverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze bedrijfsschadeverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Verzekerd van passend advies

Welke verzekering het beste bij uw bedrijf past? Dat hangt af van uw bedrijfssituatie en wensen. Een verzekeringsadviseur bij u in de buurt helpt u graag!

Vind een verzekeringsadviseur

Uw bedrijf gewoon goed verzekerd

Wilt u alvast de premie van uw MKB-verzekering berekenen? Dat kan gewoon via onze eigen website. Ook heeft u hier de mogelijkheid om direct zelf uw verzekering online af te sluiten.

Bereken uw premie