foto bestelbus

De Klaverblad verzekering vervoer van eigen zaken

De Klaverblad Verzekering vervoer van eigen zaken

Uw zaken kunnen beschadigd raken tijdens het transport, bijvoorbeeld door brand, diefstal of een verkeersongeluk. Dat kan u veel geld kosten. Met onze verzekering vervoer van eigen zaken bent u hiervoor verzekerd.

 • Tijdelijk vervangend vervoer verzekeren wij ook.
 • Uw eigen zaken zijn verzekerd gedurende het hele transport.
 • Bij keuze voor onze uitgebreide verzekering verzekert u uw eigen zaken tegen alle gebeurtenissen.

Bereken en vraag aan

Wat houdt de verzekering vervoer van eigen zaken in?

Hieronder leest u meer over de verzekering vervoer van eigen zaken. U kunt ook meer informatie vragen aan een assurantieadviseur. Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

Wat is verzekerd?
 • Uw zaken die u gebruikt voor uw beroep of bedrijf bijvoorbeeld uw gereedschap
 • Zaken die u onder u heeft van anderen voor reparatie of andere werkzaamheden
 • De verpakking waarmee u de zaken vervoert
 • Kosten om de zaken te lossen, op te slaan, opnieuw te laden en verder te vervoeren
Waarvoor ben ik verzekerd?
 • U bent standaard verzekerd in geval van:
 • Brand, ontploffing of blikseminslag
 • Diefstal en vandalisme
 • Schade tijdens laden en lossen
 • Een verkeersongeluk
 • Onze uitgebreide verzekering verzekert uw eigen zaken tegen alle gebeurtenissen

Bereken direct uw premie

Veelgestelde vragen over de verzekering vervoer van eigen zaken voor midden- en kleinbedrijf

Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden. Doe bij inbraak, diefstal of vandalisme ook aangifte bij de politie. Stuur een kopie van het proces-verbaal op naar uw assurantieadviseur of naar ons.
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als verzekeraar moeten wij kunnen vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn van onze zakelijke relaties. Bijvoorbeeld als er een verzekering wordt aangevraagd, als we geld uitkeren of als er iets wijzigt in de bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we uit dat degenen met wie we zaken doen, voorkomen op een sanctielijst. We voldoen hiermee aan de Nederlandse wet- en regelgeving om onder andere witwassen en terrorisme tegen te gaan en mogen zo uw verzekering in stand houden en betalingen aan u doen.

We leggen u op deze pagina graag meer uit over wat uiteindelijk belanghebbenden zijn en hoe u weet wie de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf zijn.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 583. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
U krijgt hulp als u na schade niet verder kunt rijden. Dat is zo als u of een passagier niet meer kan rijden of als de motor of de aanhanger niet meer kan rijden. Heeft u een WA + volledig casco (allrisk) verzekering? Dan heeft u bij pech in het buitenland ook recht op hulp.
Uw motor is het hele jaar verzekerd. Wij bieden geen winterstop
Elk jaar krijgt u van ons een Groene kaart. Hierop staat in welke landen wij u verzekeren. Ook staat hierop tot wanneer de Groene kaart geldig is. Is de Groene kaart niet meer geldig? Dan verzekeren wij u alleen binnen de Europese Unie. Dit geldt ook als wij geen Groene kaart hebben afgegeven.
U bent niet verzekerd als u meedoet aan een snelheidswedstrijd, bijvoorbeeld op een circuit.
U moet voor elke motor een aparte verzekering afsluiten.
Ja, u kunt deze verzekeringen samen afsluiten in één pakket. U kunt hier direct een verzekeringspakket afsluiten. Neem hiervoor contact met ons op via ons contactformulier of bel ons: 079 - 3 204 412.
Ja, u kunt uw motor ook verzekeren bij zakelijk gebruik.
Heeft u een beperkt cascoverzekering? Dan vergoeden wij voor schade aan accessoires en meeruitvoering maximaal 10% van de waarde van uw motor vlak voor de schade zonder die accessoires en meeruitvoering. Heeft u een volledige cascoverzekering (allrisk)? Dan vergoeden wij zo nodig boven het verzekerde bedrag € 500,- voor schade aan accessoires en meeruitvoering. Dit geldt voor accessoires en meeruitvoering die niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw motor zitten.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 583.

Meer informatie

Meer informatie over onze elektronicaverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De verzekeringskaart helpt u om onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen MKB-verzekering.

Bereken en vraag aan

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur