klusser aan het metselen

De Klaverblad Gebouwenverzekering

De Klaverblad
Gebouwen­verzekering

Een brand, storm of lekkage kan uw bedrijfsgebouw ernstig beschadigen. Verzeker u hiertegen met onze gebouwenverzekering.

 • Expert bepaalt gratis de waarde van uw gebouw
 • Garantie tegen onderverzekering
 • Schade door hagel of sneeuw standaard meeverzekerd
 • Bij schade door brand geen eigen risico


Ontvang passend advies

Wat houdt de gebouwenverzekering in?

Hieronder leest u meer over onze gebouwenverzekering. U kunt ook meer informatie vragen aan een assurantieadviseur. Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

Waarvoor ben ik verzekerd?
U bent standaard verzekerd voor schade door onder andere:

 • Brand of ontploffing.
 • Slecht weer, zoals storm, blikseminslag, hagel, regen of sneeuw.
 • Lekkage van leidingen, sanitair of apparaten.
 • Inbraak, diefstal of vandalisme.
 • Een boom of ander voorwerp dat op uw gebouw valt.
Wat krijg ik vergoed?
Onder andere de volgende extra kosten zijn standaard meeverzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag:
 • Schade aan uw gebouw.
 • Kosten om gebouw op te ruimen.
 • Huur van ander gebouw als u uw eigen gebouw niet meer kunt gebruiken.
 • Verlies van huurinkomsten.
 • Saneringskosten bij milieuschade.

U kunt ook kiezen voor een minder uitgebreide verzekering. Het is bijvoorbeeld mogelijk om u alleen tegen brand te verzekeren.

Bereken direct uw premie

Klaverblad pakketkorting tot wel 10%

Sluit u verschillende soorten verzekeringen uit het Verzekeringspakket voor bedrijven af via een verzekeringsadviseur? Dan kunt u profiteren van pakketkorting tot wel 10%. Dat loopt lekker op! Vraag uw adviseur naar de pakketkorting van Klaverblad. 

Aanvullende verzekeringen

Naast een gebouwenverzekering kunt u ook een glasverzekering afsluiten.

Glasverzekering

Hiermee verzekert u de ruiten in de buitengevel van uw gebouw. Ook het glas in binnenwanden en glas van vitrines en toonbanken kunt u verzekeren.

Vraag uw adviseur naar onze gebouwenverzekering

Een verzekeringsadviseur kan u goed adviseren welke zakelijke verzekeringen passen bij uw situatie. Vind een adviseur bij u in de buurt en vraag naar onze gebouwenverzekering.

Zoek een adviseur

Veelgestelde vragen over de gebouwenverzekering

U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 583. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een verzekeringsadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen verzekeringsadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Als u een verzekeringsadviseur heeft, dan kunt u het beste contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden. Doe bij inbraak, diefstal of vandalisme ook aangifte bij de politie. Stuur een kopie van het proces-verbaal op naar uw verzekeringsadviseur of naar ons.
Heeft u via een verzekeringsadviseur een zakenverzekering bij ons aangevraagd? Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we zo snel mogelijk uw polis op. Soms hebben we meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval nemen we contact op met uw verzekeringsadviseur of met u.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als verzekeraar moeten wij kunnen vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn van onze zakelijke relaties. Bijvoorbeeld als er een verzekering wordt aangevraagd, als we geld uitkeren of als er iets wijzigt in de bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we uit dat degenen met wie we zaken doen, voorkomen op een sanctielijst. We voldoen hiermee aan de Nederlandse wet- en regelgeving om onder andere witwassen en terrorisme tegen te gaan en mogen zo uw verzekering in stand houden en betalingen aan u doen.

We leggen u op deze pagina graag meer uit over wat uiteindelijk belanghebbenden zijn en hoe u weet wie de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf zijn.
Alles wat vastzit en wat u niet gemakkelijk los kunt krijgen, hoort bij uw bedrijfsgebouw. Denk aan een toilet of cv-ketel. Alles wat loszit of wat u gemakkelijk los kunt krijgen, hoort bij uw inventaris. Denk aan machines of meubels. Deze verzekert u met onze zakenverzekering.
Bij schade door brand heeft u geen eigen risico. Bij schade door storm is het eigen risico minimaal € 225,- en maximaal € 1.130,-. Hoe hoog dit precies is, hangt af van de waarde van uw gebouw. Voor andere schades geldt een eigen risico van € 250,-.
Bij schade kan blijken dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van uw bedrijfsgebouw. Dit is onderverzekering. Het zou betekenen dat u maar een deel van de schade vergoed krijgt. Bij garantie tegen onderverzekering krijgt u toch de volledige schade vergoed tot maximaal 150% van het verzekerde bedrag. Wij bieden gratis garantie tegen onderverzekering als uw bedrijfsgebouw niet ouder is dan ongeveer 100 jaar en de herhouwwaarde lager is dan € 1.000.000,-.
Dit baseren wij op de herbouwwaarde. Dat is wat het kost om uw bedrijfsgebouw helemaal opnieuw te bouwen. Dit bedrag is meestal lager dan de aankoopprijs. Voor de herbouwwaarde telt de waarde van de grond namelijk niet mee. Bovendien heeft de ligging minder invloed op de herbouwwaarde dan op de aankoopprijs.
Het is belangrijk dat u aan ons doorgeeft dat u uw bedrijfsgebouw heeft verbouwd. Na een verbouwing is een gebouw namelijk meestal meer waard. Wij kunnen dan beoordelen of we het verzekerde bedrag en dus ook uw premie moeten aanpassen.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 583.

Meer informatie

Meer informatie over onze gebouwenverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze gebouwenverzekering. De verzekeringskaart helpt u om onze gebouwenverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Verzekerd van passend advies

Welke verzekering het beste bij uw bedrijf past? Dat hangt af van uw bedrijfssituatie en wensen. Een verzekeringsadviseur bij u in de buurt helpt u graag!

Vind een zakelijke verzekeringsadviseur

Uw bedrijf gewoon goed verzekerd

Wilt u alvast de premie van uw mkb-verzekering berekenen voordat u naar een verzekeringsadviseur gaat? Dat kan gemakkelijk en snel via onze eigen website.

Bereken uw premie