foto calculator

De Klaverblad Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De Klaverblad MKB aansprakelijkheids­verzekering

Wanneer u of een van uw medewerkers schade bij een ander veroorzaakt, kan diegene een schadevergoeding van u eisen. Met onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bent u tegen deze kosten verzekerd.

 • Geldt ook voor schade die uw medewerkers veroorzaken
 • Kies een eigen risico voor korting op de premie
 • Mogelijkheid om particuliere aansprakelijkheid mee te verzekeren

Bereken en vraag aan


Wat houdt de aansprakelijk­heids­verzekering voor
bedrijven in?

Hieronder leest u meer over de aansprakelijkheidsverzekering. U kunt ook meer informatie vragen aan een assurantieadviseur. Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

Wat biedt deze verzekering?
 • Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
 • Rechtshulp bij onterechte schadeclaim
Waarvoor ben ik verzekerd?
 • Aansprakelijkheid voor schade aan spullen en schade aan personen
 • Aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat u heeft geleverd
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade door de plotselinge ontsnapping van een vervuilende stof uit uw bedrijf
Welk bedrag kan ik verzekeren?
 • U kiest zelf: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-

Bereken direct uw premie

Aanvullende verzekeringen

U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering aanvullen met een Rechtsbijstandverzekering verhaal en een Wegav-verzekering.

Rechtsbijstandverzekering verhaal

Als iemand anders uw spullen beschadigt en u wilt een schadevergoeding, dan krijgt u met deze verzekering rechtshulp.

Werkgeversaansprakelijkheid medewerker-verkeersdeelnemer

Een van uw medewerkers kan schade oplopen als hij tijdens zijn werk een verkeersongeluk krijgt.

U bent dan in veel gevallen aansprakelijk. Verzeker u tegen deze schade met de aanvullende

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering medewerker-verkeersdeelnemer.

Deze verzekering is ook los af te sluiten. De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering medewerker-verkeersdeelnemer aanvragen? Download dan het aanvraagformulier

Veelgestelde vragen over de
aansprakelijk­heids­verzekering voor bedrijven

We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als verzekeraar moeten wij kunnen vaststellen wie de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn van onze zakelijke relaties. Bijvoorbeeld als er een verzekering wordt aangevraagd, als we geld uitkeren of als er iets wijzigt in de bedrijfsvoering. Hiermee sluiten we uit dat degenen met wie we zaken doen, voorkomen op een sanctielijst. We voldoen hiermee aan de Nederlandse wet- en regelgeving om onder andere witwassen en terrorisme tegen te gaan en mogen zo uw verzekering in stand houden en betalingen aan u doen.

We leggen u op deze pagina graag meer uit over wat uiteindelijk belanghebbenden zijn en hoe u weet wie de uiteindelijk belanghebbenden van uw bedrijf zijn.
Heeft u een assurantieadviseur? Dan kunt u het beste zo snel mogelijk contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u de schade bij ons melden. Vervolgens informeren wij u over het verdere verloop.
Hiervoor bent u niet verzekerd. Stel de persoon die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Deze moet de schade dan bij zijn verzekeraar melden. Het is belangrijk dat u alle spullen bewaart die beschadigd zijn.
Wij beoordelen eerst of u daadwerkelijk aansprakelijk bent. Als dat zo is, dan vergoeden wij in de meeste gevallen de schade. In de polisvoorwaarden staat welke schade wij vergoeden. Als u niet aansprakelijk bent, dan nemen wij het voor u op.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 583. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. Dit kan met ons online opzegformulier.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. Als u dat wilt, dan kan dit ook later.
Meer informatie over het betalen van uw premie en over hoe wij omgaan met betalingsachterstanden leest u op de pagina Betalen en betalingsachterstanden.
Er is geen standaard eigen risico. Of er een eigen risico is en de hoogte ervan is afhankelijk van de aard van het bedrijf. Het eigen risico kan dus ook € 0,- zijn. Daarnaast kunt u zelf kiezen voor een eigen risico om zo korting op de premie te krijgen.
Nee, schade in het verkeer is niet meeverzekerd. Als u ook verzekerd wilt zijn voor schade die verband houdt met motorrijtuigen, dan kunt u de aanvullende Wegam-verzekering afsluiten.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 - 3 204 583.

Voorverrekening bedrijfsmatige verzekeringen | uw verzekering altijd up-to-date

Periodiek vragen wij u naar recente bedrijfsgegevens, zoals loon en omzet. Ook nu, nu alles anders is. Of uw bedrijf nou wel of niet iets merkt van de coronacrisis, het opsturen van uw bedrijfsgegevens is juist nu van belang:

 • Als uw bedrijf niet of nauwelijks last heeft van de coronacrisis, dan houdt u de verzekerde bedragen en premies voor 2020 op het juiste niveau door een voorverrekening te laten maken op basis van de cijfers over 2019
 • Als uw bedrijf lijdt onder de coronacrisis, dan kunt u nieuwe verzekerde bedragen en premies alvast afstemmen op de (geschatte) situatie van 2020. Hierdoor ontstaat een lagere premie en krijgt u mogelijk nog premie retour. Neem hiervoor contact op met team Bedrijven (079 – 3 204 583). Dit kunt u ook doen als wij u (nog) geen formulier toegestuurd hebben. Wij denken in deze tijd graag met u mee en kijken samen naar de beste oplossing voor uw situatie.

Heeft u van ons een formulier ontvangen om uw recente bedrijfsgegevens door te geven en heeft u hierover vragen? Wij helpen u uiteraard graag. U kunt uw vraag mailen naar acceptatie.schade@klaverblad.nl of bel voor dringende vragen naar 079 - 3 204 583.

Meer informatie

Meer informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaart vindt u meer informatie over onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De verzekeringskaart helpt u om onze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen MKB-verzekering.

Bereken en vraag aan