Belangrijke AOV-begrippen

Belangrijke begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Mate van arbeidsongeschiktheid/Arbeidsongeschiktheidspercentage

De hoogte van uw uitkering hangt af van hoe erg uw arbeidsongeschikt bent. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, drukken wij uit in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage.

 • Bent u 25% of meer arbeidsongeschikt? Dan heeft u bij ons al recht op een uitkering. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Bent u minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering.

Gangbare arbeid/Passende arbeid

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, helpen verzekeraars u om weer aan de slag te gaan. Er zijn drie manieren om naar uw arbeidsongeschiktheid en uw arbeidsmogelijkheden te kijken:

 • Gangbare arbeid: welk werk u nog kunt met uw arbeidsongeschiktheid. Ervaring en opleidingen spelen geen rol. Verzekeraars gebruiken dit criterium niet meer, het UWV wel.
 • Passende arbeid: welk werk kunt u nog doen met uw vaardigheden en ‘beperkingen’, passende bij uw opleiding en ervaring. Dit werk is passend bij het werk dat u voorheen deed.
 • Eigen beroep: werk wat u voorheen ook deed.

Het uitgangspunt om u weer te laten werken, verschilt per verzekering. Bedenk wel dat re-integreren naar een passende functie makkelijker is dan re-integreren in uw eigen beroep. U heeft bij passende arbeid sneller weer een eigen inkomen. Het werk kan echter wel anders zijn dan u voorheen deed. Een AOV die uitgaat van passende arbeid is daarom goedkoper dan een AOV waarin alleen uw beroep is verzekerd. Denk hier goed over na als u een AOV sluit. Bij onze AOV’s is uw eigen beroep het uitgangspunt. Bij de Royaal AOV kijken we na drie jaar ook naar aangepaste werkzaamheden.

Beroepsklasse

Het risico op arbeidsongeschiktheid is per beroep verschillend. Hoe lager het risico, hoe lager de premie. Wij hebben alle beroepen ingedeeld in één van de vijf beroepsklassen. De beroepsklasse is de basis voor de premie.

Dekking

Tussen AOV’s zit er ook nog een verschil in welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd:

 • Alleen een ongeval
 • Alleen ernstige ziekten
 • Ongevallen en alle ziekten, met uitzondering van psychische klachten
 • Ongevallen en alle ziekten (volgens normen die medisch gangbaar zijn en die niet aangeboren zijn)

Soms sluiten we bepaalde zaken uit als dit naar voren komt in de gezondheidsverklaring. Dat staat dan op uw polis.

Startleeftijd

De startleeftijd is de leeftijd waarop u de verzekering in wilt laten gaan. Bij ons is dit nu maximaal 62 jaar.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering stopt. U ontvangt vanaf dat moment geen uitkeringen meer als u nog arbeidsongeschikt bent of raakt.

Onze Royaal AOV en Royaal Plus AOV hebben een eindleeftijd van 58, 60, 62, 65 of 67 jaar. Bij de Klaverblad AOV Flex bepalende wij de eindleeftijd op basis van uw beroep. In veel gevallen is dit 67 jaar.

Eigenrisicotermijn

De eigenrisicotermijn kiest u zelf. Het is de periode dat u arbeidsongeschikt bent en nog geen uitkering van ons ontvangt. Uw eigenrisicotermijn start als u zich ziek meldt bij een (huis)arts.

U kiest hoe lang uw eigenrisicotermijn is. Wat er dus op neerkomt:

 • Hoe lang u zonder uw eigen inkomen kunt.
 • Hoelang u zonder uitkering kunt. Bijvoorbeeld omdat u nog spaargeld heeft of een partner die meer kan gaan werken.

Onze Royaal AOV en Royaal Plus AOV hebben een eigenrisicotermijn van 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. Onze Klaverblad AOV Flex 14, 30, 60 of 90, 180, 365 of 730 dagen.

Uitkeringsduur

De uitkeringsduur is de periode dat u voor uw arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt. De uitkering start na de eigen risicotermijn. De uitkering stopt als:

 • U herstelt bent of minder dan 25% arbeidsongeschikt bent
 • Bij het bereiken van de eindleeftijd
 • Bij het bereiken van het einde van de uitkeringsduur

Opzegtermijn

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag waarop wij uw uitkering baseren.

Indexering

Ieder jaar stijgen de prijzen. Als het verzekerde bedrag niet stijgt, verliest u koopkracht als u arbeidsongeschikt raakt. Daarom passen wij jaarlijks het verzekerde bedrag automatisch aan op basis van de stijging van de prijsindex van de gezinsconsumptie (CBS) als u hiervoor kiest.

Jaarlijks stijgende uitkering

Ieder jaar stijgen de prijzen. Als uw arbeidsongeschiktheidsuitkering niet stijgt, daalt uw koopkracht. Daarom laten wij uw uitkering vanaf het tweede jaar met 2% per jaar stijgen als u hiervoor kiest.

Optierecht

Het optierecht is bij ons standaard meeverzekerd. Dit geeft u in de meeste gevallen het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag met maximaal 10% te verhogen, zonder dat u een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Dat kan interessant zijn als uw inkomen is gestegen.

Execution-only

Sluit u direct online bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan ontvangt u geen advies. Dat heet 'execution-only'.

Kennis- en ervaringstoets

Een AOV is een ingewikkeld product. U kunt bij ons een AOV zonder advies afsluiten als u voldoende kennis heeft. Het is u dan duidelijk dat u weet waarvoor u kiest. We toetsen uw kennis met de kennis- en ervaringstoets.

Als u slaagt voor deze toets kunt u rechtstreeks een AOV bij ons afsluiten. Slaagt u niet, dan verwijzen wij u door naar een assurantieadviseur.