Contact: 079 - 3 204 548 (dag en nacht)

Verzekerd van inkomen met de Klaverblad Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Bent u zelfstandig ondernemer en raakt u arbeidsongeschikt? Dan kan uw inkomen flink dalen. Met onze AOV verzekert u zich van een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

 • Eerste 3 jaar korting op de premie voor nieuwe klanten
 • Ontvang ook een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt, maar geen verlies van inkomsten heeft
 • Keuze eindleeftijd tot 67 jaar
 • Dagelijks opzegbaar, zonder opzegtermijn

Bereken en vraag aan

Welke risico's wilt u verzekeren?

Als zzp’er of MKB-ondernemer moet u ook uw zakelijke verzekeringen regelen. U kiest welke risico’s u wilt verzekeren. We geven u hieronder de belangrijkste informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u daarover van gedachten wisselen met een deskundige? Dan kunt u contact opnemen met een adviseur.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Werknemers krijgen gewoon doorbetaald als ze ziek zijn. Bij arbeidsongeschiktheid kunnen ze een beroep doen op de WIA . Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe lang u en uw gezin zonder dit inkomen kunnen? Maar liefst 50% van de ondernemers tussen de 35 en 65 jaar raakt langer dan drie maanden arbeidsongeschikt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u uw inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid opvangen.

Drie varianten van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt bij ons kiezen uit drie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Klaverblad AOV Flex, Klaverblad Royaal Plus AOV en Klaverblad Royaal AOV. Het verschil zit in:

 • De manier waarop we uw uitkering vaststellen.
 • Hoe lang u maximaal een uitkering krijgt.

Welke AOV past het best bij u?

Klaverblad AOV Flex

Onze Klaverblad AOV Flex is dé oplossing voor ondernemers en zzp’ers die een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te duur vinden. U kunt deze AOV samenstellen naar uw eigen wensen en daardoor zo betaalbaar maken als u wilt.

U kiest uit diverse uitkeringsduren en eigenrisicotermijnen. De premie is hierdoor flink lager dan bij een ‘gewone’ AOV. Deze AOV biedt u standaard de zekerheid dat u vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt. Om dit te beoordelen kijken we alleen naar uw eigen beroep. Binnen drie jaar kunt u eenvoudig overstappen naar de Klaverblad Royaal Plus AOV met een uitkeringsduur tot de eindleeftijd.

Met de Klaverblad AOV Flex staat u er niet alleen voor. U kunt hulp krijgen van een persoonlijke coach vóór, tijdens en na uw arbeidsongeschiktheid.

Meer over de AOV Flex >>

Direct afsluiten

Klaverblad Royaal Plus AOV

Onze Klaverblad Royaal Plus AOV is de meest uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Deze AOV biedt u de meeste zekerheid omdat u al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt en er bij vrijwel alle beroepen een uitkeringsduur tot uw 67e mogelijk is.

Bovendien kijken we bij deze AOV alleen naar uw eigen beroep als u arbeidsongeschikt bent. U hoeft geen ander werk te doen, ook al zou u dat kunnen. En heeft u geen verlies van inkomsten omdat bijvoorbeeld uw medewerkers uw bedrijf draaiende houden, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

Ook staan onze arbeidsdeskundigen voor u klaar om u zo snel mogelijk binnen uw bedrijf weer aan het werk helpen.

Meer over de Royaal Plus AOV >>

Direct afsluiten

Klaverblad Royaal AOV

Onze Klaverblad Royaal AOV is een hele uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers en directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Deze aov biedt u veel zekerheid omdat u al vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt en er bij vrijwel alle beroepen een uitkeringsduur tot uw 67e mogelijk is.

Er is een verschil met de Royaal Plus AOV. Zo kijken we bij arbeidsongeschiktheid bij de Royaal AOV alleen de eerste drie jaar naar uw eigen beroep. Daarna baseren we uw uitkering op een gemiddelde van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor uw nieuwe beroep. Kunt u wel ander werk doen, maar geen ander werk vinden? Dan houdt u een uitkering op basis van uw eigen beroep.

Meer over de Royaal AOV >>

Direct afsluiten

De verschillen tussen de Klaverblad AOV Flex en Royaal (Plus) AOV

Klaverblad AOV Flex Klaverblad Royaal (Plus) AOV
Wij bepalen de eindleeftijd op basis van uw beroep. U kiest zelf de eindleeftijd: 58, 60, 62, 65 of 67 jaar.
De maximale uitkeringsduur is 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Uitkeringsduur is tot maximaal de eindleeftijd.
U kiest uw eigenrisicotermijn: 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen. (Bij sommige beroepen is de minimale eigenrisicotermijn 30 dagen.) U kiest uw eigenrisicotermijn: 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. (Bij sommige beroepen is de minimale eigenrisicotermijn 30 dagen.)
Indexering: het verzekerde bedrag stijgt automatisch mee met de consumentenprijzen. Indexering: het verzekerde bedrag stijgt automatisch mee met de consumentenprijzen.
Jaarlijks stijgende uitkering: uw uitkering stijgt elk jaar met 2% en uw koopkracht blijft op peil. Jaarlijks stijgende uitkering: uw uitkering stijgt elk jaar met 2% en uw koopkracht blijft op peil.
Optierecht: u mag het verzekerde bedrag tot uw 56e elk jaar met 10% verhogen, zonder keuring of gezondheidsverklaring. Optierecht: u mag het verzekerde bedrag tot uw 56e elk jaar met 10% verhogen, zonder keuring of gezondheidsverklaring.

Wat doet Klaverblad Verzekeringen voor u?

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Niet alleen als u al arbeidsongeschikt bent, maar ook ervóór en erná.

Als u arbeidsongeschikt raakt, komt er veel op u af. U heeft van alles te regelen voor uw onderneming. Ook moet u op tijd uw arbeidsongeschiktheid bij ons melden. Wat gebeurt er als u zich bij ons gemeld heeft?

Allereerst bepalen we wat uw arbeidsongeschiktheidspercentage is en hoe hoog uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is. Daarna helpen we u om te re-integreren in uw eigen beroep. Als dit nodig is, dan schakelen wij andere deskundigen in, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, een organisatiedeskundige of een ergonoom.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige brengt in kaart wat uw medische beperkingen voor gevolgen hebben voor het uitvoeren van uw werk of wat u kan helpen om uw werk weer te kunnen doen. Samen met u stelt de arbeidsdeskundige een stappenplan op.

Organisatiedeskundige

Een organisatiedeskundige helpt u bij een andere indeling van uw werkzaamheden of het aanpassen van uw organisatie.

Ergonoom

Een ergonoom helpt u uw werkplek aan te passen of uw werkproces anders in te richten, zodat u misschien wel weer aan de slag kunt. Denk hierbij aan een andere bureaustoel of een aanpassing van uw auto.

Extra vergoeding bij overlijden partner of thuiswonend kind

U ontvangt bij ons ook een uitkering van een maand als uw partner of een thuiswonend kind overlijdt. We begrijpen dat u dan wel iets anders aan uw hoofd heeft dan uw bedrijf.

Uitkering voor zwangere ondernemers

Een zwangerschap is meestal een blijde gebeurtenis. Tegen de tijd dat de uitgerekende datum in zicht komt, is het tijd om het rustiger aan te doen. Vrouwelijke ondernemers die al een jaar onze arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en minimaal 24 weken zwanger zijn geweest, kunnen daarom rekenen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zo kunt u zich zonder financiële zorgen voorbereiden op de bevalling en genieten van het bevallingsverlof. Soms loopt het anders en zijn er complicaties. We zullen dan samen met de medisch adviseur uw arbeidsongeschiktheid vaststellen om de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering te bepalen.

U wilt een sabbatical

Veel ondernemers werken keihard. De één plukt er de vruchten van en kan na verloop van tijd een sabbatical nemen om bijvoorbeeld een mooie lange reis te gaan maken. De ander heeft wellicht tussendoor een jaar een vast inkomen nodig en gaat tijdelijk weer in loondienst of krijgt een mooie uitdaging voor een jaar in loondienst aangeboden. U kunt bij ons altijd uw verzekering tijdelijk stopzetten of tijdelijk laten doorlopen met een lager verzekerd bedrag. Dit kan voor maximaal een jaar. In deze periode betaalt u minder premie. Aan het einde van de periode kunt u de verzekering weer voortzetten. U hoeft uw gezondheid alleen opnieuw te laten beoordelen als uw nieuwe situatie voor ons een groter risico is. Bijvoorbeeld als u zwaarder lichamelijk werk gaat doen dan u voorheen deed.

Verschil AOV en overlijdensrisicoverzekering

Een AOV keert voor een bepaalde periode iedere maand een bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid. De uitkering stopt bij overlijden.

Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde persoon overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. Na de einddatum is er geen uitkering.

Verschil AOV en gezinsongevallenverzekering

Een AOV keert voor een bepaalde periode iedere maand een bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid. De uitkering stopt bij overlijden. Een gezinsongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit aan u of uw gezin als u of een gezinslid als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt.

Alternatieven voor een AOV

Een AOV is niet de enige manier om uw inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te op te vangen.

U kunt ook:

 • Zelf sparen of beleggen
 • Aansluiten bij een broodfonds (uitkering maximaal twee jaar)
 • Verzekeren via UWV (alleen voor startende ondernemers en er is een aanmeldtermijn)

Belangrijke begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is best een ingewikkeld product met aardig wat ingewikkelde begrippen. U kunt bij ons uw AOV direct online regelen. Omdat we het belangrijk vinden dat u de AOV kiest die bij u past, willen we u goed informeren. Lees al onze informatie goed door voor u een keuze maakt.

We hebben de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje gezet. U kunt ook uw vragen stellen aan onze medewerkers via 079 - 3 204 548. Voor advies verwijzen wij u door naar een adviseur.

Dé voordelen van een Klaverblad AOV op een rij:

 • Voor ieder budget een passende oplossing
 • Al een uitkering bij 25% arbeidsongeschiktheid
 • We korten u niet als u nog andere inkomsten heeft
 • Extra vergoeding bij overlijden partner of thuiswonend kind
 • Sabbatical mogelijk
 • Een bevallingsuitkering voor vrouwelijke ondernemers

Veelgestelde vragen over de
arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich als zelfstandig ondernemer van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De verzekering keert maandelijks een bedrag uit als u arbeidsongeschikt raakt.
Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, zijn er een aantal factoren van invloed op de premie:
- uw leeftijd;
- uw beroep;
- het verzekerde bedrag (het bedrag waarop wij uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid baseren);
- het soort arbeidsongeschiktheidsverzekering dat u af wilt sluiten;
- de eindleeftijd (de leeftijd waarop uw verzekering stopt);
- de eigenrisicotermijn (hoe lang het duurt voordat uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt).

Onder andere op basis van deze keuzes berekenen wij de premie die u voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt. Raakt u onverhoopt voor minimaal 25% arbeidsongeschikt? Dan keren wij (een deel van) het verzekerde bedrag aan u uit. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Uw uitkering is altijd een percentage van het verzekerde bedrag. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wij gaan altijd uit van het verzekerd bedrag. Ook als uw werkelijke inkomen op dat moment hoger of lager is. U kunt arbeidsongeschikt zijn zonder dat u inkomsten misloopt. Bijvoorbeeld doordat uw personeel uw bedrijf draaiende houdt. Wij verlagen uw uitkering dan niet. Ook inkomen uit ander werk heeft geen invloed op uw uitkering.

Bent u zelfstandig ondernemer (met of zonder personeel) of directeur grootaandeelhouder?
Dan bent u meestal niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Wilt u uw inkomen veiligstellen als u arbeidsongeschikt raakt? Dan is het aan te raden om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U kunt zich alleen bij ons verzekeren als u zelfstandig ondernemer of directeur grootaandeelhouder bent.

Bent u als werknemer in dienst bij een werkgever?
Dan bent u in principe via uw werkgever voor arbeidsongeschiktheid verzekerd.
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht. Maar het is wel verstandig, want het verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid is een groot financieel risico.
Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 85.000,- per jaar. U kunt maximaal 80% van uw inkomen verzekeren.
Als u voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons afsluit, dan krijgt u de eerste drie jaar korting op de premie.

Bij de Royaal AOV en de Royaal Plus AOV bedraagt de korting:
- 30% in het eerste jaar,
- 15% in het tweede jaar en
- 5% in het derde jaar.

Bij de Klaverblad AOV Flex bedraagt de korting:
- 25% in het eerste jaar,
- 15% in het tweede jaar en
- 5% in het derde jaar.
Of u kunt overstappen van onze Royaal AOV naar onze Royaal Plus AOV hangt af van uw leeftijd en gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met uw assurantieadviseur of direct met ons.
Ja, u bent de eerste drie maanden in het buitenland verzekerd. Blijft u langer dan drie maanden in het buitenland? Dan moet u dat van tevoren aan ons doorgeven. Wij beoordelen dan of u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons kunnen voortzetten.
Ja, wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Wij doen dit bijvoorbeeld als dat moet van de wet of als dit nodig is om te kunnen blijven uitkeren. Als wij dit doen, dan laten wij schriftelijk aan u weten wat wij gaan veranderen en op welke datum. U kunt uw verzekering stoppen als u het hier niet mee eens bent.
U kiest zelf of u uw premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
U betaalt de premie voor een verzekering vooruit. Dit kan betekenen dat wij de eerste keer meer dan één termijnpremie afschrijven. U vindt op de afrekening van het polisblad welk bedrag wij de eerste keer voor welke periode afschrijven. Daarna betaalt u gewoon de afgesproken termijnpremie die op de polis staat.
Bel ons op nummer 079 - 3 204 548. Wij mailen u dan direct een betaallink om uw premie via Ideal naar ons over te maken. Zo weet u zeker dat uw betaling correct en direct bij ons binnenkomt.
Ja, u moet premie blijven betalen als u arbeidsongeschikt bent. Maar vanaf het tweede jaar krijgt u korting op uw premie. Deze korting is gelijk aan het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
Heeft u een assurantieadviseur? Dan moet u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering via hem of haar opzeggen.

Heeft u geen assurantieadviseur? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering rechtstreeks bij ons opzeggen door een ondertekende brief te sturen naar:
Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer

U kunt deze brief ook inscannen en per e-mail versturen naar onze verzekeringsadministratie administratie@klaverblad.nl.

Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen. Vergeet uw handtekening niet.
Er is geen opzegtermijn: u kunt uw verzekering elk moment schriftelijk opzeggen. De verzekering stopt dan op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. U kunt ook een datum in de toekomst opgeven waarop u de verzekering wilt stoppen.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft aangevraagd, dan kijken wij of we alle informatie hebben gekregen die we nodig hebben. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan ontvangt u uw polis. Accepteren we uw aanvraag niet, dan laten we u dit uiteraard ook snel weten.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we u dat (met onze redenen daarvoor) zo snel mogelijk weten.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.
Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie ’.
Een medische keuring is alleen nodig als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit met een gewenst verzekerd bedrag hoger dan € 50.000,-. Hierbij tellen ook de verzekerde bedragen bij andere verzekeraars mee. Er is dan ook een aanvullend bloedonderzoek nodig. Er is ook een medische keuring nodig als de door u ingevulde gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft.
Nee, wij betalen de kosten van uw medische keuring.
Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden.

Heeft u een assurantieadviseur? Neem dan contact met uw adviseur op.

Regelt u zelf uw verzekeringen? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheid rechtstreeks bij ons melden met behulp van ons online formulier: Arbeidsongeschiktheid melden of telefonisch 079 - 3 204 417.

Let op: neem ook zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. Wij kunnen uw arbeidsongeschiktheid pas beoordelen wanneer u bij een (huis)arts bent geweest. Dit beïnvloedt dus de startdatum van uw uitkering.
U ontvangt van ons een uitkering als u 25% of meer arbeidsongeschikt bent. Bent u minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering. Bent u meer dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering na het verstrijken van de eigenrisicotermijn. U bent in deze termijn wel arbeidsongeschikt, maar u krijgt dan nog geen uitkering van de verzekering.
U ontvangt een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt raakt. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Uw uitkering is altijd een percentage van het verzekerde bedrag. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, drukken wij uit in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij de Royaal Plus AOV en de Klaverblad AOV Flex baseren we dit percentage op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Bij de Royaal AOV baseren we dit percentage de eerste drie jaar op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna nemen we het gemiddelde van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor aangepaste werkzaamheden.
Ja, als u zwanger bent, heeft u recht op een bevallingsuitkering. U heeft dan recht op een uitkering voor een periode van zestien weken. Wij trekken hier de eigenrisicotermijn nog van af. Om een uitkering te krijgen, moet u minstens 24 weken zwanger zijn. Verder moet de vermoedelijke bevallingsdatum minstens een jaar na de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheidsverzekering liggen. De uitkering is gebaseerd op 100% van het verzekerde bedrag.
Uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is in principe netto. U moet belasting (loonheffing) betalen over de uitkering en wij zijn wettelijk verplicht om de loonheffing in te houden. Daarom keren wij dus een nettobedrag uit. Er is wel een uitzondering: als de verzekeringnemer een bv, nv, vereniging of stichting is dan houden wij geen loonheffing in. De verzekeringnemer moet dan zelf loonheffing betalen aan de Belastingdienst.
Als u arbeidsongeschikt bent geraakt, dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Hij maakt samen met u een plan om weer aan het werk te gaan. Eerst onderzoeken we of u weer binnen uw eigen bedrijf kunt gaan werken. Misschien is dit mogelijk als u bijvoorbeeld uw werkplek anders inricht of de taken binnen uw bedrijf anders verdeelt.

Lukt het niet om weer binnen uw bedrijf te gaan werken en heeft u een Royaal AOV? Dan helpen wij u daarna om werk te vinden buiten uw bedrijf. Naast de arbeidsdeskundige krijgt u dan zo nodig hulp van andere experts. Denk hierbij aan een organisatie-expert, een mental coach of een ergonoom.
Ja, als u arbeidsongeschikt bent en in het buitenland verblijft dan moet u naar Nederland kunnen komen voor controle. Dit hoeft niet als u in het buitenland in het ziekenhuis ligt.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 548.

Bereken direct uw premie

Meer informatie

Meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeringskaarten helpen u om onze AOV verzekeringen te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzekeringskaart Royaal Plus AOV

Verzekeringskaart Royaal AOV

Verzekeringskaart Klaverblad AOV Flex

Verzekeringskaart Vangnet AOV

Laat u adviseren

Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Vraag advies aan een assurantieadviseur.

Vind een assurantieadviseur

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bereken en vraag aan