Echt helpen bij letselschade Letselschade is vaak heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop als je bijvoorbeeld na een ongeluk lang moet revalideren en misschien nooit meer de oude wordt. Juist dan willen we het verschil maken door goed en snel te helpen.

Echt helpen bij letselschade

Het duurt vaak lang tot een letselschade helemaal is afgewikkeld. Omdat letselschade zo’n impact op iemands leven heeft, heeft dit de aandacht van het Verbond van Verzekeraars.

Zo deden zij dit jaar onderzoek naar langlopende letselschades bij 75% van de Nederlandse letselschadeverzekeraars.

Onderzoek naar langlopende letselschades

In het onderzoek was er aandacht voor verschillende categorieën letselschade en is er gekeken hoe lang het duurt tot de schade is afgewikkeld. We scoren op alle gebieden beter dan gemiddeld. We zijn er natuurlijk heel blij mee dat het ons lukt om mensen die letselschade hebben snel te helpen. 

Steeds in gesprek zijn

We hebben dit bereikt door ons te focussen op de richtlijnen van de Gedragscode Behandeling Letselschades (GBL). Een belangrijk element hierin is dat we steeds in gesprek zijn met iemand die letselschade heeft. We stemmen steeds af wat we kunnen doen en of wat we doen past bij hoe het gaat met het slachtoffer. Lysbeth Stens legt uit hoe we in verschillende situaties echt kunnen helpen. Wat dat concreet betekent, hangt af van de ernst van iemand letsel.

"Bij licht letsel (bijvoorbeeld een kneuzing of eenvoudige botbreuk) besteden we veel aandacht aan het eerste gesprek met het slachtoffer en proberen we na het herstel de zaak snel af te wikkelen."

"Bij licht letsel (bijvoorbeeld een kneuzing of eenvoudige botbreuk) besteden we veel aandacht aan het eerste gesprek met het slachtoffer en proberen we na het herstel de zaak snel af te wikkelen. Als iemand zwaarder letsel heeft en naar verwachting niet binnen zes maanden zal herstellen, dan zorgen we voor een gesprek bij het slachtoffer thuis om samen een plan te maken over de behandeling van de letselschade. We willen in zo’n situatie een slachtoffer helpen om hem of haar zo veel mogelijk terug brengen in de situatie van voor het ongeval. Dat betekent dat we niet alleen een schadevergoeding betalen, maar ook hulp bieden bij bijvoorbeeld het hervatten van werk of het weer durven autorijden.

Bij zwaar letsel gaat het om slachtoffers die naar verwachting niet herstellen en zorg nodig hebben of die na twee jaar niet in staat zijn om hun werk en andere belangrijke aspecten van hun leven weer op te pakken. Sommigen zijn hun baan kwijt of kunnen het eigen bedrijf niet meer voortzetten, anderen hebben intensieve zorg nodig. Na twee jaar staan deze mensen voor een belangrijke beslissing om de zaak of te wikkelen of verder te zoeken naar andere mogelijkheden om beter te worden of een nieuwe invulling te geven aan werk en hun verdere leven.

Dan voeren we daar goede gesprekken over, helpen we waar dat kan en zorgen we voor een schadevergoeding die recht doet aan de belangen van alle partijen." 

Zo helpt Vanessa

Vanessa Wijnbergen helpt dagelijks mensen die met zwaar letsel te maken krijgen:

"In ons werk stellen wij het slachtoffer centraal. Wat kunnen wij voor dit slachtoffer in zijn of haar specifieke situatie betekenen? Zwaar letsel is letsel waarvan je naar verwachting niet meer zult herstellen. Denk bijvoorbeeld aan niet-aangeboren hersenletsel, een dwarslaesie, meervoudige complexe breuken.

Mensen die zwaar letsel oplopen, krijgen naast de impact op hun gezondheid en de onzekerheid over hun herstel, te maken met heftige, ingrijpende gebeurtenissen. Gebeurtenissen die een grote weerslag hebben op hun dagelijks leven en die doorgaans ook grote financiële gevolgen hebben. Ze verliezen bijvoorbeeld hun baan, inkomen, zelfstandigheid en hun sociale leven. De vooruitzichten zijn vaak onzeker."

"Juist in een situatie waarin je leven op zijn kop staat, omdat jij zelf of een dierbare ernstig gewond raakt of overlijdt, kunnen wij het verschil maken door mensen te zijn die mensen helpen."

lachende vanessa

"Denk aan ouders, van wie hun kind bij een ongeval ernstig hersenletsel oploopt, meervoudig gehandicapt raakt en levenslang zal moeten worden verzorgd. Of een ZZP- er die door zijn letsel zijn fysieke werkzaamheden niet meer kan uitoefenen en zal moeten worden omgeschoold. Een jong gezin waarvan de kostwinner bij een ongeval om het leven komt. Allemaal mensen zoals jij en ik, waarvan het leven in een fractie van een seconde veranderde.

In zulke heftige situaties helpen we op een empathische manier en met oog voor de mensen. Tegelijkertijd spelen er ook zakelijke en rationele inzichten. Hierin proberen wij als Klaverblad een goede balans te vinden."