Uw AOV en de belastingen Een AOV is minder duur dan u denkt. Zo kunt u de premie meestal aftrekken in uw belastingaangifte.

Uw AOV en de belastingen

U weet dat u als ondernemer kosten kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat geldt bijvoorbeeld voor al uw zakelijke verzekeringen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt echter niet als zakelijke verzekering, maar wel vaak als een persoonlijke inkomensverzekering gezien. Het goede nieuws is, dat de premie die u voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt in uw aangifte inkomstenbelasting dan kunt aftrekken als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

Daar staat tegenover dat de uitkering die u bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, belast is. De Belastingdienst heeft er een hele pagina met informatie over.

Betaalde AOV-premie aftrekbaar

De premie van uw AOV is vaak aftrekbaar, maar niet altijd. De Belastingdienst maakt daarbij wel verschil:

 • of u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) bent
 • of u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent

 • of u een verzekering met periodieke uitkering heeft

 • of u een verzekering met een uitkering ineens heeft

IB-ondernemer

U bent IB-ondernemer als u uw bedrijf heeft geregistreerd als:

 • Eenmanszaak

 • Firmant in VOF of CV

 • Maatschap

U kunt de betaalde AOV-premie aftrekken van uw inkomsten uit box 1 ‘Inkomen uit woning en werk’. Uw voordeel hangt samen met uw inkomen en de belasting die u hierover betaalt.

Directeur-grootaandeelhouder

U bent directeur-grootaandeelhouder (dga) als u uw bedrijf heeft geregistreerd als:

 • NV

 • BV

 • Vereniging, Stichting, Coöperatie

U kunt als dga een AOV afsluiten:

 • Als privépersoon: u verrekent de betaalde AOV-premie net als de IB-ondernemer met uw inkomsten in box 1. U staat dan als verzekeringnemer op de polis.

 • Via de onderneming: de premie is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Uw onderneming staat dan als verzekeringnemer op de polis. Voor een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid bent u dan afhankelijk van uw onderneming.

Ontvangen AOV-uitkering

Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, moet u belasting (loonheffing) betalen over de uitkering. Wij zijn wettelijk verplicht om de loonheffing in te houden. Daarom keren wij dus een nettobedrag uit.

Er is wel een uitzondering: als de verzekeringnemer een NV, BV, Vereniging, Stichting of Coöperatie is, dan houden wij geen loonheffing in. De verzekeringnemer moet dan zelf loonheffing betalen aan de Belastingdienst.

De Klaverblad AOV