Klaverblad Verzekeringen boekt in 2015 winst van € 18,3 miljoen

Klaverblad Verzekeringen sloot 2015 af met een nettowinst van € 18,3 miljoen. In 2014 was dat € 56,1 miljoen. Het lagere resultaat is voornamelijk het gevolg van lagere beleggingsresultaten. Het brutopremie-inkomen daalde van € 200,6 miljoen in 2014 tot € 190,6 miljoen in 2015. Wel stegen aan het einde van het jaar de aantallen nieuwe verzekeringen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015.

Het eigen vermogen steeg na toevoeging van de winst tot € 490,4 miljoen. Hiermee is het eigen vermogen ruim zeven keer zo groot als de solvabiliteitseisen van de Nederlandsche Bank. Met ingang van boekjaar 2016 wordt de solvabiliteit beïnvloed door de eisen van Solvency II, het Europese toezichtkader dat op 1 januari 2016 van kracht is geworden. Op basis van de zwaardere Solvency II-eisen is de verhouding tussen aanwezige en vereiste solvabiliteit nog steeds meer dan twee staat tot een. Dat lijkt relatief laag, maar omdat Klaverblad veel belegt in aandelen is de solvabiliteitseis relatief hoog.

Premie-inkomen

De daling van het brutopremie-inkomen komt voor een groot deel voor rekening van de schadeverzekeringen. De premie-inkomsten hiervan daalden met 9,4% tot € 81,3 miljoen. De belangrijkste oorzaak is dat Klaverblad in 2014 afscheid nam van personenautoverzekeringen met een beschermde premie. Dit leidde ook in 2015 nog tot een fors aantal opzeggingen. Het premie-inkomen voor andere schadeverzekeringen steeg wel.

Aan de jarenlange daling van het premie-inkomen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kwam in 2015 een einde. Hierdoor stegen de premie-inkomsten van medische verzekeringen met 0,9% tot € 41,2 miljoen. Het premie-inkomen voor levensverzekeringen daalde met 2,8% tot
€ 68,2 miljoen.

Meer nieuwe verzekeringen

Aan het einde van het jaar stegen de aantallen nieuwe verzekeringen. Dit lijkt begin 2016 door te zetten. Deze trend is voor een deel te verklaren door inspanningen van Klaverblad zelf. De afgelopen jaren heeft de verzekeraar zijn producten stukje bij beetje verbeterd, om zo gewoon goede verzekeringen te kunnen blijven aanbieden. Ook is gewerkt aan een vergroting van de naamsbekendheid, verbetering van de dienstverlening en het behouden van de goede relatie met assurantieadviseurs. “Dit alles lijkt nu vruchten af te werpen”, aldus de directie.

Daarnaast is de onrust in de verzekeringsmarkt een verklaring voor de toename. Sommige aanbieders kunnen door overnames, tegenvallende resultaten of de invoering van Solvency II niet meer dezelfde prijs-kwaliteitsverhouding bieden als vroeger. Andere aanbieders richten zich op specifieke deelmarkten en laten ‘de rest’ aan andere verzekeraars. “Klaverblad Verzekeringen blijft zich als vanouds richten op een breed palet aan verzekeringen en biedt daarbij zoveel mogelijk de kwaliteit en service die assurantieadviseurs en klanten verwachten.”