Feiten en cijfers over arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid is een ingewikkeld iets. Daarom zetten wij de cijfers en feiten op een rij.

Feiten en cijfers over arbeidsongeschiktheid

Er is in de politiek veel te doen over ondernemers en arbeidsongeschiktheid. Politici hebben de indruk dat ondernemers niks hebben geregeld voor het geval ze arbeidsongeschiktheid raken. Maar is dat ook zo? En hoe belangrijk is het eigenlijk om iets te regelen? Werknemers hoeven hiervoor niets te regelen, omdat zij automatisch verzekerd zijn via hun werkgever.

Er is meer dan genoeg onderzoek gedaan naar de ondernemer en arbeidsongeschiktheid. We zetten wat cijfers op een rij.

Hoeveel ondernemers hebben een AOV?

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat steeds minder ondernemers zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid: zowel zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) als zmp’ers (zelfstandigen met personeel). Slechts 1 op de 5 ondernemers heeft een AOV. Verzekerde zzp’ers en zmp’ers droegen een even groot deel van hun bruto-ondernemersinkomen af aan AOV-premie (6,7%).

2016 2013
Aantal zzp'ers 895.000 813.000
% zzp'ers met een AOV 19% 22%
Aantal zmp'ers 289.000 284.000
% zmp'ers met een AOV 32% 35%

Zzp’ers met een AOV verdeeld naar leeftijd

Verder komt naar voren dat vooral ondernemers jonger dan 25 jaar en ouder dan 65 jaar zich het minst vaak verzekeren.

Zzp met een AOV (2016) Zzp met een AOV (2013) Zmp met een AOV (2016) Zmp met een AOV (2013)
Jonger dan 25 jaar 6,9% 12,3% 9,6% 16,5%
25 tot 45 jaar 20,9% 25,4% 35,3% 39,3%
45 tot 65 jaar 19,9% 20,7% 33,2% 33,5%
65 jaar en ouder 0,8% 0,4% 1,4% 0,5%

Zzp’ers met een AOV verdeeld naar sector

Ook is te zien in dat ondernemers in alle sectoren steeds minder het nut en belang inzien van een AOV. Ondernemers in de bouw sluiten het vaakst een AOV (32%). Dat is niet zo heel verwonderlijk omdat het zwaar werk is. Ondernemers in de sector cultuur, recreatie en overige diensten sluiten het minst vaak (8%) een AOV.

Zzp (2016) Zzp (2013) Zmp (2016) Zmp (2013)
Bouwnijverheid 31,8% 38,5% 41,9% 44,9%
Financiële dienstverlening 30,1% 30,8% 35,6% 37,1%
Landbouw, bosbouw en visserij 27,7% 31,3% 37,8% 39,5%
Nijverheid en energie 22,9% 27,1% 34,9% 36,3%
Zakelijke dienstverlening 21,6% 24,5% 37,3% 39,2%
Informatie en communicatie 19% 20,9% 28,8% 31,3%
Overheid en zorg 17,8% 18,7% 58% 59,1%
Verhuur en handel van onroerend goed 15,2% 17,3% 29,4% 30,3%
Handel, vervoer en horeca 12% 14,6% 23,1% 25,8%
Cultuur. recreatie en overige diensten 7,6% 9,4% 24,8% 28,5%

Redenen om geen AOV te sluiten

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, deed onderzoek naar de redenen van ondernemers om geen AOV te sluiten.

  • Ze vinden een AOV te duur.

  • Ze hebben eigen reserves.

  • Ze kunnen terugvallen op partner of familie.

  • Schatten de kans op arbeidsongeschiktheid heel klein.

Oorzaken van arbeidsongeschiktheid onder ondernemers

Ook bracht Adfiz in beeld hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is. 50% van de ondernemers tussen 35 en 65 jaar is langer dan 90 dagen arbeidsongeschikt geweest. 14% is zelfs langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt.

De veelvoorkomende oorzaken zijn:

  • 80% raakt arbeidsongeschikt door een ziekte. Dat zijn vooral klachten aan het bewegingsapparaat en psychische klachten.

  • 20% raakt arbeidsongeschikt door een ongeval tijdens het sporten, in en om het huis of bij een verkeersongeluk.

Gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Voor een ondernemer zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid groot. Niet kunnen werken betekent geen inkomen. Bij een korte arbeidsongeschiktheid is terugvallen op eigen reserves wellicht nog te overzien, maar als uw arbeidsongeschiktheid al langer dan twee jaar duurt. Heeft u al eens uitgerekend hoeveel geld u daarvoor nodig heeft?

Is een AOV echt zo duur?

En draai het sommetje eens om. Veel ondernemers vinden een AOV duur. Maar hoeveel kost het u nu werkelijk per uur dat u werkt?

We rekenen het in grote lijnen voor u uit

Een 45-jarige timmerman met een inkomen van € 50.000,- sluit een AOV met verzekerd bedrag van € 40.000,-. Bij de Klaverblad Royaal Plus AOV komt dat neer op een premie vanaf € 458,- per maand. Met een inkomen van € 50.000,- (en zonder rekening te houden met andere financiën), valt hij daarmee in box 1 en betaalt hij 38,10% belasting (belastingjaar 2019).

De premie is dan 61,9% x € 458,- = € 283,50 per maand, omdat de premie aftrekbaar is bij zijn belastingaangifte. Deze ondernemer werkt gemiddeld 150 uur per maand (52 weken -/- zes vrije weken (vakantie en vrije dagen) x 40 uur : 12 maanden). Zijn AOV zou hem dan nog geen € 2,- uur per gewerkt uur kosten.

Hoe dit echt voor iedere ondernemer uitpakt, is uiteraard afhankelijk van het totale financiële plaatje van iedere ondernemer. Een adviseur kan dit voor u uitrekenen.

De Klaverblad AOV