Hagel- en stormschade melden Uw hagel- en/of stormschade kunt u direct online melden via een speciaal stormschadeformulier voor schade aan uw auto of schade aan uw inboedel of woonhuis.

Hagel- en stormschade melden

Heeft uw schade aan uw auto, inboedel of woonhuis door storm of hagel? U kunt uw schade direct online melden via een speciaal formulier voor stormschade aan uw auto of stormschade aan uw inboedel of woonhuis.

Informatie die wij nodig hebben

  • Foto's van de schade

  • Schatting van de kosten voor herstel

Let op: bewaar de beschadigde voorwerpen

Snel uw schademelding regelen

De online schadeformulieren helpen ons om zo snel mogelijk uw schademelding op te pakken. Bij het invullen van het formulier krijgt u meteen antwoord op vragen zoals ‘Kan ik de schade direct zelf laten herstellen?’.

Bij een grote schade graag bellen

Heeft u een grote schade aan uw inboedel of woonhuis, waarbij bijvoorbeeld asbest is vrijgekomen, wilt u ons dan direct bellen op 079 - 3 204 410? Dan kunnen wij meteen de juiste voorzorgsmaatregelen laten treffen om erger te voorkomen.

Andere situaties waarin u ons beter kunt bellen zijn:

  • Wateroverlast door veel regenwater in de woning

  • Uw huis/kelder is ondergelopen (u staat tot uw enkels in het water)

  • Het dak is van uw huis gewaaid

  • Er is een boom/zware tak op uw huis gevallen en heeft aanzienlijke schade veroorzaakt

  • Zonnepanelen zijn van uw dak gewaaid

Direct schade melden

Stormschade aan uw auto melden

Stormschade aan uw inboedel of woonhuis melden

Meer over stormschade