Een jaar na dato… zware overstromingen in Limburg Juli 2021

Het is inmiddels een jaar geleden dat Limburg getroffen werd door zware overstromingen. We blikken terug op deze afschuwelijke tijd.

Accountmanager Limburg Marco Rapmund:

”Al vrij snel drong het tot mij door dat de extreme regenbuien en overstromingen in Limburg een gigantische impact hadden. In korte tijd was er enorm veel schade ontstaan. Ook in België en Duitsland was de situatie zeer ernstig. De beelden staan nog steeds in mijn geheugen gegrift.

Veel onduidelijkheid voor gedupeerden

Voor gedupeerden was er in eerste instantie ook veel onduidelijkheid over de exacte dekking. Een draaiboek voor een dergelijke catastrofe was bij geen enkele verzekeraar voorhanden. In totaal hebben alle verzekeraars gezamenlijk zo’n 25.000 schademeldingen ontvangen en schat het Verbond de totaal verzekerde schade op zo’n 160 tot 250 miljoen euro. Merendeel particulier. Dat zegt wel iets over de omvang van deze watersnoodramp.”

Pauline Lummen, klant van Klaverblad:

“Ik woon in Westbroek en ging die middag tegen 17:30 uur de hond uitlaten. Ik zag dat de putten volliepen op het erf van mijn buurman, iets wat je normaal nooit ziet. Ik liep terug naar huis en zag hoe hoog het water in de sloot al stond. Het water kwam op een gegeven moment van voor, achter en opzij. En het bleef komen tot mijn huis letterlijk volliep rond 21:20 uur die avond. We hebben deuren afgesloten, meubels hoog gezet, en de stroom uitgezet toen we echt weg moesten. Als zoiets je overkomt, moet je ook handelen richting je verzekering, maar ik wist niet welke stappen ik moest zetten. Via een centraal alarmnummer heb ik vrijdag melding gedaan.

Op maandagochtend sprak ik mijn verzekeringsadviseur (Patricia, red.) en kregen we toestemming om puin te gaan ruimen. De vrijdag erna kwam de schade-expert namens Klaverblad. Toen dacht ik: dit is een stapje verder. Ik ben blij dat mijn adviseur mij ooit op deze verzekering heeft gewezen. Ik sprak regelmatig andere gedupeerden die totaal geen duidelijkheid hadden over hun schade. Ook had ik ondertussen gehoord dat ik een contra-expert kon inschakelen. Carla, mijn contactpersoon vanuit Klaverblad, gaf aan dat dit inderdaad gebruikelijk is bij grote schades. We kregen akkoord op onze schadeclaim op inboedel en opstal. Zo’n opluchting!”

Hulpvaardig en praktische oplossingen

Marco: “Wat ben ik nog steeds trots op Klaverblad en op onze collega’s die vanuit hun rol, of geheel spontaan, hulpvaardig in praktische oplossingen zijn gaan denken. Dit ontstond vanuit een soort vanzelfsprekendheid en intrinsieke motivatie die niet te beschrijven is, maar zeker eer doet aan ons streven om de meest menselijke verzekeraar te zijn. Op afstand heb ik contact onderhouden met de verzekeringsadviseurs om hen en hiermee onze gezamenlijke klanten, een hart onder de riem te steken. Ik werd op de hoogte gehouden van de actuele situatie en vertelde ze dat we er als Klaverblad voor de adviseurs en zijn of haar klanten zouden zijn. Zoals bij ons past.

Klaverblad in actie

Klaverblad toonde medeleven via de website, extranet en social media en wees op de kortste weg naar het melden van een schade.

Verzekeringsadviseurs kregen ook de mogelijkheid om hun klanten een toezegging te doen van 2.500 euro zodat ze direct konden beginnen met opruimen, schoonmaken of herstel. Het melden van de schade kon op een later moment, als er meer tijd voor was.

We maakten echt het verschil

Marco: “Van veel verzekeringsadviseurs hebben we in die periode, maar ook achteraf, complimenten gekregen voor de wijze waarop we hebben gehandeld rondom de situatie in Limburg. In veruit de meeste gevallen stelden we schades snel vast en keerden we uit. Ook echt hulde voor onze collega’s op de schadeafdeling. Zij maken samen met de verzekeringsadviseurs écht het verschil. Zeker tijdens deze gebeurtenis.”

Patricia van Laar, verzekeringsadviseur van Pauline Lummen en zelf klant:

“Ook ik wist niet hoe Klaverblad in die crisistijd ging handelen. Ik hield zelfs rekening met het scenario dat we thuis niks meer zouden hebben: want een overstroming betekent vaak geen dekking. Dus ik belde vrijdag meteen met ons kantoor. Daar hoorde ik: “We gaan niets afwijzen.” Dat is zo belangrijk! Want het betekent dat je schade-experts kunt langs sturen en zaken in werking kunt zetten voor klanten. Zodra het schadebedrag akkoord is, moet het nog administratief afgehandeld worden. Ook dit is prima gegaan. Daarover had ik weer contact met Carla. Het feit dat je belt en naar één persoon kunt vragen, dat schept duidelijkheid in een situatie waarin veel niet duidelijk is.”Inhoud highlight blok

Door klimaatverandering vaker overstromingen

Marco: “Ik hoop dat een ramp van deze omvang ons land - en Limburg in het bijzonder - niet nog eens treft. De verwachting is echter dat hevige regenval door de klimaatverandering vaker gaat voorkomen. Wat wederom tot zware overstromingen kan leiden. Ook dan staan we bij Klaverblad allemaal weer klaar om te helpen! En gelukkig is onze organisatie voldoende flexibel en wendbaar gebleken om dergelijke extreme situaties, ook in de nabije toekomst, aan te kunnen.”