Jaarcijfers 2020 Klaverblad Verzekeringen: premiegroei en verbeterd technisch resultaat

Net als voor iedereen stond het jaar 2020 voor Klaverblad Verzekeringen in het teken van corona. Ondanks dat realiseerde Klaverblad een mooie premiegroei en een verbetering van het technisch resultaat. Algemeen directeur Peter Paul Barth: “ In het eerste kwartaal hadden we last van sterke onrust op de financiële markten en van enkele stormen. In de rest van het jaar zagen we gelukkig herstel en daardoor kunnen we op het financiële vlak tevreden terugkijken. Daarnaast zijn we vooral blij dat we, ondanks corona, de dienstverlening op peil hebben kunnen houden. Samen met onze assurantieadviseurs hebben we veel klanten kunnen helpen. We zijn trots op hoe goed onze medewerkers de overstap naar het thuiswerken hebben gemaakt.”

Kernpunten jaarcijfers 2020

  • De premie is gegroeid tot aan de grens van € 200 miljoen. Barth: “daarmee hebben we groeiambitie voor 2020 waargemaakt en liggen we op koers voor onze lange termijn-ambities”. Alle branches hebben bijgedragen aan deze groei.
  • De solvabiliteit is robuust: 337% voor Klaverblad Verzekeringen en 183% voor Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij. Vanwege de groei van de portefeuille en de uprisking van de beleggingsportefeuille is de solvabiliteit in lijn met de verwachtingen gedaald.
  • Het nettoresultaat is € 2,3 miljoen positief. De winstgevendheid van de schadeportefeuille is in 2020 aanzienlijk verbeterd door bijstellingen in de portefeuille en kostenbeheersing. De coronacrisis heeft per saldo beperkt invloed gehad op de schadelast maar verschilt per branche.
  • De combined ratio is gedaald van 106% naar 98 %. “Het streven is om deze onder de 100% te houden. Daarvoor investeren we in de komende jaren in een nieuw backofficesysteem. Zo werken we aan een hoge tevredenheid bij onze klanten en assurantieadviseurs en tegelijkertijd aan een gezonde bedrijfsvoering” aldus Barth.
  • De verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. is per 31 maart 2020 een feit en nu ligt de focus volledig op schade- en inkomensverzekeringen. Barth: “Wij zien in deze branches nog genoeg groeimogelijkheden.”

Vooruitblik

Klaverblad kijkt positief vooruit. Barth: “We hebben in 2020 onze 170e verjaardag gevierd en kijken met vertrouwen naar de toekomst. We willen ons blijven onderscheiden als menselijke verzekeraar. Wat we bij Klaverblad echt belangrijk vinden, is dat we de mens achter de verzekeringsvraag zien en de behoefte die hij of zij heeft. We zijn er om hem of haar te helpen. Verzekeren draait om vertrouwen. We willen ons verbinden met mensen en echte verbinding is alleen mogelijk als er onderling vertrouwen is. In ons dagelijks werk willen wij hiervoor het bewijs leveren. “

In deze kerncijfers ziet u in één oogopslag de belangrijkste financiële cijfers en een paar andere interessante cijfers. Lees hier het volledige jaarverslag.

kerncijfers 2020