Klaverblad introduceert nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klaverblad Verzekeringen introduceert een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering: de Royaal Opstap AOV. Deze verzekering heeft een uitkeringsduur van maximaal vijf jaar. Hierdoor is de premie flink lager dan bij een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanaf 16 februari is het mogelijk om de Royaal Opstap AOV aan te vragen. Dit kan via een assurantieadviseur of op klaverblad.nl.

Waarom de Royaal Opstap AOV?

“Sommige ondernemers kunnen zich een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een langere uitkeringsduur niet veroorloven of vinden deze simpelweg te duur”, zegt Peter Paul Barth, directeur van Klaverblad Verzekeringen. “Omdat wij deze groep toch de mogelijkheid willen bieden om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, hebben wij de Royaal Opstap AOV ontwikkeld.”

De Royaal Opstap AOV kan een goede oplossing zijn voor bijvoorbeeld startende ondernemers, kleine zelfstandigen of zzp’ers.

Gemakkelijk overstappen

Een klant kan zijn Royaal Opstap AOV binnen drie jaar zonder gezondheidswaarborgen omzetten naar een verzekering met een langere uitkeringsduur.

Arbeidsongeschiktheid voor eigen beroep

De Royaal Opstap AOV is een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering. Een uitkering baseren we op de mate waarin de klant zijn eigen werk niet meer kan doen.

Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Klaverblad Verzekeringen.