Premie-inkomen Klaverblad Verzekeringen stabiel in 2013

Hoewel Nederland vorig jaar officieel uit de recessie kwam, was er voor Klaverblad Verzekeringen in 2013 nog geen sprake van herstel van de normale marktomstandigheden, meldt de directie in het zojuist verschenen jaarverslag. Toch is de onderlinge uit Zoetermeer niet ontevreden. Het bruto premie-inkomen is vorig jaar met € 205,9 miljoen nagenoeg stabiel gebleven. “Een bevredigend resultaat, dat vooral is toe te schrijven aan de focus op kwaliteit", aldus het jaarverslag.

Na belastingen resteerde voor Klaverblad vorig jaar een winst van € 39,5 (€ 57,9) miljoen. Die winst werd in 2012 nog opgestuwd door uitzonderlijk goede beleggingsresultaten. Ook minder goede cijfers bij motorrijtuigenverzekeringen speelden een rol bij de gedaalde winst in 2013.

Premie-inkomen

Lichtpuntje bij motorrijtuigenverzekeringen was dat er vorig jaar een einde kwam aan de jarenlange krimp van het premie-inkomen. Dat nam weer toe tot € 45,8 (2012: € 44,8) miljoen. De bruto premies voor brandverzekeringen daalden echter licht van € 33,6 miljoen naar € 32,6 miljoen. De bruto premies in de overige schadebranches bleven stabiel op € 13,6 miljoen. Verder had Klaverblad aan het einde van 2013 de productie van nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen weer op peil.

Concurrentie

Uitvaartverzekeringen en tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen zijn de belangrijkste levenbranches voor Klaverblad. Beide portefeuilles zijn in 2013 wat gekrompen. Het premie-inkomen uit tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen bleef last houden van sterke concurrentie en de gestagneerde verkoop van woningen. Per saldo resulteerde dit in een premie-inkomen bij levensverzekeringen van € 72,7 (2012: € 73,5) miljoen. “Als we zouden corrigeren voor het feit dat nieuwe verzekeringen gesloten worden zonder ingebouwde provisie voor de assurantieadviseur, dan zou sprake zijn van een beperkte groei”, aldus de Klaverblad-directie in het jaarverslag.

Vermogen

Klaverblad heeft de winst in zijn geheel toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hierdoor is toegenomen tot € 416 miljoen. Hiermee voldoet de verzekeraar ruimschoots (6,5 keer) aan de door De Nederlandsche Bank gestelde solvabiliteitseisen. “Wij zien een ruime solvabiliteit als een extra garantie voor continuïteit en een factor die bijdraagt aan een goede uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijf”, aldus de directie.