Directie en raad van commissarissen

Klaverblad Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringsbedrijf. Al vele jaren bepalen wij ons beleid volledig zelfstandig onder leiding van een ervaren directie en raad van commissarissen.

Directie

De statutaire directie is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken bij Klaverblad Verzekeringen. De directeuren zijn:

Peter Paul Barth

Jordi van Irsen

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie. De raad van commissarissen bestaat geheel uit onafhankelijke personen. De leden van de raad van commissarissen zijn:

  • drs. A.F.J. (Albert) Bakker (voorzitter)
  • ir. E. (Edwin) Velzel
  • drs. A.P. (Annemarie) Mijer-Nienhuis AAG RBA
  • drs. J.M. (Jacqueline) Niessen

Reglementen

In de reglementen leest u meer over onder andere de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de directie en raad van commissarissen.