Duurzaam beleggingsbeleid

Klaverblad Verzekeringen beheert voor honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Een groot deel daarvan is bedoeld om uit te keren aan onze verzekerden. We willen altijd kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Bij Klaverblad draait het namelijk om mensen en we willen mensen helpen met geld op het moment dat het nodig is. Dat is het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer.

Duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen hand in hand gaat met financieel rendement. Vanuit onze coöperatieve achtergrond én onze waarden (fair, vakkundig, oprecht, ondernemen en attent) willen we duurzaam en verantwoord beleggen. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid maken we dan ook duurzame keuzes, ook in onze beleggingen.

Ethisch kader

De basis van ons beleggingsbeleid is dat bedrijven en landen waarin Klaverblad belegt aan onze sociaal-ethische principes moeten voldoen. Deze principes zijn gebaseerd op een aantal internationale richtlijnen, beginselen en verdragen, waaronder de Principles for Responsible Investment (PRI), de Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen. De principes zijn ons uitgangspunt voor onze beleggingen en beslaan alle SDG’s. Bedrijven en landen die niet aan deze principes voldoen, gedragen zich volgens ons onethisch.

In ons beleid leest u op welke vier duurzame thema's wij ons richten en aan welke Sustainable Development Goals (SDG) deze gekoppeld zijn.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Vanuit onze missie, visie en waarden hebben we vier duurzame thema’s benoemd die passen bij wie we zijn. Deze thema’s hebben we vervolgens gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

  1. Klimaatverandering - SDG 13 (klimaatactie) en SDG 7 (betaalbare en duurzame energie)
  2. Biodiversiteit - SDG 14 (leven in het water) en SDG 15 (leven op het land)
  3. Water – SDG 6 (schoon water en sanitair)
  4. Circulariteit – SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie)

Duurzaam beleggingsbeleid

Hoe we deze doelen gaan halen?

Lees verder op de pagina Van beleid naar actie