Beloningsbeleid

Klaverblad heeft een integere en beheerste bedrijfsvoering die toekomstbestendig is. We beheersen risico’s en zorgen voor een zorgvuldige en integere behandeling van klanten en medewerkers. Als coöperatieve verzekeraar hebben we een maatschappelijke rol te vervullen. We nemen risico’s over van burgers en bedrijven die ze niet zelf kunnen dragen. We gaan dan ook zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde middelen.

Beheersing kosten

Het beloningsbeleid van Klaverblad is erop gericht om als aantrekkelijke werkgever goede mensen aan te trekken en aan ons te binden. Ons beloningsbeleid draagt bij aan beheersing van de kosten zodat onze bedrijfsvoering toekomstbestendig is. De periodiek uitgevoerde beloningsbenchmark voor medewerkers, directie en de RvC van Klaverblad, geven een reëel beeld van de verhouding tussen onze beloningen ten opzichte van de financiële dienstverlening en onze rol binnen de samenleving als coöperatieve verzekeraar. We hebben als coöperatie een beperkt winstoogmerk.

Integer gedrag richting klanten en collega’s

Ons beloningsbeleid is beheerst en daarmee vermijden we prikkels, die mogelijk aanzetten tot het nemen van risico’s en niet integer gedrag richting klanten en collega’s. We kennen dan ook geen koppeling tussen beoordeling en beloning, noch prestatie gedreven variabele beloning. Mensen die mensen helpen als het ertoe doet. Daar staan we voor.

Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling

Bij de vaststelling van het beloningsbeleid is nadrukkelijk rekening gehouden met de coöperatieve identiteit van Klaverblad en onze waarden. Dat betekent dat we duurzame inzetbaarheid belangrijk vinden en inzetten op ontwikkeling van individu en bedrijf. We willen onze medewerkers gewoon marktconform betalen. Dat vinden we fair. De aantrekkingskracht van Klaverblad als werkgever komt vanuit de totaalpropositie. Hiermee stimuleren wij medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van onze klanten en andere stakeholders.

Totaalpropositie Klaverblad

De beloning bij Klaverblad is een onderdeel van een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat bestaat uit:

  • Passende primaire en secundaire beloning
  • Sociaal en maatschappelijk relevant werk
  • Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling
  • Werk- privé balans
  • Goede werkomgeving met goede faciliteiten
  • Ruimte voor verbetering en vernieuwing
  • Zelfstandigheid en flexibiliteit in je werk
  • Goede collegiale werksfeer