Een betere wereld begint dichtbij Madelon Moorlag, Manager Vermogensbeheer, vertelt over de keuzes van Klaverblad rond het thema Duurzaam ondernemen.

Een betere wereld begint dichtbij

Klaverblad beheert voor honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Een groot deel daarvan is bedoeld om uit te keren aan onze verzekerden. We willen altijd kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Dat is het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer. In dit interview vertelt onze Manager Vermogensbeheer, Madelon Moorlag, meer over duurzaam ondernemen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

“De ondertekening van het Commitment aan het nationaal klimaatakkoord heeft bij ons een beweging op gang gebracht die verder gaat dan het klimaat. We hebben bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe we in onze organisatie duurzaam ondernemen en dit gekoppeld aan een aantal Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de sdg’s) van de Verenigde Naties. De komende tijd denken we na op welke sdg’s we ons specifiek willen richten en stellen we een duurzaamheidsbeleid op. Dat is iets waar we de hele organisatie bij betrekken.”

Sustainable Development Goals Nederland

Meer weten over hoe wij duurzaam en verantwoord beleggen?

In ons beleggingsbeleid leest u op welke vijf duurzame thema's wij ons richten en aan welke Sustainable Development Goals (SDG) deze gekoppeld zijn.

Beleggingsbeleid

Impact dichtbij

“We doen al heel veel, nog zonder dat we er specifiek duurzaam beleid op hebben gemaakt. Vanuit hoe we zijn, maken we al heel wat duurzame keuzes. ‘Onbewust bekwaam’ zou je kunnen zeggen… Dat is eigenlijk ook wel logisch: We zetten mensen centraal in wat we doen en daarom vinden we het belangrijk om bij te dragen aan een prettige samenleving. We willen impact hebben waar we dat kunnen: vooral dichtbij huis.”

Interview Madelon Moorlag vermogensbeheer

Madelon Moorlag - Manager Vermogensbeheer

"We willen impact hebben waar we dat kunnen: vooral dichtbij huis."

“Een voorbeeld zijn onze kerstdonaties van afgelopen december. Voor het eerst kregen collega’s de mogelijkheid om te kiezen tussen een traditioneel kerstpakket en een donatie aan een goed doel. Heel wat collega’s kozen voor het laatste en zo hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het mooie werk van vijf verschillende goede doelen. Verder zijn we inmiddels al tien jaar actief als sponsor en op dit moment hoofdsponsor van meer dan veertig lokale verenigingen. Juist omdat die verenigingen zo’n belangrijke, samenbindende rol in de maatschappij hebben. “

“Ook in ons eigen gebouw nemen we duurzame beslissingen. We hebben dan ook een A-label. Zo liggen er zonnepanelen op het dak, laten we het afval milieuvriendelijk recyclen en hebben we gekozen voor een cateraar in ons bedrijfsrestaurant die nauwelijks afval produceert.”

Anders denken, andere keuzes

“We vinden het vanzelfsprekend om op verantwoorde wijze te ondernemen en vragen dat ook van onszelf. Dat geldt ook voor ons beleggingsbeleid. We vinden het logisch dat de premies, als onderdeel van het verzekeringsproduct, op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze worden belegd. Op het wereldtoneel zijn wij weliswaar een kleine speler met beperkte directe impact, maar het ‘do good’-beleggingsprincipe past naadloos bij onze kernwaarden. Vanuit deze kernwaarden en met onze coöperatieve achtergrond willen en kunnen wij een belangrijke rol spelen bij het uitdragen van het belang van duurzaam en verantwoord beleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen meer dan ooit hand in hand gaan met een gezond risico- en rendementsprofiel. Vooruitlopend op het nieuwe duurzame beleggingsbeleid hebben we al impact. Zo hebben we alle wapens uitgesloten in onze beleggingsstrategie. Deze keuze maken we omdat mensen bij ons centraal staan; dergelijke beleggingen passen niet bij Klaverblad. Ook tabaksproducenten en bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige schendingen van de UN Global Compact sluiten we uit.“

“We zijn weliswaar te klein om op eigen kracht in dialoog te gaan met bedrijven waar we in beleggen, maar we kunnen ons wel aansluiten bij anderen om zo ons stemrecht bewuster te gebruiken. Dat is iets waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. We hebben in het afgelopen jaar onze CO2-uitstoot al fors afgebouwd. We hebben ervoor gekozen om meer spreiding in onze beleggingen aan te brengen en olie is daardoor een veel kleiner deel van onze beleggingsportefeuille gaan uitmaken. Dat scheelt.”