Vaststellingsovereenkomst: waar moet je op letten? Als je een vaststellingsovereenkomst ondertekent, stem je in met je eigen ontslag. Wat houdt dit in? Rechtsbijstandadviseur mr. C.L. Toonen legt het uit.

De vaststellingsovereenkomst

Als je werkgever je een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) overhandigt, dan is er een aantal belangrijke dingen waar je op moet letten. Zo moet de vaststellingsovereenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoen om een WW-uitkering aan te vragen. Ook afspraken over bijvoorbeeld een (transitie)vergoeding, het niet handhaven van een concurrentiebeding en het vrijstellen van werkzaamheden vind je mogelijk terug in een vaststellingsovereenkomst.

Waarom krijg ik een vaststellingsovereenkomst?

Een werkgever overhandigt je een vaststellingsovereenkomst als zij het dienstverband met wederzijds goedvinden wil beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst bevestigen jullie onder welke voorwaarden het dienstverband eindigt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je werkgever je een vaststellingsovereenkomst overhandigt. Bijvoorbeeld:

 • De arbeidsrelatie tussen jou en je werkgever is verstoord
 • Je functioneert onvoldoende volgens je werkgever
 • Je bent langer dan twee jaar ziek
 • Bedrijfseconomische redenen

Heb ik recht op een WW-uitkering met een vaststellingsovereenkomst?

Wil je na het beëindigen van je dienstverband aanspraak maken op een WW-uitkering? De vaststellingsovereenkomst moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen.

Redenen voor het beëindigen van het dienstverband

Voor het ontvangen van een WW-uitkering moet er in de vaststellingsovereenkomst staan wat de reden is om het dienstverband te beëindigen. Geldige redenen zijn:

 • Verschil van inzicht
 • Je bent langer dan twee jaar ziek
 • Bedrijfseconomische redenen

Met wederzijds goedvinden

Als je dienstverband vanwege een van de bovenstaande redenen wordt beëindigd, dan moet er in de vaststellingsovereenkomst ook staan dat je werkgever deze beëindiging heeft voorgesteld. En dat je door de situatie zelf ook tot de conclusie bent gekomen dat het beëindigen van het dienstverband onvermijdelijk is.

Geen dringende reden

In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat de beëindiging van je dienstverband geen dringende reden (artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek) heeft en dat je geen verwijt van de ontstane situatie kan worden gemaakt.

De juiste opzegtermijn

Tot slot moet de juiste opzegtermijn worden gehanteerd. Pas na deze opzegtermijn kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Volgens de wet is de opzegtermijn:

 • 1 maand als je minder dan 5 jaar bij je werkgever werkt
 • 2 maanden als je tussen de 5 en 10 jaar bij je werkgever werkt
 • 3 maanden als je tussen de 10 en 15 jaar bij je werkgever werkt
 • 4 maanden als je 15 jaar of meer bij je werkgever werkt

Voorbeeld:

Je bent 6 jaar en 4 maanden geleden bij je werkgever in dienst getreden. Er geldt dan een opzegtermijn van 2 maanden. Op 15 mei onderteken je een vaststellingsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst wordt tegen het einde van de maand opgezegd; de maand mei in dit geval. De maanden juni en juli gelden daarom als opzegtermijn. Vanaf 1 augustus kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Als je met je werkgever afspreekt dat je dienstverband eerder dan 1 augustus eindigt, dan ontvang je in de tussenliggende periode geen loon en ook geen uitkering.

Wat moet er nog meer in een vaststellingsovereenkomst staan?

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst vindt plaats met wederzijds goedvinden. Toch kun je van slag zijn door deze situatie. Het is dan ook menselijk om vanzelfsprekende dingen over het hoofd te zien. Wel is het belangrijk dat in ieder geval deze dingen in de vaststellingsovereenkomst staan:

 • De naam en het adres van je werkgever
 • Je eigen naam en adres
 • De datum van beëindiging van je dienstverband
 • De datum van de eindafrekening van je dienstverband
 • De plaats en datum waarop jij en je werkgever de overeenkomst hebben ondertekend
 • Dat je een bedenktermijn van 14 dagen hebt*
 • Dat jij en je werkgever elkaar over en weer finale kwijting verlenen na het uitvoeren van de afspraken zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst

* Je werkgever is verplicht om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden dat je 14 dagen bedenktijd hebt. Je kunt de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen ontbinden. Dit doe je door middel van een aangetekende brief, gericht aan je werkgever. Als je werkgever dit recht niet in de vaststellingsovereenkomst heeft opgenomen, dan heb je een bedenktijd van 21 dagen.

Andere afspraken in een vaststellingsovereenkomst

Jij en je werkgever kunnen in de vaststellingsovereenkomst verder afspraken maken over onder andere:

 • De hoogte van een transitievergoeding (beëindigingsvergoeding)
 • Afspraken over je pensioen
 • Wel of geen vrijstelling van werkzaamheden
 • Hoe je vakantie uren betaald of verrekend worden
 • Het wel of niet terugbetalen van eventuele opleidingskosten
 • Een positief getuigschrift
 • Het inleveren van bedrijfseigendommen
 • Het geheimhouden van bedrijfsinformatie en in de vaststellingsovereenkomst gemaakte afspraken
 • Het (niet) handhaven van een eventueel concurrentie-/relatiebeding

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als je door je werkgever ontslagen wordt, dan heb je in principe recht op de transitievergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding niet wettelijk verplicht. Wel kunnen jij en je werkgever overeenkomen dat je de transitievergoeding ontvangt. En ook kunnen jullie over (de hoogte van) een vergoeding onderhandelen. Je onderhandelingspositie wordt hierbij onder andere bepaald door de reden waarom je werkgever je een vaststellingsovereenkomst heeft overhandigd, de voorwaarden die hierin zijn opgenomen en de inzet van je werkgever om bijvoorbeeld je functioneren te verbeteren.

Hulp van een deskundige

Als je vaststellingsovereenkomst niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan dat van grote impact zijn op je aanvraag van een WW-uitkering. Het is daarom belangrijk dat je de vaststellingsovereenkomst door een deskundige laat controleren. Deze deskundige kan u dan gelijk adviseren over je onderhandelingspositie.

Heb je bij ons een rechtsbijstandverzekering? Neem bij vragen gerust contact met ons op via telefoonnummer 079 – 3 204 816. We helpen je graag!

Dit artikel is geschreven door mr. C.L. Toonen

Krijg rechtshulp van een juridisch expert

Bij Klaverblad helpen we u graag gewoon goed als u een juridisch probleem heeft. Daarom krijgt u altijd gelijk een juridisch expert aan de lijn. Vraag uw adviseur naar onze rechtsbijstandverzekering.

Zoek een adviseur