Schade door extreme regen Extreme regenval kan voor wateroverlast zorgen. En dan zorgt weer voor schade.

Schade door extreme regen

Heftige regenbuien zorgen voor veel wateroverlast. Ondergelopen fietstunnels en straten zorgen voor gevaarlijke situaties. Evenementen worden afgelast. En met een beetje pech loopt het rioolwater via het toilet je huis in.

 

Dat er meer overlast is dan honderd jaar geleden komt doordat de buien heftiger zijn en er dus meer neerslag in een korte tijd valt. En omdat er minder groen is. Een betegelde ondergrond laat regenwater minder goed door. Ons riool kan die heftige neerslag niet in zo’n korte tijd verwerken.

Wateroverlast en schade

De extreme regenbuien zijn niet alleen hinderlijk, maar kosten ook veel. Zo zijn de kosten voor schade aan woonhuizen door de felle hoosbuien in mei dit jaar geschat op zo’n € 10 miljoen. Daar komt dan nog de schade aan auto’s, andere voertuigen, bedrijven en de landbouwsector bij. En dan te bedenken dat zo’n regenbui steeds vaker gaat voorkomen.

Bedrijfsschade door wateroverlast

Ook bedrijven hebben last van de heftige neerslag. Oogsten mislukken, georganiseerde evenementen worden geannuleerd, winkels lopen onder en moeten sluiten. Het gaat dus niet alleen om directe schade, maar ook om economische schade doordat ze hun bedrijf tijdelijk niet meer kunnen uitoefenen.

Meer over stormschade