Schade voorkomen in een agrarisch bedrijf Als agrariër wil je je agrarisch bedrijf natuurlijk zo goed mogelijk verzekeren tegen schade. Gelukkig zijn er ook maatregelen om agrarische schade te voorkomen.

Schade voorkomen in een agrarisch bedrijf

Van een stalbrand tot hooibroei en besmettelijke ziektes onder vee: binnen een agrarisch bedrijf zijn er vele risico’s. Een agrarisch adviseur én onze maatwerkspecialisten helpen je bij het verzekeren van dit soort schades. Maar als agrarisch ondernemer voorkom je schade natuurlijk veel liever. Hieronder vind je daarom een aantal agrarische preventietips.

1. Brand door elektrische installaties

Veruit de meeste branden binnen een agrarisch bedrijf ontstaan door fout gebruik van of een gebrek in elektrische installaties of apparaten. Hoe kun je hier als agrariër alert op zijn en brand voorkomen?

 • Laat de elektrische installatie repareren of aanleggen door een erkend installateur en laat deze na oplevering inspecteren volgens de normen van de NEN-1010

 • Zorg voor een periodieke keuring van de installatie, minimaal om de vijf jaar

 • Sluit  elektrische apparaten zo veel mogelijk aan op stopcontacten in plaats van losse stekkerblokken

 • Check de apparatuur en kabels regelmatig op eventuele beschadigingen en zorg dat deze vrij van stof blijven

 • Let goed op de aanwezigheid van ongedierte en ga over op bestrijding als dit nodig is. Producten, machines en leidingen kunnen door ongedierte namelijk beschadigd raken waardoor schade en kosten hoog kunnen oplopen.

 • Laat u goed informeren over de geldende preventie-eisen vóórdat u zonnepanelen gaat plaatsen. Denk hierbij aan berekening van de constructies, plaatsing

Veel lampen en verwarmingsmateriaal in de stal? Let dan op het volgende:

 • Gebruik alleen waterdichte armaturen die geschikt zijn voor het gebruik in stallen
 • Wacht niet met het vervangen van defecte lampen en overweeg deze meteen te vervangen door energiezuinige lampen
 • Maak ventilatoren en luchtdoorvoerroosters regelmatig schoon
 • Laat warmtelampen niet onnodig lang branden, hang deze op een goede hoogte op aan metalen kettingen en voorzie de lampen van een veiligheidskorf

2. Hooibroei

Als het gaat om hooibalen, dan kun je deze het beste in folie laten wikkelen. Op die manier komt er geen lucht bij het hooi en is de kans op hooibroei kleiner. Volg onderstaande tips als je het hooi niet in folie laat wikkelen, maar wel hooibroei wil voorkomen:

 • Wacht tot zo laat mogelijk op de dag met het persen van hooi, in verband met een lagere luchtvochtigheid

 • Zorg dat zelfrijdende voertuigen op minimaal 5 meter afstand van het hooi/stro gestald staan

 • Let erop dat tussen de voertuigen en het hooi/stro een brandwerende afscheiding is geplaatst

 • Voorzie de voertuigen van een massaslot

 • Laat zo min mogelijk condens- en vochtvorming ontstaan door te zorgen voor natuurlijke ventilatie

 • Hang een goedgekeurde brandblusser in de buurt van het hooi en hanteer een algemeen rookverbod

 • Controleer regelmatig de temperatuur van de hooibalen en wees alert op afwijkende geuren

 • Vraag bij twijfel je agrarisch adviseur naar het inschakelen van een hooibroeicontroleur

Zelfontbranding werkmaterieel en landbouwvoertuigen

Als je als agrariër veel gebruikmaakt van gemotoriseerd werkmaterieel of landbouwvoertuigen, dan is het goed om stil te staan bij het risico op brand. Denk daarbij aan de volgende tips:

 • Zorg ervoor dat het materieel en de voertuigen waar je mee werkt een massaschakelaar heeft

 • Plaats het werkmaterieel en voertuigen in een apart gebouw, niet in de buurt van dieren en brandbare materialen

Andere brandgevaarlijke werkzaamheden

Doe je binnen je agrarische onderneming wel eens werkzaamheden als lassen, slijpen of branden? Ook dit kan natuurlijk brandgevaarlijk zijn. Let daarom goed op het volgende:

 • Probeer deze werkzaamheden zo mogelijk buiten, op voldoende afstand van de gebouwen uit te voeren
 • Zorg ervoor dat er altijd een goedgekeurde brandblusser binnen handbereik is
 • Maak de werkplek goed schoon en vrij van brandbare materialen als hooi, stro, zaagsel, brandstoffen en verpakkingsmateriaal, en scherm de omgeving af
 • Bedek de roosters rondom de werkplek en zorg dat de mestkelder goed geventileerd wordt
 • Zorg dat u tijdens de werkzaamheden met minimaal twee personen bent en een telefoon binnen handbereik
 • Controleer na afloop goed of er geen smeulende resten zijn achtergebleven en doe dit op een later tijdstip nog eens

Besmettelijke ziektes onder vee

Voor het vee wil je natuurlijk goed zorgen en besmettelijke ziektes zo veel mogelijk voorkomen. Het is daarom belangrijk om goede hygiënische maatregelen te nemen. Ook onderstaande helpt je dieren gezond te houden:

 • Goed onderhoud van stallen, hokinrichtingen en roostervloeren

 • Aandacht voor zuivere en goed onderhouden voer- en drinkwatervoorzieningen

 • Laat het afkalven van melkvee plaatsvinden in aparte ruimtes met schoon strooimateriaal

 • Breng nieuwe dieren eerst onder in een apart gebouw, zodat je eerst kunt controleren of ze geen ziektes bij zich dragen

 • Voor hondeneigenaars is het daarnaast verstandig om hen weg te houden bij de afkalfruimtes en ze op afgeschermde plekken hun behoeftes te laten doen

Advies op maat

Ben je agrarisch ondernemer? Samen met je adviseur helpen onze maatwerkspecialisten je graag aan een deskundig advies om zo je agrarische onderneming goed te verzekeren.

Zoek een adviseur