Wat doet een schade-expert en contra-expert? Bij grotere schades laten wij vaak een schade-expert langskomen om onder andere de oorzaak en omvang van de schade te onderzoeken.

Wat doet een schade-expert en contra-expert?

Kleine standaard schades handelen we zelf af.

Onafhankelijke schade-experts

Bij grotere schades schakelen we de hulp in van een onafhankelijke schade-expert. Die komt naar u toe om:

  • De oorzaak en de omvang van de schade te onderzoeken.

  • Advies te geven over te nemen maatregelen.

De schade-expert is uw contactpersoon in het hele schadetraject. De schade-expert beoordeelt niet of uw schade is verzekerd.

Rol van onze schadebehandelaar

De schade-expert stelt een expertiserapport. De Klaverblad-schadebehandelaar beoordeelt of uw schade verzekerd is. Daarnaast stelt hij de schade-uitkering vast.

Contra-expert

U kunt een tweede schade-expert inschakelen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de schade-expert die wij hebben ingeschakeld. De tweede expert heet de contra-expert. Wij vergoeden de kosten van uw expert tot maximaal de kosten van de eerste expert.

Noodreparaties

Door de storm duurt het nu langer dan normaal dat een schade-expert bij u komt. Als u duidelijke foto’s van de schade maakt, kunt u daarna beginnen met een noodreparatie om de schade zo veel mogelijk te beperken. Bewaar wel alle beschadigde zaken omdat de schade-expert ze wil bekijken.

U kunt in de brochure U heeft schade, wat nu?  meer lezen.

Schade na storm en hagel

Meer over stormschade

<< terug