Wat doet een schade-expert en contra-expert? Bij grotere schades laten wij vaak een schade-expert langskomen om onder andere de oorzaak en omvang van de schade te onderzoeken.

Wat doet een schade-expert en contra-expert?

Kleine standaard schades handelen we zelf af.

Onafhankelijke schade-experts

Bij grotere schades schakelen we de hulp in van een onafhankelijke schade-expert. Die komt naar je toe om:

  • De oorzaak en de omvang van de schade te onderzoeken.

  • Advies te geven over te nemen maatregelen.

De schade-expert is je contactpersoon in het hele schadetraject. De schade-expert beoordeelt niet of de schade is verzekerd.

Rol van onze schadebehandelaar

De schade-expert stelt een expertiserapport. De Klaverblad-schadebehandelaar beoordeelt of je schade verzekerd is. Daarnaast stelt hij de schade-uitkering vast.

Contra-expert

Je kunt een tweede schade-expert inschakelen, bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de schade-expert die wij hebben ingeschakeld. De tweede expert heet de contra-expert. Wij vergoeden de kosten van je expert tot maximaal de kosten van de eerste expert.

Noodreparaties

Door de storm duurt het nu langer dan normaal dat een schade-expert bij je komt. Als je duidelijke foto’s van de schade maakt, kun je daarna beginnen met een noodreparatie om de schade zo veel mogelijk te beperken. Bewaar wel alle beschadigde zaken omdat de schade-expert ze wil bekijken.

Je kunt in de brochure Je hebt schade, wat nu?  meer lezen.

Schade na storm en hagel

Meer over stormschade

<< terug