man en vrouw werken in tuin

Hoe wil Klaverblad haar doelen realiseren?

1. Selectie van managers

Klaverblad belegt in vastgoed, staatsobligaties, onderhandse leningen, aandelen, bedrijfsobligaties en hypotheken. Met uitzondering van de beleggingscategorie vastgoed maakt Klaverblad voor de uitvoering van het vermogensbeheer gebruik van de expertise van externe managers. De managers worden per beleggingscategorie geselecteerd. In het selectieproces neemt Klaverblad de duurzame en verantwoorde principes, criteria en uitgangspunten mee die zij belangrijk vindt. Dit is de implementatie van het hiervoor beschreven beleid en de strategie.

Om invloed uit te oefenen in de portefeuilles heeft Klaverblad de voorkeur voor discretionaire

mandaten. Door niet in fondsen te beleggen, zijn we niet afhankelijk van het duurzame

beleggingsbeleid van de vermogensbeheerder en kunnen we volledig het Klaverblad-beleid implementeren. Klaverblad heeft voor de beleggingen in staatsobligaties en onderhandse leningen, aandelen en bedrijfsobligaties discretionaire mandaten opgesteld.

2. Uitsluitings- en insluitingsbeleid

Jaarlijks kijken we of de portefeuille nog op de juiste manier invulling geeft aan de doelstellingen van Klaverblad. Dit wordt gedaan door de portefeuille te screenen op de relevante duurzaamheidsonderwerpen die beschreven staan in dit beleid. De uitkomsten van deze screening vormen de basis van de beleggingsmandaten. De beleggingsmandaten bestaan uit beleggingsrichtlijnen en kaders waar de beleggingen aan moeten voldoen. Door in de beleggingsrichtlijnen bewust sectoren en/of specifieke bedrijven in- of uit te sluiten, dragen we concreet bij aan onze doelen. Uitsluiten heeft echter niet de eerste voorkeur voor Klaverblad. Om impact te realiseren in de reële economie en maatschappij focust Klaverblad op gedragsverandering bij de bedrijven in de portefeuille. Met de verkoop van een obligatie en/of aandeel verliest Klaverblad haar invloed en verandert er nauwelijks iets in de reële economie

3. Actief Aandeelhouderschap

Via stemmen en engagement als instrumenten van actief aandeelhouderschap kan Klaverblad entiteiten stimuleren om te veranderen, zodat hun activiteiten meer bijdragen aan de impact die Klaverblad met haar beleggingen wil realiseren. Het uiteindelijke doel van actief aandeelhouderschap is om impact te creëren in de echte wereld. Klaverblad wil haar doelstellingen bereiken door ervoor te zorgen dat entiteiten gedragsverandering laten zien. Bovendien is Klaverblad ervan overtuigd dat entiteiten die hun gedrag veranderen als reactie op stem- en engagementinitiatieven van Klaverblad ook lagere ESG-risico's zullen hebben. Stem- en engagementinstrumenten vullen elkaar aan, waarbij stemmen uiteraard alleen mogelijk is bij bedrijven waarvan Klaverblad aandelen bezit.

Klaverblad is in het hele financiële spectrum een relatief kleine belegger waarbij onze invloed op het gedrag van bedrijven gering is. Wij laten echter wel onze stem horen over de doelen die wij hebben gesteld en willen bereiken. Voor ons is het belangrijk dat we onze krachten bundelen met andere partijen die een vergelijkbaar geluid willen laten horen.

Klaverblad doet mee aan stem- en engagementbeleid van de vermogensbeheerders en monitort actief of dit in lijn is met het Klaverblad-beleid. Als dit niet het geval is, dan gaan we hierover het gesprek aan met onze vermogensbeheerders. Daarnaast haken we actief aan bij gezamenlijke sector brede engagementinitiatieven, voor zover dit in lijn is met onze doelstellingen.

4. Directe investeringen

Zoals eerder aangegeven, sturen we actief op duurzaamheid voor onze directe investeringen.

Op dit moment hebben we een A-label voor ons directe vastgoed. Wij vinden het belangrijk dat we dit label behouden. Bij eventuele (her)ontwikkeling is duurzaamheid een van de randvoorwaarden. Ook gaan we actief in gesprek, in feite een vorm van engagement, met de pachters van onze landerijen.

Klaverblad staat open voor directe investeringen in de beleggingscategorie ‘Impact Investing’. Wij zien dat als het ultieme middel om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken, met de meeste impact op de reële economie.