AVG

Vanaf 25 mei geldt in de hele Europese Unie (EU) een en dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Een belangrijke verandering is dat mensen meer controle krijgen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.
Klaverblad heeft er hard aan gewerkt om op tijd aan deze nieuwe Verordening te voldoen. Wij hebben onze processen aangepast naar de AVG en al onze medewerkers zijn geïnformeerd. Onze verzekerden kunnen in ons privacystatement lezen hoe wij hun gegevens gebruiken, welke rechten zij hebben en hoe zij deze kunnen uitoefenen.