Hoger resultaat en hogere solvabiliteit Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen heeft over het eerste halfjaar van 2017 een positief resultaat na belastingen behaald van € 31,2 miljoen.

In het eerste halfjaar van 2016 was dat een verlies van € 78,5 miljoen. Het hogere resultaat is voornamelijk het gevolg van de gestegen marktrente. In de eerste helft van 2016 was de rente sterk gedaald.

 

Het premie-inkomen is 6,5% hoger dan in het eerste halfjaar van 2016, vooral door groei van de portefeuille schadeverzekeringen.

 

De solvabiliteitspositie is sterk verbeterd ten opzichte van eind 2016 vanwege de rentestijging en aanpassingen in de solvabiliteitsberekeningen voor de AOV-portefeuille en het aandelenrisico. De SCR-ratio, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vermogen dat Klaverblad moet aanhouden, bedraagt per 30 juni 2017 voor de groep 212% (31 december 2016: 162%).